Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Museossa

KultTour 1/2021 - Vaasan kulttuurilehti

KultTour kokoaa Vaasan kaupungin kulttuuritarjonnan ja antaa välähdyksiä muun muassa teattereiden, kaupunginorkesterin sekä museoiden ohjelmasta ja toiminnasta. Lähde mukaan kierrokselle yhteen Suomen kulttuuririkkaimmista kaupungeista!

Kohokohdat

Markku Ojanen: Kulttuurin vaikutus onnellisuuteen

Lue pääkirjoitus

Lyhyet kulttuuriuutiset

Lue lyhyet kulttuuriuutiset
Kuntsin modernin taiteen museon näyttelyssä 1868 – 2021 – 2068 vuoropuhelussa ovat menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus 🕰️ Näyttelyssä nykyajan yhteiskunnallisten rakenteiden ja olosuhteiden kuvaus nivoutuu yli vuosisadan takaiseen arkistomateriaaliin Suomen suurilta nälkävuosilta. Nälänhätä huipentui vuonna 1868, jolloin ankarien sääolosuhteiden vuoksi sato oli jäänyt niukaksi jo usean vuoden ajan. Nälkävuosien jälkeen maataloutta kehitettiin, infrastruktuuria parannettiin ja Suomen kansallisromanttista identiteettiä rakennettiin. Joel Karppasen teossarja Suomalainen pastoraali on rehellinen kuvaus elinympäristöstä, jonka varaan kansallisromanttinen kuva Suomesta on rakennettu. Lasse Lecklinin Crossings –teossarjan ilmakuvat Islannin jäätiköltä tuovat puolestaan esiin ihmisen peruuttamattoman toiminnan vaikutukset ikuisilta ja koskemattomilta tuntuviin ympäristöihin. 1868 – 2021 – 2068, Kuntsin modernin taiteen museo 12.6.-24.10.2021. Kuvat: Joel Karppanen – sarjasta Suomalainen pastoraali Lasse Lecklin – sarjasta Crossings Lisätietoa näyttelyistä: https://vaasankaupunginmuseot.fi/kuntsi/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/ ... Utställningen ‪1868 – 2021 – 2068‬ vid Kuntsi museum för modern konst berör det förflutna, nutiden och framtiden 🕰️ Utställningen knyter samman samtida samhällsstrukturer och förhållanden med arkivmaterial från de svåra svältåren i Finland för över ett sekel sedan. Svälten kulminerade 1868, då skörden på grund av svåra väderförhållanden hade varit knapp i flera års tid. Efter svältåren utvecklades jordbruket, infrastrukturen och Finlands nationalromantiska identitet. Joel Karppanens serie Finsk pastoral är en ärlig skildring av den levnadsmiljö som den nationalromantiska bilden av Finland bygger på. Flygfoton av den isländska glaciären som ingår i Lasse Lecklins Crossings-serie belyser i sin tur effekterna av mänsklig oåterkallelig aktivitet på miljöer som verkar eviga och orörda. 1868 – 2021 – 2068, Kuntsi museum för modern konst 12.6.-24.10.2021. Fotona: Joel Karppanen – från serien Finsk Pastoral Lasse Lecklin – från serien Crossings Mer information om utställningarna: https://vaasankaupunginmuseot.fi/kuntsi/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/ #kuntsinmodernintaiteenmuseo #kuntsimuseumförmodernkonst
23.07.2021 - 07:41

KUNTSIn modernin taiteen museo

Kuntsin modernin taiteen museon näyttelyssä ‪1868 – 2021 – 2068‬ vuoropuhelussa ovat menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus 🕰️    Näyttelyssä nykyajan yhteiskunnallisten rakenteiden ja olosuhteiden kuvaus nivoutuu yli vuosisadan takaiseen arkistomateriaaliin Suomen suurilta nälkävuosilta. Nälänhätä huipentui vuonna 1868, jolloin ankarien sääolosuhteiden vuoksi sato oli jäänyt niukaksi jo usean vuoden ajan. Nälkävuosien jälkeen maataloutta kehitettiin, infrastruktuuria parannettiin ja Suomen kansallisromanttista identiteettiä rakennettiin.     Joel Karppasen teossarja Suomalainen pastoraali on rehellinen kuvaus elinympäristöstä, jonka varaan kansallisromanttinen kuva Suomesta on rakennettu. Lasse Lecklinin Crossings –teossarjan ilmakuvat Islannin jäätiköltä tuovat puolestaan esiin ihmisen peruuttamattoman toiminnan vaikutukset ikuisilta ja koskemattomilta tuntuviin ympäristöihin.      ‪1868 – 2021 – 2068, Kuntsin modernin taiteen museo 12.6.-24.10.2021. ‬ Kuvat:  Joel Karppanen – sarjasta Suomalainen pastoraali  Lasse Lecklin – sarjasta Crossings  Suomalainen Wirallinen Lehti – arkistomateriaalia    ...    Utställningen ‪1868 – 2021 – 2068‬ vid Kuntsi museum för modern konst berör det förflutna, nutiden och framtiden 🕰️    Utställningen knyter samman samtida samhällsstrukturer och förhållanden med arkivmaterial från de svåra svältåren i Finland för över ett sekel sedan. Svälten kulminerade 1868, då skörden på grund av svåra väderförhållanden hade varit knapp i flera års tid. Efter svältåren utvecklades jordbruket, infrastrukturen och Finlands nationalromantiska identitet.    Joel Karppanens serie Finsk pastoral är en ärlig skildring av den levnadsmiljö som den nationalromantiska bilden av Finland bygger på. Flygfoton av den isländska glaciären som ingår i Lasse Lecklins Crossings-serie belyser i sin tur effekterna av mänsklig oåterkallelig aktivitet på miljöer som verkar eviga och orörda.    ‪1868 – 2021 – 2068, Kuntsi museum för modern konst 12.6.-24.10.2021. ‬   Fotona:  Joel Karppanen – från serien Finsk Pastoral  Lasse Lecklin – från serien Crossings  Suomalainen Wirallinen Lehti – arkivmaterial #kuntsinmodernintaiteenmuseo #kuntsimuseumförmodernkonst
22.07.2021 - 10:10

vaasankaupunginmuseot

Tule kokemaan tanssitaitelija Riina Kalmin upea tanssiteos Irma Tikanojan taidekotiin! 💃 ”Irma teos tarkastelee ilman luonnetta ja olemusta. Se nojaa esityshetkellä muotoutuviin musiikillisiin maisemiin, joihin tanssi nivoutuu. Tästä synergiasta muodostuu maailma, joka kurkottaa kohti mielikuvituksellisia keho-soitin suhteita.” Esitykset: To 29.7. klo 19 Pe 30.7. klo 19 La 31.7. klo 12, artist talk klo 15 Esitykset Tikanojan taidekodin takapihalla sijaitsevassa tallissa (Hovioikeuden puistikko 4). Tikanojan taidekoti auki klo 20 saakka to 29.7. ja pe 30.7. Lipunhinnat (sis. museon sisäänpääsyn): 22€ Perushinta 18€ Alennuslippu museokortilla 16€ Opiskelijat ja eläkeläiset Lippujen varaus: puh. +358 40 182 8702 / tikanoja.info@vaasa.fi ... Kom och upplev dansartisten Riina Kalmis underbart dansverk Irma i Tikanojas konsthem! 💃 ”Verket Irma undersöker luftens karaktär och essens. Verket tar lutar mot musikaliska miljöer som uppstår under föreställningens gång och vilka sammanflätas med dansen. Från denna synergi skapas en värld som sträcker sig mot imaginära förhållanden mellan kropp och instrument.” Föreställningar: Tors 29.7. klo 19 Fre 30.7. klo 19 Lör 31.7. klo 12, diskussion kl. 15 Föreställningar i Tikanojas konsthems stallet (Hovrättsesplanaden 4). Tikanojas konsthem öppet till kl. 20 tors 29.7. och fre 30.7. Biljetter (inkl. inträde till museum): 22€ Grundpris 18€ Rabattbiljett med Museikortet 16€ Studerande och pensionärer Biljettbokning: tel. +358 40 182 8702 / tikanoja.info@vaasa.fi #tikanojantaidekoti #pohjanmaantanssi #tikanojaskonsthem #dansiösterbotten #vaasankaupunginmuseot
19.07.2021 - 09:00

vaasankaupunginmuseot

Tikanojan taidekodin Vers la lumière –näyttelyssä on muun muassa esillä suomalaisten taidekokoelmien harvinainen helmi, Matissen teos Sculpture et vase de lierre. Taulussa käytettyä sinisen sävyä on erittäin hankalaa saada totuudenmukaisesti edustettua digitaalisesti tai painettuna, joten siksi onkin arvokasta nähdä teos omin silmin! 💙 Kotona –näyttelyn keskiössä ovat puolestaan Tikanojan suvun jäsenet suoraan alenevassa sukupolvessa sekä heidän taideteoksensa. Näyttelyssä nähdään teoksia sekä Varpu Maria Tikanojalta (1928-1983) että hänen lapsiltaan, Caius ja Kore Spronkenilta. Myös sisarusten taiteilijapuolisoiden, Ree Mertensin ja Marjori Overdijkin, teoksia on nähtävillä. Tänä sunnuntaina 18.7. voit osallistua Tikanojan taidekodilla on avoimeen yleisöopastukseen, missä pääset kuulemaan näyttelyistä lisää. 🕐 Sunnuntai 18.7. suomeksi ‪klo 14‬ ja ruotsiksi ‪klo 13‬.‬‬ 🎫 Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun. Lisätietoa näyttelyistä: https://vaasankaupunginmuseot.fi/tikanoja/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/ ... I utställningen Vers la lumière vid Tikanojas konsthem finns bland annat en av de finska konstsamlingarnas sällsynta pärlor, Matisses konstverk Sculpture et vase de lierre. Nyansen av blått som använts i målningen är jättesvår att få fram sanningsenligt i digitalt eller tryckt form, så det är synnerligen värdefullt att se verket med egna ögon! 💙 I centrum för utställningen Hemma är medlemmarna i Tikanoja-familjen i rakt nedåtgående led, och deras konstverk. Utställningen innehåller verk av både Varpu Maria Tikanoja (1928-1983) och hennes barn, Caius och Kore Spronken. Också verk gjorda av syskonens konstnärsmakar, Ree Mertens och Marjori Overdijk, är framme. Kommande söndag 18.7. kan du delta i en öppen guidning vid Tikanoja konsthem där du får veta mer om utställningarna. 🕐 På svenska kl. 13 och på finska kl. 14 🎫 Guidningen ingår i museiinträdet. Mera information om untställningar: https://vaasankaupunginmuseot.fi/sv/tikanoja-konsthem/utstallningar-evemang/visas-nu/ #tikanojantaidekoti #matisse #henrimatisse #vaasankaupunginmuseot #tikanojaskonsthem #vasastadsmuseer
16.07.2021 - 08:40

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

Tikanojan taidekodin Vers la lumière –näyttelyssä on muun muassa esillä suomalaisten taidekokoelmien harvinainen helmi, Matissen teos Sculpture et vase de lierre. Taulussa käytettyä sinisen sävyä on erittäin hankalaa saada totuudenmukaisesti edustettua digitaalisesti tai painettuna, joten siksi onkin varsin arvokasta nähdä teos omin silmin! 💙   Kotona –näyttelyn keskiössä ovat puolestaan Tikanojan suvun jäsenet suoraan alenevassa sukupolvessa sekä heidän taideteoksensa. Näyttelyssä nähdään teoksia sekä Varpu Maria Tikanojalta (1928-1983) että hänen lapsiltaan, Caius ja Kore Spronkenilta. Myös sisarusten taiteilijapuolisoiden, Ree Mertensin ja Marjori Overdijkin, teoksia on nähtävillä.    Tänä ‪sunnuntaina 18.7.‬ voit osallistua Tikanojan taidekodilla on avoimeen yleisöopastukseen, missä pääset kuulemaan näyttelyistä lisää.    🕐 ‪Suomeksi ‬‪‪klo 14 ja ruotsiksi ‬‪‪klo 13.‬    🎫 Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.    ...  I utställningen Vers la lumière vid Tikanojas konsthem finns bland annat en av de finska konstsamlingarnas sällsynta pärlor, Matisses konstverk Sculpture et vase de lierre. Nyansen av blått som använts i målningen är jättesvår att få fram sanningsenligt i digitalt eller tryckt form, så det är synnerligen värdefullt att se verket med egna ögon! 💙   I centrum för utställningen Hemma är medlemmarna i Tikanoja-familjen i rakt nedåtgående led, och deras konstverk. Utställningen innehåller verk av både Varpu Maria Tikanoja (1928-1983) och hennes barn, Caius och Kore Spronken. Också verk gjorda av syskonens konstnärsmakar, Ree Mertens och Marjori Overdijk, är framme.    ‪Kommande söndag 18.7. kan du delta i en öppen guidning vid Tikanoja konsthem där du får veta mer om utställningarna. ‬   🕐 På svenska ‪kl. 13‬ och på finska ‪kl. 14‬    🎫 Guidningen ingår i museiinträdet.    #tikanojantaidekoti #matisse #henrimatisse #vaasankaupunginmuseot #tikanojaskonsthem #vasastadsmuseer
16.07.2021 - 08:12

vaasankaupunginmuseot

Kesälomalainen, ota suunnaksi Vanha Vaasa! 🌿   Noin 7 kilometrin päässä Vaasan keskustasta löytyy Vanhan Vaasan museo, jossa voi tutustua Vaasan historiaan ennen vuoden 1852 paloa. Museolla on myös kahvila, ja kauniilla ilmalla voitkin nauttia päiväkahveista ja Hämäläisen kotileipomon leivoksista museon viihtyisässä pihapiirissä ☕️   Myös lapsille löytyy paljon nähtävää ja tehtävää. Vielä kolmena heinäkuun perjantaina Vanhan Vaasan museolla järjestetään avoimet lasten työpajat suomeksi ‪klo 11‬ ja ruotsiksi ‪klo 14‬.    Museo on avoinna ‪29.8.2021‬ saakka tiistaista sunnuntaihin ‪klo 10-17‬. Ilmainen sisäänpääsy.    🗺  Kauppiaankatu 10, Vanha Vaasa     ...    Semesterfirare, åk till Gamla Vasa! 🌿   Cirka 7 km från Vasa centrum hittar du Gamla Vasa museum, där man kan bekanta sig med Vasas historia före år 1852 års brand. Museet har också ett café, och om vädret är fint kan man njuta av kaffe och bakverk från Kotileipomo Hämäläises bageri på museets trivsamma gård ☕️   Det finns också mycket att se och göra för barn. Ännu tre fredagar i juli håller Gamla Vasa museum öppna barnverkstäder på finska ‪kl 11‬ och på svenska ‪kl 14‬.    Museet är öppet till ‪29 augusti 2021‬, ‪från tisdag till söndag‬ kl 10-17 och. Gratis inträde.    🗺 ‪Köpmansgatan 10, Gamla Vasa‬    📷: Mia Lindqvist #vaasankaupunginmuseot #vanhanvaasanmuseo #vanhavaasa #visitvaasa #vasastadsmuseer #gamlavasamuseum #gamlavasa
15.07.2021 - 10:41

vaasankaupunginmuseot

Vaasan saaristomaisemia on ihasteltu kesämökin laiturin nokasta jo 1700-luvulta asti. Tässä kuvan naiset istuskelevat Ukkokarintien laiturilla 1900-luvun alkupuolella, taustalla Varisselkä 🌊   Tänä sunnuntaina 11.7 Pohjanmaan museolla pääsee tutustumaan Vaasan seudun huvilakulttuuriin avoimessa yleisöopastuksessa. Yleisöopastukset ruotsiksi ‪klo 13‬ ja suomeksi ‪klo 14‬.   Esillä olevat näyttelyt: Huvilaelämää, Vaasa 400, Hedmanin kerros, Kolikkohuone, Hopeahuone ja Posliinihuone.    🎫  Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.    😷 Vaasan kaupungin museoilla noudatetaan ajankohtaisia turvallisuusohjeita ja asiakkaita kehotetaan kasvomaskien käyttöön ja pitämään opastuksilla turvavälit. Myös museon henkilökunta käyttää kasvomaskeja. Tervetuloa!    Kuva: Greta Lindbergin kokoelma/Pohjanmaan museon arkisto, automaattisesti väritetty #pohjanmaanmuseo #vaasankaupunginmuseot   ...    Vaasas skärgårdslandskap har beundrats från sommarstugans brygga sedan 1700-talet. På den här bilden sitter kvinnorna på Gubbgrundsvägens bryggan under första halvan av 1900-talet, med Kråkfjärden i bakgrunden 🌊   ‪På söndag 11.7. vid Österbottens museum kan du bekanta dig med Vaasa-regionens villalivets kulturhistoria i en öppen guidning. Guidningar anordnas på svenska kl. 13 och på finska kl. 14.‬   Utställningar vid Österbottens museum: Villalivet, Vasa 400, Hedmanska våningen, Myntvalvet, Silverrummet och Porslinsrummet.    🎫  Guidningen ingår i museets inträdesavgift.    😷 Vid Vasa stads muséerna följer vi de aktuella säkerhetsanvisningarna. Besökarna uppmanas använda ansiktsmask och iaktta säkerhetsavstånden under visningar. Även muséets personal använder ansiktsmask. Välkommen!    Foto: Greta Lindbergs samling/Österbottens museums arkiv, färgades automatiskt #österbottensmuseum #vasastadsmuseer
09.07.2021 - 10:44

vaasankaupunginmuseot

Koe valokuvauksen alkemiallinen taika Vaasan taidehallilla 🎞️ Filmverkstadenin 10-vuotisjuhlanäyttelyssä päästään syventymään filmikuvauksen prosessiin ja laajentamaan käsitystä siitä, mitä valokuva ja elokuva voivat olla. Näyttelyssä on mukana 14 taiteilijaa, jotka ovat olleet kuluneen 10 vuoden aikana yhteistyössä Filmverkstadenin kanssa joko vieraina tai aktiivisina jäseninä. Näyttelyn taiteilijat ovat Elvira Akzigitova, Britt Al-Busultan, Roger Beebe, Daniel Beijar, Dagie Brundert, Claudia Hausfeld, Janika Herlevi, kinoMANUAL, Natalia Koziel, Matti Lahti, Rebecca Erin Moran, Marek Pluciennik, Greg Pope ja Lasse Vairio. Filmverkstaden 10: Kun valo osuu juuri sopivasti - Vaasan taidehalli - 29.5.-8.8.2021 #vaasantaidehalli #filmverkstaden #vaasankaupunginmuseot ... Upplev fotografins alkemiska magi vid Vasa konsthall 🎞️ I Filmverkstadens 10-årsjubileumsutställning får vi fördjupa oss i filmfotograferingsprocessen och utvidga vår uppfattning om vad film och fotografi kan vara. I utställningen deltar 14 konstnärer som har samarbetat med Filmverkstaden under de senaste 10 åren som gäster eller aktiva medlemmar. Utställningens konstnärer är Elvira Akzigitova, Britt Al-Busultan, Roger Beebe, Daniel Beijar, Dagie Brundert, Claudia Hausfeld, Janika Herlevi, kinoMANUAL, Natalia Koziel, Matti Lahti, Rebecca Erin Moran, Marek Pluciennik, Greg Pope och Lasse Vairio. Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt – Vasa konsthall - 29.5.-8.8.2021 #vasakonsthall #vasastadsmuseer
08.07.2021 - 11:52

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

Koe valokuvauksen alkemiallinen taika Vaasan taidehallilla 🎞️   Filmverkstadenin 10-vuotisjuhlanäyttelyssä päästään syventymään filmikuvauksen prosessiin ja laajentamaan käsitystä siitä, mitä valokuva ja elokuva voivat olla. Näyttelyssä on mukana 14 taiteilijaa, jotka ovat olleet kuluneen 10 vuoden aikana yhteistyössä Filmverkstadenin kanssa joko vieraina tai aktiivisina jäseninä.   Taidehalli sijaitsee Vaasan kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa Rewell Centerin puolella. Museoon on vapaa pääsy, joten sinne on helppo poiketa vaikka kaupungilla kiertelyn yhteydessä.    Filmverkstaden 10: Kun valo osuu juuri sopivasti - Vaasan taidehalli 29.5.-8.8.2021‬. Avoinna klo 11-17.   #vaasantaidehalli #vaasankaupunginmuseot  ...  Upplev fotografins alkemiska magi vid Vasa konsthall 🎞️ I Filmverkstadens 10-årsjubileumsutställning får vi fördjupa oss i filmfotograferingsprocessen och utvidga vår uppfattning om vad film och fotografi kan vara. I utställningen deltar 14 konstnärer som har samarbetat med Filmverkstaden under de senaste 10 åren som gäster eller aktiva medlemmar.    Konsthallen ligger i Vasa stadshus första våning, på Rewell Center sidan. Museet har fritt inträde och det är därmed lätt att titta in dit i samband med en tur ute på stan.    Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt – Vasa konsthall - ‪29.5.-8.8.2021‬. Öppet kl. 11-17. #vasakonsthall #vasastadsmuseer
08.07.2021 - 10:32

vaasankaupunginmuseot

Vapauta sisäinen taiteilijasi Tikanojan taidekodin maalaustapahtumassa! 🎨   Vaasan kaupungin museoissa vietetään Suomen kuvataiteen päivää lauantaina 10.7 Helene Schjerfbeckin (1862 – 1946) syntymäpäivän kunniaksi. Tätä juhlistamme Tikanojan taidekodin puutarhassa kaikille avoimen maalaustapahtuman muodossa. Tapahtumassa mukana Vaasan Taiteilijaseura.   🕐 ‪Lauantai 10.7. klo 11-16 ‬   🗺 Hovioikeudenpuistikko 4    🎟 Tapahtumaan on vapaa pääsy, näyttelyihin 9/6€ tai Museokortti.    Vaasan kaupungin museot tarjoavat käyttöösi maalaustelineen, paperia, siveltimet ja peitevärejä, mutta jos tahdot maalata kangaspohjalle öljyväreillä tai muilla välineillä suosittelemme niiden ottamista mukaan. Suomen kuvataiteen päivää vietetään myös Pohjanmaan museolla, missä on esillä Schjerfbeckin maalauksia sekä tietoa hänen elämästään ja taiteestaan. Tervetuloa!    #suomenkuvataiteenpäivä #tikanojantaidekoti #vaasankaupunginmuseot    ...    Släpp loss din inre konstnär under målningsevenemanget vid Tikanojas konsthem! 🎨   Den finländska bildkonstens dag firas i Vasa Stads museer ‪lördagen den 10.7‬ till minne av Helene Schjerfbecks (1862-1946) födelsedag. Dagen firas i trädgården vid Tikanojas konsthems med ett målningsevenemang som är öppet för alla. I samarbete med Vasa Konstnärsgille.   🕐 ‪Lördag 10.7. kl. 11-16‬     🗺 Hovrättsesplanaden 4     🎟 Fritt inträde till evenemanget, inträdet till utställningarna 9/6€ eller museikort.     Muséet tillhandahåller stafflier, underlag, papper, penslar och täckfärg, men det är bra att ta med sig eget material, t.ex. färger och papper. Särskilt den som vill måla med olja på duk rekommenderar vi att ta med eget material. Den finländska bildkonstens dag firas även vid Österbottens museum där Schjerfbecks målningar samt information om hennes liv och konst finns framme.     #finländskabildkonstensdag #tikanojaskonsthem #vasastadsmuseer
06.07.2021 - 07:10

