Du är här

Marianne West

Skoldirektör - svenskspråkig grundläggande utbildningen

Elevvård, undervisning av språk och kulturgrupper

bindningar, uppdaterad  19.11.2018
föredragande:
  Nämnden för fostran och undervisning
  Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning 
näringsverksamhet utsedd av kommunen:  -
näringsverksamhet annat uppdrag:
  Datero Oy, hallituksen jäsen
förmögenhet:   -
övrig bindning:
  Lärarhögskolan Lärkan, extern medlem
  Vaasan kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon johtoryhmän jäsen
  Vaasan kaupungin saavutettavuuskoordinaattori
  Lape-hankkeen edustaja
  Maahanmuuttajatyöryhmän edustaja
  Vaasan kaupungin sivistystoimen ja svenskspråkiga grundläggande
  utbildning johtoryhmien ja kehittämisryhmien edustaja
  Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän edustaja
  Maahanmuuttajaopetuksen kehittämisryhmän puheenjohtaja
bisyssla:
  Föreläsare vid Åbo Akademi, specialpedagogik

+358 6 325 3152
+358 40 777 3225