Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

 

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Grunderna för Vasa stads dagvattenavgift och verkningsområdena för dagvattensystemet på Vasa stads område: i-871 dagvattensystemet i Vasa och i-872 dagvattensystemet i Lillkyro är framlagda 8.4–7.5.2021.

Du kan lämna in din åsikt senast 7.5.2021 före kl. 16.00 på adressen Vasa stad, registraturen, PB 3, 65101 VASA, registraturen@vasa.fi.

Förvaltningslagen (434/2003) 41 §, Tekniska nämnden 31.3.2021 § 46

Grunderna för Vasa stads dagvattenavgift

Kartor:

Dagvattensystemet i Vasa

Dagvattensystemet i Lillkyro

Mera information: Jukka Talvi tfn. 040-831 1550

 

IBNJUDAN TILL PRESENTATION AV VÄGPLAN VIA NÄTTJÄNST
Förbättring av väg 17729 genom uppförande av gång- och cykelväg mellan väg 6741
och Gamla Kronvikvägen, vägplan, Vasa

20T Inbjudan till offentligtillställning mt17729

3T-0 Palnerings karta, hela område

3T-1 Planerings karta, 3T-2 Planerings karta

3T-3 Planerings karta

 

 

Följande plan är offentligt framlagda under tiden 23.4-6.4.2021 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

Sandviken: I Sandviken byggs en ny cirkulationsplats

a-2151 för Sandviken: Ordnandet av trafiken vid Sanmarksgatans cirkulationsplats: Sjukhusgatan pålavsnitt 0-175, Sanmarksgatan pålavsnitt 140-289

a-2151_Ordnandet av trafiken vid Sanmarksgatans cirkulationsplats: Sjukhusgatan pålavsnitt 0-175, Sanmarksgatan pålavsnitt 140-289 gatuplan.a-2151_1_Vatten och avloppsplan, a-2151_2a_Sanmarksgatan längdprofil,a-2148_2a_Sjukhusgatan längdprofil,a-2148_2b_Cirkulationsplats längdprofil, a-2193_2a_Simmargränden längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola tfn 040-191 2372

 

Strömberg park: I Strömberg park byggs ett nytt anslutningsområde151_1

a-2194_Elvägens anslutningsområde

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula tfn 040- 838 8005

 

Du kan lämna in din åsikt senast 6.4.2021 före kl. 16 på adressen Vasaesplanaden 10, Pl3, 65101 Vasa eller registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen § 43.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket