Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Poika leikkii legoilla

Förskoleundervisning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

Barnen får förskoleundervisning fyra timmar om dagen.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.  Leken i dess olika former är starkt närvarande i förskoleundervisningens verksamhet.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås innan läroplikten inleds.

Riktlinjer för beslutsfattande beträffande elevantagning till förskolundervisning.

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till Vasa stads förskoleundervisning sker årligen i januari. Anmälan görs elektroniskt via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehanteringssystem.

Meddelandet om ansökningstiden kommer direkt hem via Wilma och informationen finns även på stadens webbplats och i tidningsannonser (Vaasan Ikkuna). Även de barn som redan nu deltar i småbarnspedagogik bör anmälas till förskoleundervisningen.

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 timmar/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Barnet anmäls till det geografiska storområde där barnet bor då förskoleundervisningen inleds. Här ser du förskoleplatserna.

Det går inte att välja en viss enhet i samband med anmälningen. Förskoleundervisning för de barn som har behov av skiftesvård eller kvällsvård ordnas vid Rödluvans daghem.

Förskoleplatsen tas emot skriftligt senast det datum som anges i beslutet.

Anmälan till förskoleundervisning för barn födda år 2014

Förskoleundervisning (4 timmar/dag) för barn födda år 2014 börjar 17.8.2020.

Anmälan till förskoleundervisning som arrangeras av Vasa stad och Vasa övningsskola skedde under tiden 16.1 – 31.1.2020. Ett skriftligt beslut om antagning till förskoleundervisning har skickats till vårdnadshavarna under april.

Andra ansökningsomgången till den finskspråkiga förskoleundervisningen

Man kan även ansöka om en annan förskoleundervisningsplats än den som kommunen anvisar för barnet i förskoleåldern, om det finns lediga platser.

Det är möjligt att ansöka om en plats inom den finskspråkiga förskoleundervisningen endast i de daghem där det finns lediga platser. Man kan välja ett alternativ i ansökan, dvs. man kan ansöka om en ny förskoleplats i endast ett daghem.

Ifall de som ansöker om en plats är flera än de lediga platserna, lottas platserna ut bland dem som ansökt.

Andra ansökningsomgången till den finskspråkiga förskoleundervisningen

Man kan även ansöka om en annan förskoleundervisningsplats än den som kommunen anvisar för barnet i förskoleåldern, om det finns lediga platser.

Det är möjligt att ansöka om en plats inom den finskspråkiga förskoleundervisningen endast i de daghem där det finns lediga platser. Man kan välja ett alternativ i ansökan, dvs. man kan ansöka om en ny förskoleplats i endast ett daghem.

Ifall de som ansöker om en plats är flera än de lediga platserna, lottas platserna ut bland dem som ansökt.

Ansökan för verksamhetsåret 2020 – 2021 sker under tiden 27.5 – 12.6.2020

Lediga platser inom den finskspråkiga förskoleundervisningen kan sökas under tiden under tiden 27.5 – 12.6.2020. Ansökan görs elektroniskt via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehanteringssystem.

Lediga platser till förskoleundervisningen:

 • Metsäkallion päiväkoti, 2 platser
 • Isolahden päiväkoti, 5 platser
 • Pikkuonnin päiväkoti, 2 platser
 • Tervajoen päiväkoti, 1 plats

Besluten om förskoleundervisningsplatserna under den andra ansökningsomgången skickas till familjerna inom juni vecka 25.

Vasa stad samarbetar med Vasa övningsskola

Vasa stad samarbetar med Vasa Övningsskola gällande förskoleundervisning och ordnar en gemensam anmälan till förskoleundervisning.

Vasa övningsskola har påbörjat ett 3-årigt försök i augusti 2018. Förskoleundervisning anordnas tillsammans med åk 1 inom den grundläggande utbildningen. Undervisningen genomförs delvis tillsammans med åk 1 och delvis differentieras undervisningen.

Till denna grupp kan antas sex barn, som enbart deltar i förskoleundervisning. Utöver förskoleundervisning erbjuds ingen småbarnspedagogik för elever i denna grupp. Elever som tas till gruppen ska bo inom Vasa övningsskolas skoldistrikt.

Om det finns fler barn än platser lottas dessa förskoleplatser ut.

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Både småbarnspedagogiken som behövs utöver förskoleundervisningen och själva förskoleundervisningen ges i samma enhet.

Planerna för förskoleundervisningen och utvärdering av verksamheten

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som är godkänd av Utbildningsstyrelsen, och som har fungerat som bas för den gemensamma läroplan som utarbetats för hela Vasa.

Daghemmens egna planer för förskoleundervisning baserar sig på Vasa stads plan för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan läroplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Arbets- och lovtider inom förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen följer grundläggande utbildningens arbetstider bortsett från eventuella arbetsdagar som infaller på en lördag.

Verksamhetsperioden under läsåret 2020–2021 börjar 16.8.2020 (17.8.2020) och slutar 31.5.2021.

Lovtider läsåret 2020 – 2021

 • Höstlov 14.10 – 16.10.2020
 • Jullov 21.12.2020 – 6.1.2021
 • Sportlov 1.3 – 5.3.2021
 • Påsklov 2.4 – 5.4.2021
 • Kristi himmelfärdsdag 13.5.2021

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Servicechef Maria Karvonen

 • +358 6 325 3124

 • +358 50 325 4821

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • 9.00-15.00

Avvikande öppettider 2020

 • 24.2 – 28.2 skolornas sportlov – stängt
 • 10.4 – 13.4 påsk – stängt
 • 20.5 öppet 9.00 – 13.00
 • 21.5 – 22.5 Kristihimmelsfärd – stängt
 • 18.6 öppet 9.00 – 13.00
 • 19.6 midsommarafton – stängt
 • 1.7 – 31.7 stängt
 • 14.10 – 16.10 höstlov – stängt
 • 23.12.2020 – 3.1.2021 jullov – stängt