Olet täällä

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tietoa kaupungista

Rakennus- ja ympäristölautakunta (RYLA) huolehtii kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä tukee ja edistää toiminnallaan hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilymistä.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouspäivät 2017 RYLA 14.12.2016 § 94 ja … jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
25.1. 25.1.  
22.2. 22.2.  
22.3. 22.3.  
19.4. 19.4.  
17.5. 17.5.  
20.6. 20.6. tiistai
28.6. 28.6. ylimääräinen kokous
23.8. 23.8.  
20.9. 20.9.  
25.10. 25.10.  
22.11. 22.11.  
13.12. 13.12.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu RYLA 20.6.2017 § 49:
aika: keskiviikko klo 16
paikka: Rakennusvalvonta Raastuvankatu 21 B, kerros 5, neuvotteluhuone
kokouskutsu ja esityslista liitteineen: toimitetaan jäsenille sähköisesti viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

... tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana maanantaina
paikka: kaupungin internetsivuilla.
lisätietoja: Anna Liisa Suoranta 040 776 1432 anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

... viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika: 14 päivää julkipanosta
paikka: Rakennusvalvonta Raastuvankatu 21 B, kerros 5
lisätietoja: Anna Liisa Suoranta 040 776 1432 anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

lyhenne … = Rakennus- ja ympäristölautakunnan