Förbigå menyn

Resiliens en superkraft

Publicerad: 15.4.2024

Har du någonsin undrat hur vissa människor verkar hantera motgångar bättre än andra? Svaret kan ligga i deras resiliens – en förmåga att studsa tillbaka när livet slår till. Resiliens handlar inte bara om att överleva tuffa tider, utan också om att växa och lära sig av dem. Vi frågade neuropsykolog Åse Fagerlund vad resiliens är, varför den är så viktig, och hur vi alla kan träna upp den för att bli starkare och mer tåliga när livet blir tufft.

Åse är filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut. Vid Samfundet Folkhälsans forskningscentrum, enheten för folkhälsoforskning i Helsingfors, leder hon sedan 2015 en forskargrupp som forskar i metoder att stärka välbefinnande hos barn, unga och vuxna, med mycket goda resultat. 

Handbok för Superhjältar. Julia Johansson. Foto: Linus Lindholm

Vad är resiliens? 

-Resiliens kan beskrivas som förmågan att återhämta sig och komma igen efter motgångar, svårigheter eller traumatiska händelser. Det handlar om att kunna hantera och anpassa sig till utmaningar, stress och negativa livshändelser på ett konstruktivt sätt. Resiliens innebär inte bara att återgå till det normala efter en kris, utan också att växa och utvecklas genom erfarenheten, att gå starkare ur situationen än man var innan. Det handlar om att kunna förbli stark och flexibel även i pressade situationer och att hitta meningsfullhet och välbefinnande trots svårigheter. Resiliens handlar om att inte låta sig nedslås av hinder utan istället använda dem som möjligheter till personlig tillväxt och utveckling. 

Resiliens innebär inte bara att återgå till det normala efter en kris, utan också att växa och utvecklas genom erfarenheten, att gå starkare ur situationen än man var innan.

Till vad behövs resiliens? 

-Alla möter vi på motgångar i livet, både större och mindre. Resiliens är ett livsverktyg som är viktigt att träna upp. Genom att bygga upp vår resiliens kan vi bättre hantera stress, motgångar och förändringar i livet. Vi blir också bättre på att hantera våra tankar, känslor och beteende. Det är avgörande för att vi ska kunna återhämta oss från svårigheter och fortsätta att växa. 

Kan man träna upp sin resiliens? 

-Ja det kan man, men om det skulle vara superenkelt skulle alla redan har gjort det. Det behövs både träning och tid. Barn kan ibland undra varför vuxna bättre klarar av motgångar och ofta beror det på att de haft många fler år av träning. Ett bra sätt att träna upp sin resiliens är att jobba på sina styrkor. Att bli medveten och fokusera på sina styrkor hjälper en att komma vidare istället för att fastna i negativa tankar. Man kan också träna på sin problemlösningsförmåga och träna på att be om hjälp. Man behöver inte klara av allt själv. Att ha människor att luta sig mot och dela sina erfarenheter med kan hjälpa till att öka ens förmåga att hantera motgångar och känna sig stark.

Köp biljetter!