Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Planer är framlagda under tiden 15.12.-28.12.2022

Skyltingsplan för cykeltrafiken i Vasa, översiktsplanrapport ,byggplan

Skyltingsplan för cykeltrafiken, översiktsplan_2022

Reitti 1 kooste ,Reitti 3 kooste ,Reitti 4 kooste, Reitti 5 kooste, Reitti 6 kooste, Reitti 7 kooste

0100_Vaasan_pyoraily_opastaulu_Kauppatori_700x2000 1100a_Vaasan_pyoraily_opastaulu_Palosaari_700x1300 2100a_Vaasan_pyoraily_opastaulu_Västervik_700x1300 3100a_Vaasan_pyoraily_opastaulu_Länsiniitty_700x1300 5100a_Vaasan_pyoraily_opastaulu_Ristinummi_700x1300

Vasa,översiktsplan för skylting av cykellederna__2022

 

Förfrågningar besvaras av Siri Gröndahl tfn. 040 563 6635, siri.grondahl@vaasa.fi

Du kan lämna in din åsikt senast 28.12.2022 före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Godkända planer

Vöråstan: Berggatans fortsättning

a-2233_0_Vuorikadun_jatke_KATU-Asema500

a_2233_1_Vuorikadun_jatke_Johtosuunnitelma500 a_2233_2_Vuorikadun_jatke-PituusleikkausFörfrågningar besvaras av Cesilia Lundqvist 040 626 5698 cesilia.lundqvist@vasa.fi

Långskogen: Stenskogensvägens,Produktionsvägens och Kurirvägens dagvatten bassänger

a2224-1_Sijaintikartta

a2224-2_Tuotantotie

a2224-3_Kivimetsäntien altaat a2224-4_Kuriirintien allas

Förfrågningar besvaras av Tiina Skön 040 1560 766 tiina.skon@vasa.fi

Vöråstan: Smedsbyvägen på avsnittet Klemetsöspåret-Mejerigatan

Liikenteenohjaussuunnitelma_Sepankylantie_KS Pituusleikkaus_Sepänkyläntie_KS Suunnitelmakartta_Sepänkyläntie_KS Tyyppipoikkileikkaukset_Sepänkyläntie_KS

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula 040-838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

Brändö: Näsgatan

Kannaksenkatu_johtosuunnitelma Kannaksenkatu_pituusleikkaus Kannaksenkatu_suunnitelmakartta

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen 040 565 2522, kari.paunonen@vasa.fi

Aspnäs: Bokvägen

pyökkitie katusuunnitelma a-2236

pyökkitie pituusleikkaus a-2236_2

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula 040 844 1630, juho.kriikkula@vasa.fi

Sandviken: Matmorsvikens p-område utvidgas

c-732_Katusuunnitelm

c-732_2-1_Leikkaukset_C_E_ja_G

c-732_2-2_Leikkaukset_I_ja_L

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket