Förbigå menyn
Barn på datorer

Grundläggande utbildning

Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning.

I Vasa ordnar även Vasa Övningsskola och de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu grundläggande utbildning.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri. Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått 10 år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av handikapp eller sjukdom.

Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningen vid Vasa medborgarinstitut Alma.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Förvaltningen för grundläggande utbildning

Förvaltningens öppethållningstider

  • kundmottagning endast med tidsbokning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Marianne West, tfn. 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

Finskspråkig grundläggande utbildning

Skoldirektör Kari Nummela, tfn.  040 754 7702, kari.nummela@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (centrum och norra omr.) Johanna Olsson tfn. 040 510 0717, johanna.olsson@edu.vaasa.fi

Områdesrektor (östra omr. och Lillkyrö) Jyrki Jokinen tfn. 040 756 8618, jyrki.jokinen@edu.vaasa.fi

Undervisning för elever med invandrarbakgrund – Markku Nirkkonen tfn. 040 542 3240, markku.nirkkonen@edu.vaasa.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

serviceplanerare Sari Kivelä, tfn. 040 127 2699, apip@edu.vaasa.fi

Sekreterarservice

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi

förvaltningssekreterare Saija Salo, tfn. 040 520 4516, saija.salo@vaasa.fi