Förbigå menyn
Familjen utomhus

Barnfamiljer

Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

Vår service för barnfamiljer

 • Allmänna brasplatser

  I Vasa finns många allmänna platser där man får tända en brasa. De kan fritt användas av alla stadsbor och besökare.

 • Barnkulturverksamhet i Vasa

  I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

 • Barnvänlig kommun

  Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn. Dessutom hjälper den att säkerställa att rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses i kommunen.

 • Digitala kulturtjänster

  Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Vasa

  Vasa stad är med och utvecklar och genomför verksamhet utifrån Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet för den nya verksamheten är att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Försök med tvåårig förskoleundervisning

  Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Grundläggande utbildning

  Vasa stad har 13 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Motionstrappor

  Lördag 7.5 hålls en scoutfärdighetstävling på Öjberget kl. 9–17. I tävlingen deltar 400 barn i åldern 7–12 år. Området är ganska fullt. Vi rekommenderar att motionärerna använder motionstrappan först efter tävlingen. I Vasa finns det två motionstrappor som är öppna för alla, på Gerbyberget och Öjberget. På vintern är trapporna stängda. Inget vinterunderhåll.

 • Pöl - Kulturveckor för barn

  PÖL – Kulturveckor för barn ordnas för första gången 18.10–20.11.2022. Pöl är en evenemangsmånad som presenterar barnkultur i Vasa. Pöl inleds på den riksomfattande sagodagen 18.10 och avslutas på den internationella dagen för barnets rättigheter 20.11.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och i ett öppet daghem.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • TaiKon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Taikons sommarläger

  TaiKon ordnar Konst i Kasernen -sommarläger i juni. Lägret är riktat till barn i årskurs 1-6. TaiKon-Hoppis konst- och idrottsläger ordnas på veckan 25.

 • Vinteraktiviteter

  De bästa tipsen för alla skidåkare från “proffs” till söndagsåkare samt idéer för de som trivs bättre inomhus.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

2.12.2022

Öppet hus i Variskan yhtenäiskoulu 17.12, anmäl ditt deltagande!

Den nya enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu har öppet hus 17.12 och välkomnar både elevernas föräldrar och invånare i området att bekanta sig med huset.

24.11.2022

Nedfrysningen av skridskoplanerna har inletts

I Vasa har i dag torsdag 24.11 nedfrysningen av de första skridskoplanerna påbörjats. Arbetena inleddes i rinkarna i Roparnäs och Vöråstan.

16.11.2022

Självständighetsdagens fest riktas till barnfamiljerna i Vasa – traditionellt program vid hjältegravarna och i kyrkan

Vasa stads självständighetsfest 6.12.2022 riktas i år för första gången till barnfamiljer. I programmet ingår kl. 13-15 en konsert för hela familjen med...

15.11.2022

Barnets rättigheter firas i Vasa med ljusparad och flaggning

I Vasa ordnas en ljusparad för barn och unga söndag 20.11 för att uppmärksamma FN:s dag för barnets rättigheter. Vasa stad flaggar också på söndagen...