Förbigå menyn
Poika leikkii legoilla

Förskoleundervisning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

Barnen får förskoleundervisning fyra timmar om dagen.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.  Leken i dess olika former är starkt närvarande i förskoleundervisningens verksamhet.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås innan läroplikten inleds.

Riktlinjer för beslutsfattande beträffande elevantagning till förskolundervisning.

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till Vasa stads förskoleundervisning sker årligen i januari. Anmälan görs elektroniskt via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehanteringssystem.

Meddelandet om ansökningstiden kommer direkt hem via Wilma och informationen finns även på stadens webbplats och i tidningsannonser (Vaasa-tidning).

Barnet måste anmälas till förskoleundervisningen, även om barnet redan är inom småbarnspedagogiken / tvååriga förskoleförsöket och småbarnspedagogikplatsen inte ändrar.

Vårdnadshavarna ska välja ett förskoleundervisningsställe bland de föreslagna alternativen  i punkten “Alternativ för barnets förskoleundervisningsställe”. Obs! I ansökan ska inte som alternativ väljas ”alla verksamhetsenheter”, eftersom alternativet syns bara av programtekniska orsaker.

I närförskoleundervisningen enligt skolstigen kan en bestämd enhet inte väljas. Förskoleundervisning för barn som behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård ordnas i Rödluvans daghem.

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 timmar/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Förskoleplatsen tas emot skriftligt senast det datum som anges i beslutet.

Obs! Anmälan till finskspråkig förskoleundervisning som arrangeras av Vaasan kristillinen koulu görs direkt till skolan. Tilläggsuppgifter ges av rektor Henrik Vähäkangas, henrik.vahakangas(at)vaasankristillinenkoulu.fi, tfn 050 910 9380.

ANMÄLAN AV BARN FÖDDA ÅR 2018 TILL FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN SOM INLEDS 16.8.2024

Förskoleundervisning (4 timmar/dag) för barn födda år 2018 börjar 16.8.2024.

Alla barn födda 2018 ska anmäla sig till förskolan, också språkbadets barn och de som är i English playschool.

Anmälan till förskoleundervisning som arrangeras av Vasa stad sker under tiden 11.1.2024 kl. 8.00 – 31.1.2024 kl. 17.00

Ett skriftligt beslut om antagning till förskoleundervisning kommer att skickas till vårdnadshavarna senast i april.

Alternativ för barnets förskoleundervisningsställe

Närförskoleundervisning enligt skolstigen

 • För barnet anvisas en förskoleplats enligt hemadressen, områdesgränserna enligt den grundläggande utbildningen beaktas.
 • Välj det här alternativet, om barnet INTE är i ett språkbadsdaghem, English Playschool eller steinerdaghemmet Tiitiäinen.

Förskoleundervisning inom språkbad i svenska

 • Välj det här alternativet om barnet för närvarande är i språkbad i Huvikummun päiväkoti eller Inkerinpuiston päiväkoti. Du kan också välja närförskoleundervisning enligt skolstigen.
 • Det kan finnas lediga platser.

Det finskspråkiga steinerdaghemmet Tiitiäinen

 • Välj det här alternativet, om barnet för närvarande är i steinerdaghemmet Tiitiäinen. Du kan också välja närförskoleundervisning enligt skolstig.
 • Det finns några lediga platser.

Vaasa English Playschool

 • Välj det här alternativet, om barnet för närvarande är i English Playschool. Du kan också välja närförskoleundervisning enligt skolstig.
 • Det kan finnas lediga platser.

Förskoleundervisning i uteförskola

 • I Vasa ordnas uteförskoleverksamhet i Sunnanvik (en finskspråkig grupp).
 • Välj det här alternativet, om du vill ansöka om en förskoleundervisningsplats för ditt barn i utedaghemsgruppen.
 • Förskoleundervisning i uteförskola kommer att ordnas om det finns tillräcklig många sökande. Ifall de sökande är flera än de lediga platserna, lottas platserna ut.
 • I uteförskolverksamheten tillbringar barngruppen största delen av förskoleundervisningstiden (kl. 9–13) utomhus. Måltiderna sker delvis inomhus och delvis utomhus. Möjligheter för vila eller sömn ordnas inomhus. Som innelokal använder gruppen i Sunnanvik en röd stuga som finns på gården till Suvilahden päiväkoti.
 • Uteförskoleverksamheten iakttar samma lagbundenheter som förskoleundervisningsverksamheten som i huvudsak sker inomhus, till exempel förskoleundervisningsplanen och barnets rätt till småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen samt klientavgifter inom småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisning.
 • Som en fördel med att röra sig i naturen anses att man kan uppleva olika saker, vara verksam på olika sätt och fysiskt aktiv. Naturen aktiverar barnen till att leka, hitta på och fundera. Naturens kretslopp, miljöfostran och närsamhället är en naturlig del av förskoleundervisningsdagen. Att göra och uppleva tillsammans stärker gruppkänslan, barnens inbördes växelverkan, tilliten och gemensamma framgångar. Ute i naturen kan det vara lättare att koncentrera sig och stressen kan minska.

Andra ansökningsomgången till förskoleundervisningen

Andra ansökningsomgången till förskoleundervisningen för verksamhetsåret 2024–2025

Lediga platserna inom förskoleundervisningen för kan sökas i under tiden 8 – 17.5.2024.

Man kan även ansöka om en annan förskoleundervisningsplats än den som kommunen anvisar för barnet i förskoleåldern (barn födda 2018), om det finns lediga platser.

Det är möjligt att ansöka om en plats inom förskoleundervisningen endast i de daghem där det finns lediga platser. Man kan välja ett alternativ i ansökan, dvs. man kan ansöka om en ny förskoleplats i endast ett daghem.

Ifall de som ansöker om en plats är flera än de lediga platserna, lottas platserna ut bland dem som ansökt.

Besluten om förskoleundervisningsplatserna under den andra ansökningsomgången skickas till familjerna i slutet av maj.

Daghem där det finns lediga förskoleplatser:

 • Alkulan päiväkoti (finska)
 • Gerby daghem (svenska)
 • Gustavsborgs daghem (svenska)
 • Inkerinpuiston päiväkoti (finska)
 • Isolahden päiväkoti (finska)
 • Lönnbackens daghem (svenska)
 • Malmögårdens daghem (svenska)
 • Metsäkallion päiväkoti (finska)
 • Paakarin päiväkoti (finska)
 • Pikku kasarmin päiväkoti (finska)
 • Pikkuonnin päiväkoti (finska)
 • Punahilkan päiväkoti (finska)
 • Purolan päiväkoti (finska)
 • Ristinummen päiväkoti (finska)
 • Sundom daghem (svenska)
 • Teeriniemen päiväkoti (finska)
 • Tervajoen päiväkoti (finska)

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Både småbarnspedagogiken som behövs utöver förskoleundervisningen och själva förskoleundervisningen ges i samma enhet.

Planerna för förskoleundervisningen och utvärdering av verksamheten

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som är godkänd av Utbildningsstyrelsen, och som har fungerat som bas för den gemensamma läroplan som utarbetats för hela Vasa.

Daghemmens egna planer för förskoleundervisning baserar sig på Vasa stads plan för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan läroplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Arbets- och lovtider inom förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen följer grundläggande utbildningens arbetstider bortsett från eventuella arbetsdagar som infaller på en lördag.

Verksamhetsperioden under läsåret 2023–2024 börjar 16.8.2023 och slutar 31.5.2024.

Lovtider under läsåret 2023–2024:

 • Höstlov 16–20.10.2023
 • Självständighetsdagen 6.12.2023
 • Jullov 22.12.2023–5.1.2024
 • Sportlov 26.2–1.3.2024
 • Påsk 29.3–1.4.2024
 • Första Maj 1.5.2024
 • Kristi himmelsfärdsdag 9.5.2024

Verksamhetsperioden under läsåret 2024–2025 börjar 16.8.2024 och slutar 30.5.2025.

Lovtider under läsåret 2024–2025:

 • Höstlov 14–18.10.2024
 • Självständighetsdagen 6.12.2024
 • Jullov 23.12.2024–6.1.2025
 • Sportlov 24–28.2.2025
 • Påsk 18–21.4.2025
 • Första Maj 1.5.2025
 • Kristi himmelsfärdsdag 29.5.2025

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • Telefontider: må - fre kl. 9.00 - 15.00

 • Kundmottagning endast enligt överenskommelse.