Förbigå menyn

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen övervakar byggande och att den byggda miljön är ren och i gott skick. Vi betjänar och ger råd till dig som ansöker om olika slags byggtillstånd.

Byggnadstillsynen behandlar:
– bygglov/åtgärdstillstånd
– rivningslov/rivningsanmälan
– undantagstillstånd
– planeringsbehov/ planeringsbehov på strandområde.

Revidering av byggnadsordningen - delta och påverka

Den nuvarande byggnadsordningen har godkänts av stadsfullmäktige och trätt i kraft 1.2.2019.

En revidering av byggnadsordningen har påbörjats eftersom bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Byggnadsordningen måste förnyas så att den överensstämmer med bygglagen.

Program för deltagande och bedömning finns till påseende 18.4-10.5.2024 på byggnadstillsynen och via linken nedan. Åsikter kan framföras senast 10.5.2024 elektroniskt till byggnadstillsynen.kundtjanst@vasa.fi

eller skickas till adressen; Vasa stad, Byggnadstillsynen, PB 2, 65101 VASA.

Program för deltagande och bedömning för revidering av byggnadsordningen

 

Kontaktuppgifter

Lovberedarnas telefontider är måndagar och tisdagar samt torsdagar och fredagar kl. 9.30–11.00. Kontaktuppgifterna hittas under Kontaktuppgifter och telefontider.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

  • Vardagar klockan 9.00-11.00 samt 11.45-15.00.

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stad / Byggnadstillsyn, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stad / Byggnadstillsyn, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns  på högra sidan om tekniska verkets ytterdörrar.