Ohita valikko

Nummen koulu

Nummen koulu on suomenkielinen alakoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6. Koulussa toimii yleisopetuksen lisäksi erityisluokat 1-6 sekä maahanmuuttajien valmistavia luokkia.

Koulussamme on monenlaista oppilaita osallistavaa toimintaa yli luokkarajojen. Koulupäivien aikana on viikoittain luku- ja musavälkkää sekä välkkäritoimintaa, lisäksi on ystäväluokkatoimintaa ja oppilaiden ideoimia teemapäiviä.

Kurkkaa Instagram-tililtämme mitä kivaa on tehty!

Erityis- ja valmistavat luokat

Nummen koulussa on kuusi alueellista erityisluokkaa (luokat 1-6). Oppilaat tulevat erityisluokille pääasiassa kaupungin itäiseltä alueelta. Oppilailla on mahdollisuus integroitua tietyissä oppiaineissa yleisopetuksen luokkiin.

Tällä hetkellä Nummen koulussa on neljä valmistavaa luokkaa. Oppilaat ovat kaikki ukrainalaisia, jotka seuraavan lukuvuoden aikana siirtyvät alueemme koulujen yleisopetuksen luokkiin.

Oppilaskunta

Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Oppilaskunnan ydintoimintaa on koulun yhteisiin asioihin vaikuttaminen; se, että oppilaat ymmärtävät, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Oppilaskunta toimii suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti, keskustelemalla ja toimimalla tavoitteenaan parantaa oppilaiden viihtyvyyttä omassa luokassa ja koulussa. Oppilaskunta voi järjestää esimerkiksi erilaisia teema- ja toimintapäiviä sekä juhlia. Lisäksi oppilaskunta kirjoittaa julkaisuja koulun Instagram-tilille.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajat luokissa äänestämällä. Oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia koulun oppilaita. Kaikki koulun oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, mutta oppilaskunnan hallitus on se elin, joka johtaa oppilaskunnan toimintaa. Hallituksen jäsenet kulkevat siis viestinviejinä luokkiensa ja hallituksen välillä.

Oppilaskunta edistää niin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä.

Kerhot

Nummen koulussa on sekä Harrastamisen Vaasan mallin hankerahoituksella että Opetushallituksen erityisavustuksella järjestettäviä kerhoja. Kerhoja pyritään järjestämään oppilaiden toiveita kuunnellen.

Tänä vuonna (2022-2023) meillä on ollut muun muassa läksykerho, kässäkerho, 4H:n järjestämä puuhakerho ja Vaasan Salaman vetämä koriskerho. Kerhot vaihtelevat vuosiluokittain.

Sovitteluryhmä

Sovitteluryhmä pyrkii työskentelemään uuden oppilashuoltolain mukaisesti ristiriitatilanteita ennaltaehkäisevällä tavalla luoden koko kouluyhteisöön turvallisen ja välittävän ilmapiirin, jossa jokaisen on hyvä olla. Tämä toteutetaan paitsi jatkuvalla, jokapäiväisellä vahvalla läsnäololla arjen eri tilanteissa, myös erilaisilla yhteisillä tempauksilla, joiden tehtävänä on vahvistaa yhteisön yleistä hyvinvointia ja kunkin yhteisön jäsenen sosiaalisia ja tunnetaitoja.

Mikäli kiusaamista kuitenkin ilmenee, toimitaan Nummen koulussa seuraavalla tavalla:

  • Luokan oma opettaja keskustelee asianomaisten kanssa.
  • Kerätään kaikki saatavilla oleva tieto. Jos kiusaaminen ei lopu, otetaan avuksi sovitteluryhmä.  Sovitteluryhmä kokoontuu päättämään toimenpiteistä ja toimintajärjestyksestä.

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistystoiminta koulussamme on aikuisten yhteistyötä koulun kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemalla mukana vanhempaintoimikunnan toiminnassa pääset samalla tutustumaan lapsen kouluun, sen henkilökuntaan sekä muihin vanhempiin.

Vanhempainyhdistyksen toiminta on yhdistyksen vanhempien ja opettajien yhteistyötoimintaa oppilaiden oppimisedellytyksien tukemiseksi. Vanhempainyhdistys tukee koululaisten, perheiden ja koulun henkilökunnan toimintaa muun muassa osallistumalla koulun tapahtumiin, tukemalla rahallisesti luokkien luokkaretkiä ja tarvikehankintoja. Vanhempainyhdistyksen tärkeimpänä tehtävä on omalla toiminnallaan osoittaa koululaisille, heidän perheilleen sekä koko kouluyhteisölle yhteistyön merkitys kouluarjessa.

Vanhempainyhdistyksen kokoontumiset ovat matalan kynnyksen toimintaa. Toivomme, että mahdollisimman moni vanhempi liittyisi mukaan. Kokoontumisia ei ole usein ja jokainen voi oman aikataulunsa mukaan osallistua toimintaan. Jokainen on arvokas omalla panoksellaan ja tukeasi tarvitaan!

Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Koulun henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi
  • Oppilashuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi