Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Planer är framlagda under tiden 24.5.-6.6.2022

Gamla Vasa,Liselund: Liselundsvägen

a-2226,Liselundsvägen, gatuplan,_plv0-350

a-2226, Liselundsvägen, gatuplan_plv_350-780

Liselundsvägen, längdprofil_plv47-710

Liselundsvägen, längdprofil_plv710-730

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen 040 565 2522, kari.paunonen@vaasa.fi

 

Långskogen: Långtradargatan,Bandschaktargatan och Grävmaskinsgatan

a-2221-1_Långtradargatan, gatuplan a-2221-21_Långtradargatan,längdprofil

a-2221-31 Långtradargatan, typprofil a-2221-40_Långtradargatan,

a-2222-1_Bandschaktargatan, gatuplan ,a-2222-21_Bandschaktargatan,längdprofil

a-2222-31_Bandschaktargatan,typprofil a-2222-40_ Bandschaktargatan,

a-2223-1_ Grävmaskinsgatan, gatuplan ,a-2223-21_Grävmaskinsgatan, längdprofil,

a-2223-31_Grävmaskinsgatan, typprofil a-2223-40_Grävmaskinsgatan

Förfrågningar besvaras av Tiina Skön 040-1560 766, tiina.skon@vasa.fi

Du kan lämna in din åsikt senast 6.6. före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket