Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i första våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Bekanta dig med alternativen för Mussorvägen och svara på enkäten

Vi på Vasa stads Kommunteknik vill höra din åsikt om utveckling av ditt eget närområde. Vi har gjort upp tre alternativa utkast för arrangemang vid Mussorvägen. Du kan granska de olika alternativen här: Mussorvägen översiktsplan och förfrågan.

Följande planer är offentligt framlagda under tiden 25.5.-5.6.2020.

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola tfn. 040-1912 372, e-post: tiina.kristola@vaasa.fi

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket