Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Malmögårdens daghem

Malmögårdens daghem har fungerat sedan år 1951.

Vårt daghem är svenskspråkigt.

Verksamhetsidé och målsättning:

Trygghet: Barn/vuxna har rätt till en välfungerande vardag och för honom/henne ett betydelsefullt och meningsfullt liv. Trygghet byggs upp av gemensamt överenskomna, rättvisa och konsekventa regler.

Social kompetens och hänsyn: Vi beaktar och bry oss om varandra. Vi förhåller oss positiva till oss själva, till andra människor, olika kulturer och omgivningar. Personalen skall vara goda förebilder för barnen.

Sund självkänsla: En positiv syn från personalen ger barnen en god självkänsla.

Man bör medvetet skapa situationer i verksamheten där barnet får positiva upplevelser; på så sätt kan barnet stärka sin egen goda självuppfattning och sin självkännedom.

För att man skall utvecklas som människor är det av största vikt att man bli sedd, hörd och uppskattad.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Barnabo, 4 – 5 åringar
 • Gräshoppan 1 – 3 åringar
 • Nyckelpigan
 • Tomtebo, 2 – 3 åringar
 • Trollero, 3 – 4 åringar
 • Älvorna, 1 – 3 åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper

 • 040 528 4406 Barnabo

 • 040 197 7023 Gräshoppan

 • 040 192 6983 Nyckelpigan

 • 040 164 6796 Tomtebo

 • 040 353 4770 Trollero

 • 040 480 8457 Älvorna

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00