Förbigå menyn
Familjen utomhus

Barnfamiljer

Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

Vår service för barnfamiljer

 • Allmänna brasplatser

  I Vasa finns många allmänna platser där man får tända en brasa. De kan fritt användas av alla stadsbor och besökare.

 • Barn- och familjesocialarbete

  Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

 • Barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

 • Familjeplanering

  Familjeplaneringens målsättning är att förebygga samt upprätthålla sexuell hälsa. Preventivservicen vid familjeplaneringen är riktad till alla kvinnor i Vasa som är under 50 år samt studerande i Vasa med hemadress på annan ort. Studerande vid universitetet får sin service genom SHVS.

 • Förebyggande familjearbete

  Peppi familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Du kan ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Grundläggande utbildning

  Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

 • Hemservice för barnfamiljer

  En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

 • Idrottsklubbar

  Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Kuula-institutet

  Cello, saxofon eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Mödrarådgivning

  Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

 • Papparådgivning

  Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. På papparådgivningen stöder vi männens hälsa och papparoll.

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och öppna daghem. Vasa erbjuder också kommuntillägg till hemvårdsstödet för vård av barn under 2 år hemma.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • Taikon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Talterapi

  Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

21.2.2020

Öjbergets backar förblir stängda den här vintern

Backarna vid Öjbergets skidcentrum kommer inte alls att öppnas i vinter. Den höga luftfuktigheten, det varma vädret och regnen har gjort att snökanonerna...

Lumitykkejä Öjbergetin rinteessä
19.2.2020

Sommarläger för barn och ungdomar

Vasa stads idrottsservice, ungdomsservice och grundläggande konstundervisning ordnar olika sommarläger för barn och ungdomar. Anmälningen börjar i mars.

Nuoret
17.2.2020

Evenemang med naturfilmer för familjer och diskussion om klimatförändringen

Tisdag 25.2 kl. 11–15 ordnas ett sportlovsevenemang i huvudbibliotekets Dramasal, där temat är naturfilmer. I det avgiftsfria evenemanget ingår program...

Jääkarhu jäätiköllä
12.2.2020

Aktiviteter under sportlovet!

Sportlovet firas 24.2–1.3.Vi har gjort en lista över allt roligt man kan göra i Vasaregionen!

lapset pulkkamäessä