Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Följande plan är offentligt framlagda under tiden 11.11-24.11.2020 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

Vasklot: Trafikregleringarna i hamnen förbättras vid Reinsgatan, Industrigatan och på hamnområdet och en ny gatuförbindelse anläggs vid Karlavägen.

a-2190-1_Karlavägen_gatuplan, a-2190-2_Karlavägen_längdprofil, a-2191-del1_Reinsgatan_gatuplan, a-2191-del2_Reinsgatan_gatuplan, a-2191-3_Reinsgatan_längdprofil, a-2192-1_Industrigatan_gatuplan, a-2192-2_Industrigatan_längdprofil

Förfrågningar besvaras av Siri Gröndahl tfn 040-563 6635 och konsulten Mikko Kauppinen tfn 040-777 6408, mikko.kauppinen@sitowise.com

c-719-1_Ordnandet av trafiken i Vasklot

Förfrågningar besvaras av Vesa Lehtinen tfn 040-846 5172

Roparnäs: Gatan och ledningarna saneras och samtidigt byggs dagvattenavlopp.

a-2178_Mussorvägen på avsnittet Centralgatan-Båskgatan_gatuplan, a-2178-1 Mussorvägen på avsnittet Centralgatan-Båskgatan_ledningsplan, a-2178-2 Mussorvägen_längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola tfn 040-191 2372

Centrum: Brandgatan saneras.

a-2189 Redaktörsgränden (Brandgatan på avsnittet Hovrättsesplanaden-Sandögatan)_gatuplan, a-2189-2 Redaktörsgatan_längdprofil, a-2189-3 Redaktörsgatan_typ tvärsnitt

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula tfn 040-844 1630

Du kan lämna in din åsikt senast 24.11.2020 före kl. 16 på adressen Rådhusgatan 33A, Pl3, 65101 Vasa eller registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen § 43.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket