Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Familjen utomhus

Barnfamiljer

Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

Vår service för barnfamiljer

 • Allmänna brasplatser

  I Vasa finns många allmänna platser där man får tända en brasa. De kan fritt användas av alla stadsbor och besökare.

 • Amning

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Amningsproblem

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Babyns gråt

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Babyns sömn

  Detta är en del av rådgivningarnas familjeförberedelse i Vasa.

 • Barn- och familjesocialarbete

  Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

 • Barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

 • Digitala kulturtjänster

  Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Familjeförberedelse

  En av vår rådgivningens främsta uppgifter är att hjälpa familjen att förbereda sig för föräldraskapet. Det här materialet ska fungera som ett hjälpmedel när ni förbereder er.

 • Familjeplanering

  Familjeplaneringens målsättning är att förebygga samt upprätthålla sexuell hälsa. Preventivservicen vid familjeplaneringen är riktad till alla kvinnor i Vasa som är under 50 år. Studerande vid gymnasier och yrkesskolor får använda sig av familjeplaneringens tjänster. Studerande vid universitet får sin service genom SHVS. Från 1.1.2021 hör även yrkeshögskolornas studerande till SHVS.

 • Förebyggande familjearbete

  Förebyggande familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

 • Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

 • Försök med tvåårig förskoleundervisning

  Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Grundläggande utbildning

  Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

 • Hemservice för barnfamiljer

  En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

 • Idrottsklubbar

  Obs! På grund av de nya coronarestriktonerna är alla våra Action-klubbar på paus tillsvidare! Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

 • Idrottsläger

  Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Mödrarådgivning

  Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

 • Papparådgivning

  Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. På papparådgivningen stöder vi männens hälsa och papparoll.

 • Småbarnspedagogik

  Vasa erbjuder småbarnspedagogiska tjänster i daghem, familjedagvård och öppna daghem.

 • Småbarnspedagogikens servicehandledning

  Har du för avsikt att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn, funderar du över skillnaderna mellan daghem och familjedagvård, vill du veta mera om privat eller öppen småbarnspedagogik?

 • Taikon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Taikons sommarläger

  TaiKon ordnar Konst i Kasernen -sommarläger i juni. Lägret är riktat till barn i årskurs 1-6.

 • Talterapi

  Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

4.5.2021

Kom med i TaiKons verkamhet: anmälningen är på gång!

Anmälningstiden till TaiKon som erbjuder grundläggande konstundervisning i Vasa är 1.5-20.8.

TaiKon
28.4.2021

Sök till klubben vid Lönneberga öppna daghem

Till Lönneberga öppna daghems klubb, som börjar i augusti, ansöker man 28.4–14.5.2021. Klubben är avgiftsfri och avsedd för alla 3–5-åriga Vasabarn...

Lapset leikkivät päiväkodin pihalla
27.4.2021

Familjedagvårdare sökes: skulle du vilja arbeta som familjedagvårdare i ditt eget hem?

Till Vasa stad söks nu både finsk- och svenskspråkiga familjedagvårdare som vårdar barn hemma hos sig. Erfarenhet av småbarnspedagogik räknas som merit...

Äiti ja tytär
26.4.2021

Palosaaren päiväkoti flyttar till skolans lokal år 2024: besvara enkäten och påverka planeringen!

I Brändö inrättas inom en nära framtid ett nytt tvåspråkigt daghem med sju grupper i lokalen där Palosaaren koulu tidigare låg. Familjerna och andra som...