Ohita valikko

Rakennus- toimenpide- ja/tai purkamisluvan hakeminen

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa.

Lupaa haetaan aina kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

 

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys

Lomakkeet

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään hankkeesta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuudatuspöytäkirjan, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös)
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, josta ilmenee, kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin luvan hakija
 • Pääpiirustukset, 2 sarjaa seläkkeillä varustettuna ja sidottuna
  – asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset 1:50 tai 1:100, hormipiirros 1:20, hormileikkaus läpiviennin kohdalta 1:20
  – julkisivujen päämateriaalit esitetään värimallein julkisivu- piirrokseen
  – tontin leikkaukset ja pintavesisuunnitelma
  – palo-osastointi detaljikuva
 • Rakennushankeilmoitukset (RH-1 ja RH2) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään rakennuskohtaisesti.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta vireilletulon johdosta / mahdollinen suostumus
  – Kuullaan viereisten, vastapäisten ja kulmittaisten tonttien omistajat/haltijat
  – Mahdollisista poikkeamisista sekä vakuutta vastaan aloittamisesta tulee olla maininta lomakkeessa
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  – Rakennushankkeelle on nimettävä pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
 • Energiatodistus, ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta (487/2007)
 • Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- tai pohjaolosuhteista
  – Pohjatutkimus ja/tai perustamisrakentamiseen perehtyneen asiantuntijan vapaamuotoinen kirjallinen selvitys
 • Purettavasta rakennuksesta valokuva ja selvitys purkujätteistä
 • Jätevesiselvitys
 • Vakuus
  – Vakuutta vastaan aloittamisesta on kuultava naapureita
 • Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös
  – Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta / kaavoitusjohtajan poikkeamispäätöksestä, jolla suunnittelutarveratkaisu / poikkeuslupäätös on myönnetty
 • Kosteudenhallintaselvitys

 

Hinnasto

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2019 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään skannausmaksu.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupavalmistelu ja neuvonta

 • Sofia Bagge 040 046 4942

 • Susanna Filla 040 068 0448

 • Juha Jääskeläinen 040 675 0109

 • Harri Suoranta (KVV ja IV) 040 569 6700

Rakennusvalvonta

 • Käyntiosoite Kirkkopuistikko 26, Vaasa

Rakennusvalvonnan aukioloajat

 • ma-to 9-15, perjantaisin suljettu

Rakennusvalvonnan postiosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA
Rakennusvalvonnan laskutusosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 129, 65101 VAASA