vaasankaupunginmuseot

02.07.2021 - 08:42

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

[För svensk text se kommentarerna] Oletko joskus pohtinut miltä tapahtumanjärjestämisen kulissien takana näyttää?   Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Vaasan suositun Taiteiden Yön järjestämiseen. Taiteiden Yö järjestetään tänä vuonna 12.8.2021, ja etsimme aktiivisia, kulttuurista kiinnostuneita nuoria festivaaliassistenteiksi osaksi Taiteiden Yö-tiimiämme auttamaan meitä festivaalin valmisteluissa ja toteuttamisessa.    Tarvitsemme auttavia käsiä monenlaisiin tehtäviin.  Työtehtävinä voi olla esimerkiksi:  • Näyttely-installaatioiden valvonta ja yleisön opastus tapahtumapaikoilla  • Taiteilijoiden ja tarpeiston kuljetus  • Taitelijan assistenttina toimiminen  • Valokuvaa ja kuvaa festivaalia    Vapaaehtoiselle tulevat edut:   • T-Paita  • Tapaturmavakuutus  • Vapaaehtoisinfo  • Järjestelysuunnitelma  • Työtehtäväkohtainen ohjeistus  • Yhden ruokailun työpäivänäsi  • Työtodistuksen 
  Ohjelmassa on luvassa tänä vuonna perinteisiä esityksiä sekä verkkosisältöä.   Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia kulttuuri.taiteidenyo.fi osoitteeseen ja kerro meille seuraavat asiat:  1. Milloin ja kuinka paljon voit työskennellä Taiteiden Yön aikana, esimerkiksi illalla tai päivällä ja kuinka monta päivää ennen tapahtuman alkua voit olla töissä?  2. Onko sinulla järjestyksenvalvojakoulutusta ja –korttia?   3. Onko sinulla auto käytössä?  4. Mitkä ovat ensisijaiset toiveesi työnkuvaasi liittyen?   Nyt sinulla on mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi, ja täten olla luomassa viihtyisää mutta turvallista Taiteiden Yötä. Toivottavasti liityt mukaan tiimiimme!
28.06.2021 - 08:09

vaasankulttuuripalvelut

Taiteiden yö on täällä taas! Taiteiden yö täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja sitä juhlitaan unohtumattomilla esityksillä ja näyttelyillä ympäri Vaasaa 12. elokuuta. Muistakaa merkata kalentereihin, niin nähdään silloin!  Huom! Nykyisen koronatilanteen vuoksi emme vielä tiedä tarkalleen, miltä festivaali tulee näyttämään, sillä ohjelma ei ole vielä varmistunut. Toivomme kuitenkin, että voimme järjestää festivaalin sekä fyysisesti että digitaalisesti tavalla, joka takaa kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin.    Konstens Natt är tillbaka! I år firar Konstens Natt 30 år med en mängd oförglömliga uppträdanden och utställningar runt om i Vasa. Den 12 Augusti händer det så spara datumet så ses vi då!  Obs! På grund av den rådande Corona situationen vet vi inte ännu exakt vilket format festivalen kommer att ha då vi fortfarande planerar programmet. Dock hoppas vi på att kunna ha festivalen både fysiskt och digitalt, såklart på ett sätt som garanterar allas hälsa och välmående.    The Night of the Arts is back! This year we celebrate 30 years of the Night of the Arts with a variety of unforgettable performances and exhibitions around Vaasa. It is happening on August 12 so save the date!  N.B. Because of the current Corona situation we do not know the exact format of the festival yet since we are still planning the programme. We hope to be able to organise the festival both in-person and digitally, ensuring the safety and wellbeing of everyone involved.
23.06.2021 - 07:00

vaasankulttuuripalvelut

22.06.2021 - 11:49

KUNTSIn modernin taiteen museo

22.06.2021 - 11:48

Tikanojan taidekoti - Tikanojas konsthem

22.06.2021 - 11:48

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

22.06.2021 - 11:47

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Från nytta till sommarnöje, Villalivet /Huvilaelämää - föreläsning med Mia Åkerfelt
16.06.2021 - 14:58

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Ajat muuttuvat, mökkeily pysyy.🏡😊 Kesäasunnoilla vietetty aika on yhdistänyt suomalaisia jo 1800-luvun loppupuoliskolta lähtien. Tuhansilla erilaisilla kesäasumuksilla koetaan edelleen samanlaisia huolettomia kesäiltoja ja rantasaunan jälkeisiä uimatuokioita kuin aikalaiset vuosisataa aiemmin.🏊‍♂️ Alla on eräs ote vaasalaisen suvun mökin vieraskirjasta: 10.6.1939 ”Täällä sitä tavanmukaisesti taas rehkitään. Kova etelätuuli. Sateleekin aina tämän tästä. Kaikesta huolimatta ei täältä henno olla poijes. --- PS. Olin ensimmäisen kerran uimassa. En voinut olla menemättä saunan päälle uimaan, kun tuulikin oli sillä välillä tyyntynyt, ja niinpä hyvänolon tunne on nyt täydellinen. Eläköön sauna ja sen päälle uinti raikkaassa merivedessä!” Huvilaelämää - 7.5.-29.8.2021. Kuva: Pohjanmaan museon arkisto, automaattisesti väritetty #pohjanmaanmuseo #vaasankaupunginmuseot … Tiden går, stugorna består.🏡😊 Tiden i sommarbostäder har förenat finländarna sedan den andra hälften av 1800-talet. Tusentals olika sommarmarker upplever fortfarande samma bekymmerslösa sommarkvällar och simning efter strandbastu, såsom århundraden tidigare.🏊‍♂️ Nedan finns ett utdrag ur en gästbok från en stuga till en Vasafamilj: 10.6.1939 ”Det är sedvänja här igen. Stark sydlig vind. Här regnar det alltid. Trots allt finns det ingen vilja att fara härifrån. --- PS. Jag simmade för första gången. Jag kunde inte låta bli att bada efter bastun när vinden lugnade ner sig under tiden, så känslan av välbefinnande är nu perfekt. Länge leve bastun och att simma havsvattnet efteråt!” Villalivet - 7.5.-29.8.2021 Foto: Österbottens museums arkiv, färgades automatiskt #österbottensmuseum #vasastadsmuseer #museo #museot #museet #vaasa #vasa #historianhavinaa #mökkielämää #visitvaasa #vaasansaaristo
16.06.2021 - 08:00

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

16.06.2021 - 05:57

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Lähtökohtana menneisyys, ajatuksissa tulevaisuus. 🧐 Yhteiskunnallisia rakenteita valokuvan läpi tarkasteleva 1868 I 2021 I 2068 –näyttely avaa ovensa 12.6. Kuntsilla. 1860-luvun nälkävuosista lähtökohtansa saanut näyttely tutkii historian lasien läpi 2020-luvun polttavia aiheita kuten ilmastonmuutosta, omavaraisuutta ja elinkeinoelämän muutosta sekä pohtii myös, miltä tulevaisuus oikein tulee näyttämään.🌟 Näyttelyn taiteilijat ovat Touko Hujanen, Paula Humberg, Jaakko Kahilaniemi, Joel Karppanen, Lasse Lecklin, Heidi Piiroinen ja Bita Razavi. 1868 I 2021 I 2068 - 12.6.-24.10.2021 Kuvat: Heidi Piiroinen - Sarjasta Ohikuljetut Touko Hujanen - Sarjasta Metsäperhe Paula Humberg - Slot A1 at 0h #kuntsimodernintaiteenmuseo #vaasankaupunginmuseot … Utgångspunkten det förflutna, tankarna på framtiden. 🧐 Utställningen 1868 I 2021 I 2068, som undersöker sociala strukturer genom fotografi, öppnar sina dörrar 12.6 vid Kuntsi. De stora hungeråren under 1860-talet som utgångspunkt, utforskar utställningen genom historiens glasögon, de brännande ämnena under 2020-talet, såsom klimatförändringar, självförsörjning och ekonomisk förändring. Utställningen tittar också på hur framtiden kommer att se ut.🌟 Konstnärerna i utställningen är Touko Hujanen, Paula Humberg, Jaakko Kahilaniemi, Joel Karppanen, Lasse Lecklin, Heidi Piiroinen och Bita Razavi. 1868 I 2021 I 2068 - 12.6.-24.10.2021 Fotona: Heidi Piiroinen - Från serie De förbigångna Touko Hujanen - Från serie Skogsfamilj Paula Humberg - Slot A1 at 0h #kuntsimuseumförmodernkonst #vasastadsmuseer ... #art #konst #taide #tulevaisuus #valokuvaus #future #framtid #fotography
04.06.2021 - 08:17

KUNTSIn modernin taiteen museo

”Valo taittuu linssin läpi ja osuu paljaalle ruudulle valoherkkää filmiä, johon fotonit jättävät välittömästi jälkensä. Lopulta suljin näpsähtää kiinni ja sinetöi syntyneen kuvan pimeyden huomaan.”🎞️📷 Tänään avautuu näyttely Filmverkstaden 10 vuotta: Kun valo osuu juuri sopivasti. Näyttelyssä nähdään 14:n taiteilijan filmiin, valokuvaan ja valoon pohjautuvia monimediaisia teoksia.🥰 Näyttelyn taiteilijat ovat Elvira Akzigitova, Britt Al-Busultan, Roger Beebe, Daniel Beijar, Dagie Brundert, Claudia Hausfeld, Janika Herlevi, kinoMANUAL, Natalia Koziel, Matti Lahti, Rebecca Erin Moran, Marek Pluciennik, Greg Pope ja Lasse Vairio. Filmverkstaden 10: Kun valo osuu juuri sopivasti - Vaasan taidehalli - 29.5.-8.8.2021 Kuvat: Lichun Tseng: When the Light Hits Just Right, 16mm film B/W, 2021 #vaasantaidehalli #vaasankaupunginmuseot … ”Ljuset bryts igenom linsen och träffar en naken ruta av ljuskänslig film, där fotonerna lämnar sina spår. Så småningom snäpps slutaren fast och förseglar den resulterande bilden i mörkret. ” 🎞️📷 Utställningen Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt öppnar idag. Utställningen innehåller multimediaverk baserade på film, fotografi och ljus av 14 konstnärer. 🥰 Konstnärerna i utställningen är Elvira Akzigitova, Britt Al-Busultan, Roger Beebe, Daniel Beijar, Dagie Brundert, Claudia Hausfeld, Janika Herlevi, kinoMANUAL, Natalia Koziel, Matti Lahti, Rebecca Erin Moran, Marek Pluciennik, Greg Pope och Lasse Vairio. Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt - Vasa konsthall - 29.5.-8.8.2021 Fotona: Lichun Tseng: When the Light Hits Just Right, 16mm film B/W, 2021 #vasakonsthall #vasastadsmuseer #art #konst # taide #analog #film
29.05.2021 - 08:00

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

26.05.2021 - 11:08

Pohjanmaan Museo / Österbottens Museum / Ostrobothnian Museum

Benjamin Orlowin teos ”En tiedä – eikä tiedä tammakaan, mutta ajetaan vaan!” tutkii ihmisen yhteyttä maahaan ja syntypaikkaan. Idea kytköksestä saakin teoksen kautta osittain uudet raamit, kun sen sisältö muovataan kiinteisiin kuoriin. Samaan aikaan veistos käsittelee kansallisromanttista talonpoikaisidentiteettiä: tarinaa ahertajasta, joka tarpoo eteenpäin ympäristön haasteista huolimatta. ”Haluan, että veistokset tuntuisivat tutuilta mutta samaan aikaan irrallisilta. Mitä vanhat ja tutut arkkityypit merkitsevät nykyään ja mitkä stereotyypit muodostavat maailmankuvamme juuri nyt?” A SPRING BRIGHT EVENING - Vaasan Taidehalli - 23.5.2021 asti #vaasantaidehalli #vaasankaupunginmuseot . . . Benjamin Orlows verk " Int veit ja – å int veit märren, men tjöör he ska vi!" utforskar människans koppling till land och födelseort. Idén om anslutning får delvis nya ramar genom verket, när dess innehåll formas till fasta skal. Samtidigt handlar skulpturen om den nationalromantiska bondidentiteten: av en arbetare, som går framåt trots miljöns utmaningar. “Jag vill att skulpturerna ska kännas bekanta men samtidigt lösryckta. Vad betyder gamla och familjära arketyper idag och vilka stereotyper formar vår världsuppfattning just nu?” A SPRING BRIGHT EVENING – Vasa konsthall – tills 23.5.2021 #vasakonsthall #vasastadsmuseer #museo #museot #museet #vaasa #vasa #taide #konst #art
05.05.2021 - 10:15

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery

13.04.2021 - 09:00

Vaasan Taidehalli Vasa Konsthall Vaasa City Art Gallery