Förbigå menyn

Boka torgscenen

Vill du uppträda på paradplatsen i Vasa centrum? Boka torgscenen behändigt via länken nedan:

BOKA TORGSCENEN

Prislista:

  • 150€ / dag (företag)
  • 75€ / dag (föreningar och privatpersoner)

I priset ingår scenens fasta ljudsystem. Scenen har 1 st. trådlös mikrofon och 1 st. trådlöst headset.Det är möjligt att ansluta en egen spelare till systemet med till exempel en 3,5 mm ljudkabel, RCA- eller XLR-kablar. På så sätt är det enkelt att spela bakgrundsmusik via en mobiltelefon eller surfplatta. Det finns ingen wifi-anslutning på scenen.

Användningen av ljudutrustning kräver att man kvitterar ut en nyckeln på Visit Vasas kontor. Nyckeln kan hämtas under evenemangsveckan.

TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR

Antalet tillstånd och myndighetsanmälningar som behövs för ett evenemang beror på evenemangets natur och storlek, men för största delen av evenemangen är åtminstone tillstånd av evenemangsplatsens innehavare och anmälan till polisen om offentlig tillställning obligatoriska.

Ansökan om tillstånd och inlämnande myndighetsanmälan är på evenemangsarrangörens ansvar. Evenemangsarrangören svarar också för att underleverantörerna, t.ex. matförsäljarnas tillstånd är i skick. Utan behövliga tillstånd får evenemang inte ordnas och om tillstånd saknas har polisen rätt att avbryta evenemanget. Då tillstånden och anmälningarna är i skick har evenemangsarrangören vid olycksfall eller annat misslyckande en större trygghet.  Observera att praxisen med tillstånd och anmälningar ibland ändras, varvid det alltid lönar sig att kontrollera den nyaste situationen med den myndighet som beviljar tillstånd.

Anmälan om offentliga tillställningar

Till polisen ska en anmälan inlämnas om ordnande av offentliga tillställningar. Anmälan kan göras på polisens internetsidor antingen elektroniskt eller med en blankett. Anmälan görs till polisinrättningen på den ort där evenemanget ordnas och det lönar sig att lämna in den minst en månad innan evenemanget börjar. I anmälningsanvisningarna har som tidsfrist oftast meddelats fem dygn innan evenemanget enligt lagen om sammankomster, men den här tiden är speciellt sommartid under den största rusningen inte tillräcklig. Det rekommenderas att anmälan inlämnas så tidigt som möjligt. Då det gäller storevenemang lönar det sig att ta den första kontakten till polisen minst ett halvt år innan evenemanget. Då finns det tillräckligt med tid att bereda ärenden som ansluter sig till säkerhet och tillståndsförfarande.

När behövs inget tillstånd?

Ingen  anmälan förutsätts vid små offentliga tillställningar som har ett lågt antal deltagare och på grund av tillställningens natur eller platsen där tillställningen ordnas inte kräver åtgärder för att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas eller särskilda trafikarrangemang. Det kan vara fråga om evenemang både inom- och utomhus (bl.a. återkommande film-, teater- och operaföreställningar samt konserter, där det inte är nödvändigt att utse ordningsvakter).  Om du är osäker på om en anmälan ska inlämnas, kontrollera saken hos polisens tillståndsenhet.

Markanvändning

Ordnandet av evenemang på allmänna områden som ägs av Vasa stad förutsätter alltid markägarens tillstånd. Tillståndsansökan för evenemang på salutorget riktas till Visit Vaasa: tori@visitvaasa.fi. I ansökan bör nämnas:

  • Evenemangsarrangör
  • Kontaktuppgifter
  • Kort beskrivning om evenemanget (tidpunkt, program och innehåll)
  • Uppskattning på publikmängden

Stora evenemang förutsätter separata förhandlingar.

Här finns goda råd och tips för evenemangsarrangörer

Kom även ihåg att fylla i ditt evenemang i Vasaregionens evenemangskalender

OBS!

 

Salutorget administreras av Visit Vasa

tori@visitvaasa.fi