Malmögårdens daghem on toiminut vuodesta 1951.Päiväkotimme on ruotsinkielinen.

Toiminta-ajatus ja tavoite: Turvallisuus: Lapsella/aikuisella on oikeus toimivaan arkipäivään ja merkitykselliseen elämään. Turvallisuus rakentuu sovituille, oikeudenmukaisille ja johdonmukaisille säännöille.
Sosiaalinen toimintakyky ja huomioonottaminen: Otamme toiset huomioon ja välitämme toinen toisistamme. Suhtaudumme myönteisesti itseemme, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöömme. Henkilökunta toimii hyvänä esikuvana lapsille.
Terve itsetunto: Henkilökunnan positiivinen suhtautuminen antaa lapselle hyvän itsetunnon. Toiminnassa hakeudutaan tilanteisiin, joista lapset saavat positiivisia kokemuksia; siten lapsi voi vahvistaa itsetuntemustaan ja käsitystä itsestään. Ihmisen kehityksen kannalta on tärkeää tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi.
Painopistealueet:
Yhteistyö kodin kanssa
Kieli ja viestintä
Leikki, mielikuvitus ja liikunnanilo
Sosiaaliset valmiudet