Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Planer är framlagda under tiden 31.8-13.9.2022

Roparnäs: Smirnoffsvägen

a-2227_Gatuplan Smirnoffsvägen

a-2227 vatten och avloppsplan, Smirnoffsvägen

a-2227_2_Smirnoffsvägen, längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Lillkyro: Reparationsplan för Saarensivu hängdbro

R15-V-4049_Saarensivun riippusilta-r-1 YLEISPIIRUSTUS R15-V-4049_Saarensivun riippusilta-r-2 MITTAPIIRUSTUS 1 R15-V-4049_Saarensivun riippusilta-r-3 MITTAPIIRUSTUS 2 R15-V-4049_Saarensivun riippusilta-r-4 MITTAPIIRUSTUS 3

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula 040-838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

Orrnäs: Orrnäsgatan,Svangatan,Kungsfågelgatan och Blåhakegatan

a-2231,K2-2_Gatuplan, Orrnäs

K3-1_Orrnäsgatan,längdprofil

K3-2_Svangatan,längdprofil

K3-3_Kungsfågelgatan,längdprofil

K3-4_Blåhakegatan,längdprofil

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula 040-838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

Orrnäs: Flugsnappargatan,kombinerad cykelväg och trottoar från Mellanvägen norrut,kombinerad cykelväg och trottoar från Flugsnappargatan österut och friluftsled från Flugsnappargatan västerut

a-2232, K2-2_Gatuplan,Flugsnappargatan

K3_Längdprofil

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula 040-838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

 

Du kan lämna in din åsikt senast 13.9.före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket