Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Planer är framlagda under tiden 13.10-26.10.2021

I Stotrviken byggs Villavägen om till cykelgata.

a-2212_1_ Plan för Villavägen,hela gatan

a-2212_2 Plan för Villavägen

a-2212_3_Plan för Villavägen

a-2212_4_Plan för Villavägen

a-2212_20_Längdprofil, a-2212_21_Längdprofil

Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula tfn 040-844 1630, konsult Veli-Pekka Lappalainen 0400-811 791

Byggnadsarbetena startar vid Storvikens båthamn

Storvikens båthamn,h-121

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen tfn 040-565 2522.

Vid Metviksparken byggs ett parkeningsområde

c-727_ Utvidgning av parkeningsområdet vid Metviksparken

c-727_6_Utvidgning av parkeningsområdet vid Metviksparken,typprofiler

Förfrågningar besvaras av Keijo Saarenmaa tfn 040-747 4596.

Du kan lämna in din åsikt senast 26.10.2021 före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket