Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i första våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Följande planer är offentligt framlagda under tiden 15.10-28.10.2019 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

En ny gata byggs.

Strömberg Park: Östra Bangatan pålavsnitt 80-580 och Strömberg parkvägen pålavsnitt 0-160, Östra Bangatan pålavsnitt 580-1040, Östra Bangatan pålavsnitt 1040-1480, Östra Bangatan pålavsnitt 1480-1900, Östra Bangatan_längdprofil pålavsnitt 80-720, Östra Bangatan_längdprofil pålavsnitt 720-1900, Strömberg parkvägen_längdprofil pålavsnitt 0-160  Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula tfn. 040-838 8005

 

Du kan lämna in din åsikt senast 28.10.2019 före kl. 16 på adressen registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

Eventuella anmärkningar ska riktas till tekniska nämnden och inom den tid planen är offentligt framlagd tillställas centralregistraturen, Vasa stad, Rådhusgatan 33 A, PB 3, 65101 VASA, registraturen@vasa.fi.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket