Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun jätelautakunnan jäsenet

Kuntien Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri yhteisessä Vaasan seudun jäte-lautakunnassa on 11 jäsentä. Vastuukunta Vaasa valitsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä, Mustasaari kaksi (2) jäsentä ja muut sopimuskunnat kukin yhden (1) jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan kaupungin valitsemista varsinaisista jäsenistä on vähintään kolmen (3) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä. Toiminnasta määrätään tarkemmin Vaasan seudun jätelautakunnan johtosäännössä.
puheenjohtaja   
varapuheenjohtaja  
sihteeri
JATELTK 21.4.2015 § 16
 
kausi  1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet /varajäsenet 5 + 5
JATELTK Vaasan seudun jätelautakunta
  puolue Vaasan jäsenet huom!
1.
2.
3.
4.
5.
     
    muut jäsenet  
6.
7.
8.
9.
10.
11.
    Isokyrö
Korsnäs
Maalahti
Mustasaari
Mustasaari
Vöyri
  puolue Vaasan varajäsenet  
1.
2.
3.
4.
5.
     
    muut varajäsenet  
6.
7.
8.
9.
10.
11.
    Isokyrö
Korsnäs
Maalahti
Mustasaari
Mustasaari
Vöyri