Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Poika leikkii legoilla

Förskoleundervisning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen.

Barnen får förskoleundervisning fyra timmar om dagen.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.  Leken i dess olika former är starkt närvarande i förskoleundervisningens verksamhet.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås innan läroplikten inleds.

Riktlinjer för beslutsfattande beträffande elevantagning till förskolundervisning.

Planerna för förskoleundervisningen och utvärdering av verksamheten

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som är godkänd av Utbildningsstyrelsen, och som har fungerat som bas för den gemensamma läroplan som utarbetats för hela Vasa.

Daghemmens egna planer för förskoleundervisning baserar sig på Vasa stads plan för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan läroplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till Vasa stads förskoleundervisning sker årligen i januari. Meddelandet om ansökningstiden kommer direkt hem via Wilma och informationen finns även på stadens webbplats och i tidningsannonser (Vaasan Ikkuna).

Anmälan till förskoleundervisning för barn födda år 2014 börjar 16.1.2020

Förskoleundervisning (4 timmar/dag) för barn födda år 2014 börjar 17.8.2020. Även de barn som redan nu deltar i småbarnspedagogik bör anmälas till förskoleundervisningen.

Anmälan till förskoleundervisning som arrangeras av Vasa stad och Vasa övningsskola sker elektroniskt via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehanteringssystem under tiden 16.1 – 31.1.2020.

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 timmar/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Barnet anmäls till det geografiska storområde där barnet bor då förskoleundervisningen inleds. Här ser du förskoleplatserna.

Det går inte att välja en viss enhet i samband med anmälningen. Förskoleundervisning för de barn som har behov av skiftesvård eller kvällsvård ordnas vid Rödluvans daghem.

Ett skriftligt beslut om antagning till förskoleundervisning skickas till vårdnadshavarna under april. Förskoleplatsen tas emot skriftligt senast det datum som anges i beslutet.

 

Vasa stad samarbetar med Vasa övningsskola

Vasa stad samarbetar med Vasa Övningsskola gällande förskoleundervisning och ordnar en gemensam anmälan till förskoleundervisning.

Vasa övningsskola har påbörjat ett 3-årigt försök i augusti 2018. Förskoleundervisning anordnas tillsammans med åk 1 inom den grundläggande utbildningen. Undervisningen genomförs delvis tillsammans med åk 1 och delvis differentieras undervisningen.

Till denna grupp kan antas sex barn, som enbart deltar i förskoleundervisning. Utöver förskoleundervisning erbjuds ingen småbarnspedagogik för elever i denna grupp. Elever som tas till gruppen ska bo inom Vasa övningsskolas skoldistrikt.

Om det finns fler barn än platser lottas dessa förskoleplatser ut.

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov i den elektroniska anmälningsblanketten.

Både småbarnspedagogiken som behövs utöver förskoleundervisningen och själva förskoleundervisningen ges i samma enhet.

Arbets- och lovtider inom förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen följer grundläggande utbildningens arbetstider bortsett från eventuella arbetsdagar som infaller på en lördag.

Verksamhetsperioden under läsåret 2019–2020 börjar 16.8.2019 och slutar 29.5.2020.

Lovtider läsåret 2019–2020

 • Höstlov 14–18.10.2019
 • Självständighetsdag 6.12.2019
 • Jullov 23.12.2019–6.1.2020
 • Sportlov 24.2–28.2.2020
 • Påsklov 10–13.4.2020
 • Första maj 1.5.2020
 • Kristi himmelfärdsdag 21.5.2020

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Servicechef Maria Karvonen

 • +358 6 325 3124

 • +358 50 325 4821

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • 9.00-15.00

Avvikande öppettider 2020

 • 24.2 – 28.2 skolornas sportlov – stängt
 • 10.4 – 13.4 påsk – stängt
 • 20.5 öppet 9.00 – 13.00
 • 21.5 – 22.5 Kristihimmelsfärd – stängt
 • 18.6 öppet 9.00 – 13.00
 • 19.6 midsommarafton – stängt
 • 1.7 – 31.7 stängt
 • 14.10 – 16.10 höstlov – stängt
 • 23.12.2020 – 3.1.2021 jullov – stängt