Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on yksilöasioita käsittelevä jaosto, joka 1) päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi 2) päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston kokouspäivät 2017 ja
jäsenet
6.9.    8.11.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto kokoontuu:
aika:
paikka:

Yksilöjaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
Pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Yksilöjaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
Viranhaltijapäätökset ovat sallassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta
… ruotsinkielinen jaosto
… suomenkielinen jaosto

Entinen Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilö jaosto oli nimeltään
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan yksilöasiain toimikunta