Förbigå menyn

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen övervakar byggande och att den byggda miljön är ren och i gott skick. Vi betjänar och ger råd till dig som ansöker om olika slags byggtillstånd.

Byggnadstillsynen behandlar:
– bygglov/åtgärdstillstånd
– rivningslov/rivningsanmälan
– undantagstillstånd
– planeringsbehov/ planeringsbehov på strandområde.

Kontaktuppgifter

Lovberedarnas telefontider är måndagar och tisdagar samt torsdagar och fredagar kl. 9.30–11.00. Kontaktuppgifterna hittas under Kontaktuppgifter och telefontider.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

  • Vardagar klockan 9.00-11.00 samt 11.45-15.00.

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stad / Byggnadstillsyn, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stad / Byggnadstillsyn, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns  på högra sidan om tekniska verkets ytterdörrar.