Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer:

Planerna  är framlagda under tiden 7.5-21.5.2024

Aspnäs: a-2245, Lindvägen

a_2245 Lindvägen, gatuplanen

a_2245_1_ Lindvägen, vatten- och avloppledningarplan

a_2245_2_Lindvägen, längdprofil

a_2245_3_Radiovägen, längdprofil

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula tfn. 040 838 8005, jyri.mursula@vasa.fi

Centrum: a-2246, Östra Kasrentorget på avsnittet Kaserngata-Korsholmsesplanaden

a-2246_Itäinen_Kasarmintori_Katusuunnitelma

a-2246_1_Itäinen_Kasarmintori_Johtosuunnitelma

a-2246_7_Itäinen_Kasarmintori_ympäristösuunnitelma,

a-2246_2_Itäinen_Kasarmintori_Pituusleikkaus ,

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Runsor: a-2247, Banvallsgatan på avsnittet Servicegatan-Företagargatan

a_2447_KS_Ratavallinkatu

a-2247-10_KS_Johtosuunnitelma_Ratavallinkatua

_2247_20_KS_pituusleikkaus_Ratavallinkatu_,

a_2247_30_KS_tyyppi_Ratavallinkatu_

Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula tfn. 040 838 8005

Gerby: c-747, Gerby båthamns parkeringsområde

Villa_Gerby+venesataman_P-alue_suunnitelmakartta

P_Alue1_pituusleikkaus,

P_Alue2_pituusleikkaus Venesatamantie_pituusleikkaus,

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen, tfn 040 565 2522, kari.paunonen@vasa.fi

Sunnanvik: c-748. Enkelriktning av Abborröns underfart för motorfordonstrafik

c-748_Ahvensaaren alikulkukäytävän yksisuuntaistaminen

Förfrågningar besvaras av Keijo Saarenmaa, tfn 040 747 4596, keijoa.saarenmaa@vasa.fi

Du kan lämna in din åsikt senast 21.5.2024 före kl0 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

 

Godkända planer

a-2244 Gerby: Sanering av Gerby strandvägens cykelväg på avsnittet Villavägen-Råbrinken

201_Gerbyn_rantatie_asemapiirustus 202_Gerbyn_rantatie_asemapiirustus

203_Gerbyn_rantatie_asemapiirustus 204_Gerbyn_rantatie_asemapiirustus 205_Gerbyn_rantatie_asemapiirustus 221_Gerbyn_rantatie_pituus_ja_tyyppipoikkileikkaus 222_Gerbyn_rantatie_pituus_ja_tyyppipoikkileikkaus 223_Gerbyn_rantatie_pituus_ja_tyyppipoikkileikkaus 224_Gerbyn_rantatie_pituus_ja_tyyppipoikkileikkaus

 

Vöråstan: a-2242 Körsångsgränden

2242_Körsångsränden gatuplan

a-2242_1_Körsångsgränden vatten- och avloppsplan

a-2242_2_Körsångsgränden längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Aspnäs_ a-2241 Poppelvägen

a_2241 Poppelvägen gatuplan

a_2241_1_Poppelvägen vatten och avloppsplan

a_2241_2_Poppelvägen, längdprofil

Förfrågningar besvaras av Cesilia Lundqvista 040 626 5698, cesilia.lundqvist@vasa.fi

Vöråstan: i-879 Plan fö5r Olympiagatans dagvatten och vattenförsörjning på avsnittet Verkstadsgatan-Skeppsgatan

i-879 Plan för Olympiagatans dagvatten och vattenförsörjning

i-879_2 längdprofil

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula 040 844 1630, juho.kriikkula@vasa.fi

Planer för hållbara färdsätt:

Vasklot:  a- 2243 Vasklotleden på avsnittet Uddnäsvägen -Sandögatan

a-22431_1_Vasklotleden på avsnittet Uddnäsvägen-Sandögatan,gatuplan.

a-2243 1_2_Vasklotleden, gatuplan, a-2243 1_3_Vasklot leden, gatuplan,

a-2243 2_1_Vasklot leden, längdprofila-2243 2_2_Vasklot leden ,längdprofil, a-2243 3_Vasklot leden

Vasklot: b-461 Vasklots cykelväg och forgängar-järnvägsbro

b-461_Vasklots cykelvägen och fotgängar-järnvägsbro

Metviken: b-460 Pappersbron

b-460_Metviken, Pappersbron

b-460 1_Pappersbron

b-460 2_3_Pit_Poi_Pappersbron

 

Förfrågningar besvaras av Samuli Huusko 040 354 5778, samuli.huusko@vasa.fi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket