Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta (RYLA) huolehtii kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä tukee ja edistää toiminnallaan hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilymistä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouspäivät 2017:
RYLA 14.12.2016 § 94
25.1.
22.2.
22.3.
19.4.
17.5.
20.6. tiistai
28.6. ylimääräinen kokous
23.8.
20.9. peruttu
27.9. klo 14 katselmus
25.10. peruttu
22.11.
13.12.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouspäivät 2018:
RYLA 22.11.2017 § 86
24.1. käyttösuunnitelma
7.3. tilinpäätös
25.4.
20.6.
22.8. talousarvio
3.10.
12.12.

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu: RYLA 20.6.2017 § 49
RYLA 27.9.2017 § 68
aika: neljän viikon välein, keskiviikko klo 16.00
paikka: 24.1.2018 asti Rakennusvalvonta Raastuvankatu 21 B, kerros 5, neuvotteluhuone
paikka: 7.3.2018 alkaen Kirkkopuistikko 26
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana maanantaina
paikka: kaupungin internetsivuilla.
lisätietoja: Anna Liisa Suoranta