Förbigå menyn

Strandarter

Med stränder avses markområden som finns i direkt anslutning till vattendrag. Fågelbeståndet på strandområdena är mångsidigt. På dessa områden trivs änder, doppingar och vadare. Många av strandarterna har anpassat sig till ett liv i närheten av bebyggda stränder. Fågelarterna varierar beroende på hur frodiga stränderna är. På frodiga stränder finns ett rikare fågelbestånd än på karga och steniga stränder. På stränder kan man bland annat se häckande viggar, knipor, skäggdoppingar och strandskator.

Landhöjningsstrand. Bild Jan Nyman.