Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

2020 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Maaliskuu 23.3.

 • yksi (1) valtuustoaloite

 

Helmikuu 10.2.

 • ei valtuustoaloitteita, koska kokous on peruttu asioiden vähäisyyden vuoksi.

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
  Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
  valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
  Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

 • Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
  käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
  postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
  p. 06 325 1066
  sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
  Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
  valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
  Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

 • Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
  käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
  postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
  p. 06 325 1066
  sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A, postiosoite: PL 3, 65101 VAASA, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi