Olet täällä

Tietoa kaupungista

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus (neljä tuntia päivässä) on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Vaasassa esiopetus toteutetaan päiväkodeissa. Toimintakaudella 2017 - 2018 esiopetus alkaa 16.8.2017 ja päättyy 31.5.2018. Toimintakaudella 2018 - 2019 esiopetus alkaa 16.8.2018 ja päättyy 31.5.2019.

Esiopetus päiväkodissa on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, joka alkaa jo lapsen aloittaessa päivähoidossa. Päiväkodin esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää. Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen ilon kokeminen.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Vaasassa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma. Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

 

ESIOPETUKSEEN OPPILAAKSI OTTAMINEN

Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen mukaisia aluerajoja ja kunta osoittaa esiopetuspaikan perusopetuslain 6 §:n mukaisesti omalta maantieteelliseltä suuralueelta.

Esiopetukseen oppilaaksi ottamista koskeva päätös tehdään noudattaen soveltuvin osin lähipäiväkotiperiaatetta huomioiden lapsen omalta maantieteelliseltä suuralueelta myös sopivien esiopetusryhmien muodostuminen. Esiopetusryhmiä perustetaan sen mukaisesti, mitä tarve edellyttää ja mihin tilat antavat mahdollisuuden. Esiopetukseen tulevalle lapselle järjestetään paikka omalla suuralueella sijaitsevasta esiopetusta järjestävästä päiväkodista.

 

Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 11.12.2017 § 13. (pdf)

Esiopetusta antavat päiväkodit 2018 – 2019 (pdf)

 

ESIOPETUS VUONNA 2012 SYNTYNEILLE LAPSILLE ALKAA ELOKUUSSA 2018

Ilmoittautuminen esiopetukseen toimintakaudelle 2018 – 2019 on ajalla 18.1. – 31.1.2018. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti.

Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen sille maantieteelliselle suuralueelle, jossa lapsi asuu esiopetuksen alkaessa. Tiettyä yksikköä ei voi ilmoittautumisen yhteydessä valita. Sähköisessä hakemuksessa tulee rastittaa kohta, jossa kysytään ilmoitetaanko lapsi suomen- vai ruotsinkieliseen esiopetukseen.

Huom! Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 h/pvä) lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää palvelun tarve.
Vuorohoitoa tai iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Punahilkan päiväkodissa.

Huoltajille postitetaan huhtikuun 2018 aikana esiopetukseen ottamisesta päätökset, joista selviää esiopetusoppilaan sijoituspaikka esiopetukseen.

 

Toissijainen haku


Toukokuussa ajalla 18.5. - 31.5.2018 toteutetaan toissijainen esiopetuspaikan haku suomenkieliseen esiopetukseen mahdollisesti vapaiksi jääneiden paikojen osalta. Haku tapahtuu sähköisesti ja hakemuksessa on valittavissa vain ne päiväkodit, joissa paikkoja on haettavana. Huoltajat voivat hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa yhdestä esiopetusryhmästä. Mikäli toissijaisen esiopetuspaikan hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, valinta suoritetaan arpomalla. Päätökset toissijaisesta esiopetuspaikasta postitetaan huoltajille 14.6.2018.

Toissijaisesti haettavissa olevat paikat

Päiväkoti Haettavissa olevat paikat
Alkulan päiväkoti 2
English Playschool 1
Esikon päiväkoti 2
Isolahden päiväkoti 3
Länsimetsän päiväkoti 1
Paakarin päiväkoti 2
Punahilkan päiväkoti 1
Ristinummen päiväkoti 1
Teeriniemen päiväkoti 1
Tervajoen päiväkoti 1
Villin lännen päiväkoti 1

Tästä linkistä voit ilmoittautua esiopetukseen varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa

Mikäli tarvitset apua sähköisessä ilmoittautumisessa, voit ottaa yhteyttää varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Merja Martiniin, p. 06 325 3124, sähköposti merja.martin@vaasa.fi.

Mikäli sähköisessä asioinnissa ilmenee ongelmia, voit antaa palautetta sähköpostitse.
Tästä linkistä voit lähettää palautetta.

Linkki Punahilkan päiväkodin sivuille.

Tästä linkistä näet lisätietoa päivähoitoon hausta.

Loma-ajat toimintakaudella 2017 - 2018
Syysloma 16.10. – 20.10.2017
Itsenäisyyspäivä 6.12.2017
Joululoma 23.12.2017 – 7.1.2018
Talviloma 26.2. – 2.3.2018
Pääsiäinen 30.3. – 2.4.2018
Vappu 1.5.2018
Helatorstai 10.5.2018
Loma-ajat toimintakaudella 2018 – 2019
Syysloma 15.10. – 19.10.2018
Itsenäisyyspäivä 6.12.2018
Joululoma 24.12.2018 – 6.1.2019
Talviloma 25.2. – 1.3.2019
Pääsiäinen 19.4. – 22.04.2019
Vappu 1.5.2019
Helatorstai 30.5.2019

Tästä linkistä voit tutustua tarkemmin Vaasan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan. (Opintopolku.fi/eperusteet, pdf)

Lisätiedot