Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on yksilöasioita käsittelevä jaosto, joka 1) päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevaa päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi 2) päättää suomenkielisen perusopetuksen osalta oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

kokouspäivät 2019:
Lautakunta päätti, että yksilöjaosto kokoontuu tarvittaessa.

kokoukset pidetään:
keskiviikkoisin klo 15.30 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa Raastuvankatu 29

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
Pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä.

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.11.2018 79 kokouspäivät 2019

sivuun liittyvät linkit:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöjaoston jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto