Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan Vanhusneuvosto

Vaasan Vanhusneuvoston (entinen Ikäneuvosto) toiminnan tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

Vaasan Vanhusneuvoston jäsenet
Vaasan Vanhusneuvoston kokouspäivät 2018
Vaasan vanhusneuvosto 26.1.2018 § 3
26.1.
20.2. klo 9.30
27.3.
16.4.
24.5.avustushakemus
5.6.
Vanhusneuvosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja.

Vaasan Vanhusneuvosto kokoontuu:
aika: klo 9
paikka: Ajurinkatu 14 kokoushuone kerros 2

Vaasan Vanhusneuvoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen
paikka: kaupungin internet sivuilla kohdassa Päätöksenteko
lisätietoja: Seija Nyqvist

Vaasan Vanhusneuvoston nimenmuutos kaupunginhallitus 20.12.2017 § 509

Vaasan Vanhusneuvoston toimintasääntö