Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta (RYLA) huolehtii kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä tukee ja edistää toiminnallaan hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilymistä.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017 RYLA 14.12.2016 § 94
kevät syksy
25.1.
22.2.
22.3.
19.4.
17.5.
20.6. tiistai
28.6. ylimääräinen kokous
23.8.
20.9. peruttu
27.9. klo 14 katselmus
25.10. peruttu
22.11.
13.12.
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu RYLA 20.6.2017 § 49 RYLA 27.9.2017 § 68:
aika: neljän viikon välein, keskiviikko klo 16
paikka: Rakennusvalvonta Raastuvankatu 21 B, kerros 5, neuvotteluhuone
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana maanantaina
paikka: kaupungin internetsivuilla.
lisätietoja: Anna Liisa Suoranta

RYLA = Rakennus- ja ympäristölautakunnan