Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer:

Planerna är framlagda under tiden 27.9-10.10.2023

Vöråstan: a-2242 Körsångsgränden

2242_Körsångsränden gatuplan

a-2242_1_Körsångsgränden vatten- och avloppsplan

a-2242_2_Körsångsgränden längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Aspnäs_ a-2241 Poppelvägen

a_2241 Poppelvägen gatuplan

a_2241_1_Poppelvägen vatten och avloppsplan

a_2241_2_Poppelvägen, längdprofil

Förfrågningar besvaras av Cesilia Lundqvista 040 626 5698, cesilia.lundqvist@vasa.fi

Vöråstan: i-879 Plan fö5r Olympiagatans dagvatten och vattenförsörjning på avsnittet Verkstadsgatan-Skeppsgatan

i-879 Plan för Olympiagatans dagvatten och vattenförsörjning

i-879_2 längdprofil

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula 040 844 1630, juho.kriikkula@vasa.fi

Planer för hållbara färdsätt:

Vasklot:  a- 2243 Vasklotleden på avsnittet Uddnäsvägen -Sandögatan

a-22431_1_Vasklotleden på avsnittet Uddnäsvägen-Sandögatan,gatuplan.

a-2243 1_2_Vasklotleden, gatuplan, a-2243 1_3_Vasklot leden, gatuplan,

a-2243 2_1_Vasklot leden, längdprofila-2243 2_2_Vasklot leden ,längdprofil, a-2243 3_Vasklot leden

Vasklot: b-461 Vasklots cykelväg och forgängar-järnvägsbro

b-461_Vasklots cykelvägen och fotgängar-järnvägsbro

Metviken: b-460 Pappersbron

b-460_Metviken, Pappersbron

b-460 1_Pappersbron

b-460 2_3_Pit_Poi_Pappersbron

 

Förfrågningar besvaras av Samuli Huusko 040 354 5778, samuli.huusko@vasa.fi

Du kan lämna in din åsikt senast 10.10.2023 före kl0 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

 

Godkända planer

Sandviken: a-2240 Korvmästargränden

Korvmästargränden a-2240 Gatuplanen

Korvmästargrändena-2240_2 Längdprofil

Runsor: a-2238 Bodgrändens rondell och Spikgrändens vändplats

a_2238_0_Katusuunnitelma500, a_2238_1_Johtosuunnitelma500 a_2238_2a_Tarhaajantie_Pitleikk_1000_100 ,a_2238_2b_Tarhaajantie_Peruspoikk_100 a_2238_2c_Tarhaajantie_kiertoliittyma_Pitleikk_1000_100, a_2238_3_Naulakuja_Pit_leikk1000_100 a_2238_4_Puotikuja_Pit_leikk1000_100, a_2238_5_Liikenteenohjaus500

Förfrågningar besvaras av Cesilia Lundqvist tfn. 040 –626 5698 , cesilia.lundqvist@vaasa.fi

Gamla Vasa: a-2226 Liselundsvägen pålavsnittt 0-780

Liisanlehdontie_suunnitelmakartta_ve2_korotettu_jk+pp   

Liisanlehdontie_suunnitelmakartta_ve2_korotettu_jk+pp_plv_350-780

Liisanlehdontie_pituusleikkaus_ve2_korotettu_jk+pp_plv26-660 Liisanlehdontie_pituusleikkaus_ve2_korotettu_jk+pp_plv650-770

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen tfn 040 565 2522, kari.paunonen@vaasa.fi

Centrum: a-2234 Bankirgränden pålavsnittet 51.3-103.3

2234_Pankkiirinkuja_Katusuunnitelma

a-2234_1_Pankkiirinkuja_Johtosuunnitelma, a-2234_2_Pankkiirinkuja_Pituusleikkaus

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Centrum: a-2239 Sandögatan, Verkstadsgatans kvalitetskorridor för cykling och gång på avsnittet Inre hamnen- Vörågatan

Suunnitelmakartta_Hietasaarenkatu_KS

Pituusleikkaus_Hietasaarenkatu_KS  Tyyppipoikkileikkaukset_Hietasaarenkatu_KS

Förfrågningar besvaras av Samuli Huusko tfn. 040 354 5778, samuli.huusko@vaasa.fi

Sandviken: i-877 Travdals dagvattenledning

johtosuunnitelma i-877

pituusleikkaus i-877_2

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula 040 844 1630, juho.kriikkula@vasa.fi

Centrum: P3/1-2023 Metvikens trafikparksplanering

P3_1-2023_Puistosuunnitelma, P3_2-2023_Pituusleikkaus, P3_3-2023_Pituusleikkaus

P3_4-2023_Pituusleikkaus ,P3_5-2023_Peruspoikkileikkaukset, P3_6-2023_Liikennemerkkisuunnitelma P3_7-2023_Viheraluesuunnitelma

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Centrum: P3/7 -2023 Metvikens trafikparks grönområdesplanering 

P3_7-2023_Viheraluesuunnitelma

Förfrågningar besvaras av Åsa Enholm tfn. 040 185 6779, asa.enholm@vaasa.fi

 

Vöråstan: Berggatans fortsättning

a-2233_0_Vuorikadun_jatke_KATU-Asema500

a_2233_1_Vuorikadun_jatke_Johtosuunnitelma500 a_2233_2_Vuorikadun_jatke-PituusleikkausFörfrågningar besvaras av Cesilia Lundqvist 040 626 5698 cesilia.lundqvist@vasa.fi

Långskogen: Stenskogensvägens,Produktionsvägens och Kurirvägens dagvatten bassänger

a2224-1_Sijaintikartta

a2224-2_Tuotantotie

a2224-3_Kivimetsäntien altaat a2224-4_Kuriirintien allas

Förfrågningar besvaras av Tiina Skön 040 1560 766 tiina.skon@vasa.fi

Vöråstan: Smedsbyvägen på avsnittet Klemetsöspåret-Mejerigatan

Liikenteenohjaussuunnitelma_Sepankylantie_KS Pituusleikkaus_Sepänkyläntie_KS Suunnitelmakartta_Sepänkyläntie_KS Tyyppipoikkileikkaukset_Sepänkyläntie_KS

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula 040-838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

Brändö: Näsgatan

Kannaksenkatu_johtosuunnitelma Kannaksenkatu_pituusleikkaus Kannaksenkatu_suunnitelmakartta

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen 040 565 2522, kari.paunonen@vasa.fi

Aspnäs: Bokvägen

pyökkitie katusuunnitelma a-2236

pyökkitie pituusleikkaus a-2236_2

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula 040 844 1630, juho.kriikkula@vasa.fi

Sandviken: Matmorsvikens p-område utvidgas

c-732_Katusuunnitelm

c-732_2-1_Leikkaukset_C_E_ja_G

c-732_2-2_Leikkaukset_I_ja_L

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket