Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i första våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Följande plan är offentligt framlagda under tiden xx.xx-xx.xx.2020 (planerna är i pdf-format)

Kollektivtrafik: Plan för kollektivtrafiken i Vasa stadsregion _Deluppgift 2

Förfrågningar besvaras av Pertti Hällilä tfn 040-581 3150

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket