Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Följande plan är offentligt framlagda under tiden 20.10-2.11.2020 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

Vasklot: I Vasklot anläggs 400 m nytt underlag för motionsspåret. Ändringen beror på den nya cykelvägen i Vasklot.

j-219 Ändringsarbete på motionsspåret_plan av motionsspåret

Förfrågningar besvaras av Jari Kiveliö tfn 0400- 560 846

Plan för kollektivtrafiken i Vasa stadsregion: Ändringsförslag beträffande linjenätet i deluppgift 2 som godkändes av tekniska nämnden 1.7.2020: Linjerna 1, 2, 4, 7 och 9.

Plan för kollektivtrafiken i Vasa stadsregion, deluppgift 2: Justering av linjenätsplanen

Förfrågningar besvaras av Pertti Hällilä tfn 040-581 3150

 

Du kan lämna in din åsikt senast 2.11.2020 före kl. 16 på adressen Rådhusgatan 33A, Pl3, 65101 Vasa eller registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen § 43.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket