Olet täällä

Tietoa kaupungista

Valtuustoryhmät

Vaasan kaupungin hallintosäännön 99 §:n mukaan ”valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuustoryhmät ovat kirjallisesti ilmoittaneet valtuustoryhmiä koskevat tiedot:
esittelijä Knookala Christina
kausi 1.6.2017 - 31.5. 2021
KV 9.10.2017 § 100
Vaasan kaupunginvaltuuston Ruotsalaisen Kansanpuolueen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Martin Norrgård
Vaasan valtuuston sosiaalidemokraattinen ryhmä
puheenjohtaja Matias Mäkynen
Kansallinen Kokoomus rp:n valtuustoryhmä
puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki
Vaasan Perussuomalaiset valtuustoryhmä
puheenjohtaja Matti Vahtera
Vihreiden valtuustoryhmä
puheenjohtaja Lotta Alhonnoro
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
puheenjohtaja Anneli Lehto
Keskustan valtuustoryhmä
puheenjohtaja Anne Rintamäki
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
puheenjohtaja Heimo Hokkanen