Förbigå menyn
Familjen utomhus

Barnfamiljer

Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

Vår service för barnfamiljer

 • Allmänna brasplatser

  I Vasa finns många allmänna platser där man får tända en brasa. De kan fritt användas av alla stadsbor och besökare.

 • Amning

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Amningsproblem

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Babyns gråt

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Babyns sömn

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Barn- och familjesocialarbete

  Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

 • Barnkulturverksamhet i Vasa

  I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

 • Barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

 • Digitala kulturtjänster

  Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Familjeförberedelse

  En av vår rådgivningens främsta uppgifter är att hjälpa familjen att förbereda sig för föräldraskapet. Det här materialet ska fungera som ett hjälpmedel när ni förbereder er.

 • Familjeplanering

  Familjeplaneringens målsättning är att förebygga samt upprätthålla sexuell hälsa. Preventivservicen vid familjeplaneringen är riktad till alla kvinnor i Vasa som är under 50 år. Studerande vid gymnasier och yrkesskolor får använda sig av familjeplaneringens tjänster. Studerande vid universitet och yrkeshögskolorna får sin service genom SHVS.

 • Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Vasa

  Vasa stad är med och utvecklar och genomför verksamhet utifrån Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet för den nya verksamheten är att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

 • Förebyggande familjearbete

  Förebyggande familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Försök med tvåårig förskoleundervisning

  Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Grundläggande utbildning

  Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

 • Hemservice för barnfamiljer

  En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Mödrarådgivning

  Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

 • Papparådgivning

  Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. På papparådgivningen stöder vi männens hälsa och papparoll.

 • Service för barnfamiljer och avancerad analys

  Som Vasa stad är vi med att utveckla verksamhetsmodeller för utnyttjande av en avancerad analys vid förbättrande av barnfamiljers välbefinnande. I detta riksomfattande utvecklingsarbete förstärks kommunernas kompetens att utnyttja en avancerad analys för en kunskapsbaserad ledning av servicen för barnfamiljer.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och i ett öppet daghem.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • Taikon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Taikons sommarläger

  TaiKon ordnar Konst i Kasernen -sommarläger i juni. Lägret är riktat till barn i årskurs 1-6.

 • Talterapi

  Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

 • Vinteraktiviteter

  De bästa tipsen för alla skidåkare från “proffs” till söndagsåkare samt idéer för de som trivs bättre inomhus.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

14.1.2022

Gottgörelse för småbarnspedagogikens klientavgifter om barnet tillfälligt sköts hemma

Coronasituationen har avsevärt förvärrats i Vasa. Därför ges vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken möjlighet till avgiftsfria perioder, om...

Lapsi ja aikuinen päiväkodissa
13.1.2022

Störande beteende på Öjberget kan leda till att liftkortet beslagtas

Vid Öjberget i Vasa har det förekommit problem med störande beteende bland ungdomar i någon mån i början av säsongen. Om det störandet beteendet i...

12.1.2022

Låna skridskor på biblioteket: en nyhet är hockeyskridskor för barn

På biblioteken i Vasa kan man låna idrottsredskap som lämpar sig för att röra på sig på vintern, såsom skridskor för barn, utfärdsskridskor och...

12.1.2022

Ansökan till språkbad och engelskspråkig småbarnspedagogik

Ansökningstiden till språkbadsundervisning på svenska språket samt till undervisning på främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken för barn...

Lapsi leikkii päiväkodin pihalla