Förbigå menyn
Familjen utomhus

Barnfamiljer

För barnen erbjuder vi småbarnspedagogik i daghem, inom familjedagvården samt i öppen daghemsverksamhet enligt familjens situation och behov. Vasa är en föregångare inom språkbadsundervisningen på svenska, och utöver de finsk- och svenskspråkiga daghemmen finns även daghem för barn som talar engelska.

Vår service för barnfamiljer

 • Barn- och familjesocialarbete

  Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

 • Barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

 • Familjeplanering

  Familjeplaneringens målsättning är att förebygga samt upprätthålla sexuell hälsa. Preventivservicen vid familjeplaneringen är riktad till alla kvinnor i Vasa som är under 50 år samt studerande i Vasa med hemadress på annan ort. Studerande vid universitetet får sin service genom SHVS.

 • Förebyggande familjearbete

  Peppi familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Du kan ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Hur stöda barnets språkutveckling

  Barnets kommunikations- och språkförmåga utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Barnet behöver få vara i interaktion genast från födseln. Talproduktionen och språkförståelsen utvecklas vid daglig samvaro och delad uppmärksamhet med vuxna.

 • Idrottsklubbar

  Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Mödrarådgivning

  Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

 • Papparådgivning

  Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. På papparådgivningen stöder vi männens hälsa och papparoll.

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och öppna daghem. Vasa erbjuder också kommuntillägg till hemvårdsstödet för vård av barn under 2 år hemma.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • Talterapi

  Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

20.11.2019

”Jag lärde mej och va snällare mot mej själv” – ett spel från Vasa ökar barnens välmående

I Vasa har ett mobilspel utvecklats för att främja barnens välmående och förhindra mobbning i skolorna. Det unika spelet har redan väckt stort...

Lpaset pelaavat mobiilipeliä
15.11.2019

I biblioteket firas Familjekväll 19.11

Evenemanget ordnas på tisdag 19.11 kl. 17.00-19.30 i Vasa stadsbibliotek. På programmet står en intressant och rolig familjestig samt Draamapurkkis...

Lapset pelaavat Kimbleä
11.11.2019

Fart på småttingarna i Vasa!

När barnen i daghemmet Palosaaren päiväkoti går ut, springer alla först runt på gården och kramar träd. Först sen, något andfådda, letar de fram...

Lapset juoksevat päiväkodin pihalla
13.8.2019

Förebyggande familjearbete - hjälp för barnfamiljer

Familjearbete för familjens mindre dilemman (PEPPI) stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Peppi...

flickan sitter