Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Kommuntekniks planer: Miljöplaner är framlagda under tiden 16.6-29.6.2021

PÅVERKA

Grundlig förbättring av Lillpigsgatans lekområde i Korsnäståget.

Plan för grundlig förbättring av Lillpigsgatans lekområde_P4_2021_

Närområdet till Metvikens skatepark anläggs och grönarbetet görs.

P5-2021,miljöplan för Metvikens skatepark

Förfrågningar besvaras av Leila Roininen tfn 0400-959 179 och Timo Jousmäki 0400-168 208

Du kan lämna in din åsikt senast 29.6.2021 före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§, 46§

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Gatuplaner är framlagda under tiden 10.6-23.6.2021

I Gamla hamnen anläggs nya gator; Gamla hamnens bostadsområde

K2-1_Gamla hamnen gatuplan_a-2200-1

K2-2_Gamla hamnen gatuplan nord_a-2200-2

K2-3_Gamla hamnen gatuplan söder_a-2200-3

K6-1_Gamla hamnen vatten- ovh avloppsplan_p_a-2200-60

K6-2_Gamla hamnen , vatten- och avloppsplan_a-2200-61

Längdprofil:

Hästholmsgränden-2200-24 Hästholmsvägen-2200-20 Hemhamnsvägen 2200-25 Murändan-2200-21 Rövarsstigen2200-23 Rövarsvägen-2200-22 _typprofil_a-2200-40

Lekplatsen:

K5-1_Lekplatsen_a-2200_25

Promenadcentrum byggs ut från Storalånggatan till järnvägsstationen och en cirkulationsplats byggs framför järnvägsstationen

a-2199-1_Situationskarta

a-2199-2_ Hovrättsesplanaden på avsnittet Storalånggatan-järnvägsstaion, gatuplan_KS

a-2199-30_Typprofil

a-2199-40_Miljöplan_KS

a-2199-50_Trafikplan_KS

Förfrågningar besvaras av Siri Gröndahl tfn 040-563 6635, konsult Veli-Pekka Lapplainen 0400-811 791,ville-pekka.lappalainen@wsp.com

Lillkyro: Porimäkigränden

a-2202 Porimäkigränden_gatuplan

a-2202 Porimäkigränden,_ vatten-och avloppsplan Porinmäkigränden_längdprofil

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen tfn 040-565 2522.

Du kan lämna in din åsikt senast 23.6.21 före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket