Förbigå menyn
talvi

Vasklot

Vasklot fascinerar med sin mångsidighet och sin historia. Hamnen, båtklubbarna, badstränderna, skogen, motionsstigarna och fabriksområdena gör stadsdelen unik. Här kan du bo på en ö i närheten av centrum.

Vasklot är en ö väster om centrum och förenad med centrum via Vasklotbanken och med Sundom by via Myrgrundsbron. Avståndet till Vasas centrum är endast tre kilometer.

Området är till funktionerna sett en mycket mångsidig del av Vasas centrumområde. Ungefär en tredjedel av området utgörs av industri- och hamnområde som håller på att förändras, en tredjedel av bostads- och hotellområde och en tredjedel av närrekreationsområde. Hamnen och Vaskiluodon Voima Oy:s kraftverk med omgivning är de mest centrala områdena på Vasklot.

Den mest typiska trafikformen när det gäller Vasklot är båtar. Båtklubbarna är en betydande användargrupp på Vasklot och gästhamnen är en viktig del av turistverksamheten. Naturområdena och rekreationsområdena bidrar till turismens dragningskraft, men de är på samma gång invånarnas ”andningshål” och omtyckt motionsterräng.

I början av 1800-talet var Vasklot en del av Klemetsö bys marker, som staden löste i för byggandet av den nya staden efter branden år 1852. Länge fanns endast ett antal villor och skog på ön men i slutet av 1800-talet skedde betydande förändringar. På grund av landhöjningen beslutade stadsfullmäktige år 1886 flytta yttre hamnen till Vasklot. Även järnväg drogs till ön år 1893.

Grundandet av Wasa sockerfabrik år 1897 kan anses vara starten för industrin på Vasklot. Sockerfabriken vid Frilundsvägen var en betydande arbetsgivare i Vasa. Efter att den grundades ökade folkmängden på Vasklot betydligt. På området byggdes bostäder som har bevarats ända till nu. Även fabriksbyggnaderna har bevarats som monument över sockerfabrikens verksamhet.

Wärtsilä berättade i augusti 2018 att bolaget bygger ett nytt Smart Technology Hub–forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter i Vasklot.

Arbetet med en delgeneralplan för Vasklot pågår.

Vår service i området