Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Barn på datorer

Grundläggande utbildning

Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

I Vasa ordnar även Vasa Övningsskola och de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu grundläggande utbildning.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri. Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått 10 år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av handikapp eller sjukdom.

Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningen vid Vaasan Opisto eller Vasa Arbis.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Förvaltningens öppethållningstider

  • må–to kl. 13–15, under övriga tider endast med tidsbokning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Marianne West, tfn. 06 325 3152 / 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

Finskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Kari Nummela, tfn. 06 325 3206 / 040 754 7702, kari.nummela@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn. 040 510 0717, johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (östre omr. och Lillkyrö) Jyrki Jokinen tfn. 040 756 8618, jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi

Undervisning för elever med invandrarbakgrund – Markku Nirkkonen tfn. 040 542 3240, markku.nirkkonen@edu.vaasa.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

serviceplanerare Sari Kivelä, tfn. 06 325 3128, apip@edu.vaasa.fi

Sekreterarservice

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 06 325 3152 / 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi

förvaltningssekreterare Saija Salo, tfn 06 325 3122 /  040 520 4516, saija.salo@vaasa.fi