Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

2020 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi valtuuston puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Joulukuu 14.12.

Kohdunkaulan syövän seulonnan aloitus jo 25-vuotiaille Vaasassa.
varavaltuutettu Eva-Maria Strömsholm (RKP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Vaasan kaupungista perheystävällinen työpaikka.
valtuutettu Lotta Alhonnoro ym. (VIHR), valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen

Marraskuu 16.11.

Tukea uusille yrittäjille tarjoamalla pop-up -tilan keskustassa
valtuutetut Per Hellman, Miapetra Kumpula-Natri, Sari Ala-Heikkilä ja Tuija Kivioja SDP, valmistelija

Valtuustoaloite Vaasan kaupungin museo- ja taidekokoelmien säilytys- ja konservointitilojen uudistamiseksi
SDP:n valtuustoryhmä, valmistelija

Lokakuu 26.10.

Vaasan keskustaan iso liikuntahalli sali
valtuutetut Leena Tulimaa, Kai Luoma ja Tommi Mäki (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen keskustan varhaiskasvatuksen lapsille ja koululaisille
valtuutetut Leena Tulimaa, Kai Luoma ja Tommi Mäki (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Hiilineutraali Vaasa 202X toimenpidesuunnitelma 26.10.20
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Elokuu 31.8.

Puheenjohtajalle ei jätetty valtuustoaloitteita.

Kesäkuu 8.6.

Aloite suomenkielisten koulujen johtokuntien takaisinsaamiseksi,
SDP:n valtuustoryhmä, valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Aloite ikäihmisten ennaltaehkäisevästä kuntoutuksesta ja kuntoutuspaikkojen tarpeesta
valtuutettu Arja Miettinen (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasan kaupungin alueella toimivien liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kriisiavustukset
valtuutettu Tommi Mäki (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Käytännön hallinnolliset valmistelut ja nykyisen hallintosäännön arviointi Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään siirryttäessä
RKP:n valtuustoryhmä, valmistelija hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola.

Aloite rakenteellisesta sosiaalityöstä Vaasan kaupungissa
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Digitalisaation (sähköisen asioinnin ja dokumentaation) kehittäminen Vaasan kaupungissa
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR), valmistelija ict-johtaja Teemu Lehtonen.

Toukokuu 4.5.

Valtuustoaloite hulevesimaksun uudelleentarkastelu
kokoomuksen valtuustoryhmä, valmistelija kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Perusopetuksen digitaalinen laitteisto ajan tasalle
valtuutetut Aino Akinyemi (VAS), Emine Ehrström (VIHR) ja Laura Linna-Välimäki (KOK), valmistelija ICT-johtaja Teemu Lehtonen

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti koronakriisistä selviämiseen
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Maaliskuu 23.3.

Helmikuu 10.2.

 • ei valtuustoaloitteita, koska kokous on peruttu asioiden vähäisyyden vuoksi.

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
  Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
  valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
  Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

 • Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
  käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
  postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
  p. 06 325 1066
  sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
  Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
  valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
  Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

 • Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
  käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
  postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
  p. 06 325 1066
  sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A, postiosoite: PL 3, 65101 VAASA, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi