Förbigå menyn
Barn på datorer

Grundläggande utbildning

Vasa stad har 13 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

I Vasa ordnar även Vasa Övningsskola och de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu grundläggande utbildning.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri. Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år.  Den grundläggande utbildningen avslutas när den grundläggande utbildningens lärokurs har slutförts eller senast när skolarbetet under läsåret slutar det kalenderår då eleven fyller 17 år. (30.12.2020/1216)

Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningen vid Vasa medborgarinstitut Alma.

Läroplikten upphör vid 18 års ålder eller när den studerande avlagt examen vid andra stadiet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Förvaltningens öppethållningstider

  • kundmottagning endast med tidsbokning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Marianne West, tfn. 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

Undervisningschef Ann-Sofie Nygård, tfn 040 592 8709, ann-sofie.nygard@edu.vaasa.fi

Finskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Kari Nummela, tfn  040 754 7702, kari.nummela@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn 040 510 0717, johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (östra omr. och Lillkyrö) Anne Kärki p. 040 196 28 43, anne.karki@edu.vaasa.fi

Undervisning för elever med invandrarbakgrund – Kati Nuojua tfn 040 542 3240, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

serviceplanerare Sari Kivelä, tfn. 040 127 2699, apip@edu.vaasa.fi

Sekreterarservice

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi

förvaltningssekreterare Annika Härkönen, tfn 040 520 4516, annika.harkonen@vaasa.fi