Förbigå menyn
Familjen utomhus

Barnfamiljer

Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

Vår service för barnfamiljer

 • Allmänna brasplatser

  I Vasa finns många allmänna platser där man får tända en brasa. De kan fritt användas av alla stadsbor och besökare.

 • Barnkulturverksamhet i Vasa

  I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

 • Barnvänlig kommun

  Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn. Dessutom hjälper den att säkerställa att rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses i kommunen.

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Försök med tvåårig förskoleundervisning

  Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Grundläggande utbildning

  Vasa stad har 13 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Motionstrappor

  I Vasa finns det två motionstrappor som är öppna för alla, på Gerbyberget och Öjberget. På vintern är trapporna stängda. Inget vinterunderhåll. F r o m 9.12. 22 är Öjbergets trappor utbruk, p g a att platsen är byggarbetsplats område.

 • Mötesplatser

  Vill du lära känna dina grannar? Letar du efter nya vänner? Känner du dig ensam? Här är exempel på platser där du kan träffa och spendera tid med andra människor.

 • Pöl - Kulturveckor för barn

  PÖL – Kulturveckor för barn ordnas igen 1-31.10.2023. Pöl är en evenemangsmånad som presenterar barnkultur i Vasa.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Skapa i Vasaregionen-projektet

  Projektets målsättning är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga samt utvidga konstundervisningens utbud. 

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och i ett öppet daghem.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • TaiKon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Vasamodellen för hobbyverksamhet

  Vasa stad genomför hobbyverksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Modellens syfte är att stödja barns och ungdomars välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen.

 • Vinteraktiviteter

  De bästa tipsen för alla skidåkare från “proffs” till söndagsåkare samt idéer för de som trivs bättre inomhus.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

12.6.2024

Föräldrarna är nöjda med småbarnspedagogikens service: ”Barnen trivs och verksamheten är högklassig”

Familjerna i Vasa upplever daghemmen som ställen där barnen trivs och föräldrarna kan lita på personalen. I en kundenkät som gjordes inom Vasa stads...

Lapsi ja aikuinen päiväkodissa
4.6.2024

Robotar och sopsortering: energifostran tas in i skolorna via olika workshoppar

Eleverna vid enhetsskolorna Savilahden och Variskan yhtenäiskoulu fick i maj testa programmering och utbilda artificiell intelligens.

31.5.2024

För Merenkurkun koulu söks en tillfällig lokal: lokalen på Vamias Hansa-campus är under utredning

För Merenkurkun koulu söks det efter en tillfällig loka för cirka fem år från hösten 2025. Under de närmaste åren bereder man sig på att med...

31.5.2024

Anna Buss har valts till ny direktör för småbarnspedagogiken i Vasa

Pedagogie magister Anna Buss har 29.5 valts till ny direktör för småbarnspedagogiken inom Vasa stad.

Lapset leikkii