Olet täällä

Arbete på gång i bildkonst

Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.
Perusopetus on maksuton. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vaasassa perusopetusta annetaan pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Kaupunki tuottaa koulutuspalveluja noin 5100:lle peruskoulun oppilaalle, joista noin 1200 käy ruotsinkielistä koulua. Vaasan kaupungissa on 15 suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä peruskoulua, joissa järjestetään perusopetusta. Lisäksi kaupungissa toimii valtion ylläpitämä Vasa Övningsskola sekä yksityiset Vaasan kristillinen koulu ja Vaasan Rudolf Steiner-koulu.
Koulutulokkaat ilmoitetaan perusopetukseen Wilman kautta sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ohjeet ilmoittautumista varten lähetetään koteihin tammikuun alussa. Vaasaan muuttavat oppivelvollisuusikäiset lapset ilmoitetaan Kasvatus- ja opetusviraston opetussihteerille (suomenkieliset oppilasasiat) tai hallintosihteerille (ruotsinkieliset oppilasasiat).

Verkkoasiointi

Puhelinasiointi

Opetussihteeri

+35863253122

Hallintosihteeri

+35863253202
Yhteyshenkilö: 
Koulutoimenjohtaja - suomenkielinen perusopetus
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 754 7702
Puhelin, suora
06 325 3206
Sähköpostiosoite: 
Perusopetus
Koulutoimenjohtaja - ruotsinkielinen perusopetus
Puhelinnumero(t): 
Puhelin, suora
06 325 3152
Matkapuhelin
040 777 3225
Sähköpostiosoite: