Förbigå menyn
Kula-opiston lasten kuoro

Grundläggande konstundervisning

En hobby inom konst ger glädje och upplevelser!

I Vasa kan konst som hobby has på Taikon och Kuula-institutet. Genom konsten hittar många barn och unga trevliga kompisar genom att göra saker tillsammans och samtidigt lära sig att musicera, dansa, måla, dramatisera och mycket annat. I en uppmuntrande och trivsam miljö är det tryggt att utvecklas och växa.

Inom grundläggande kontundervisning erbjuder vi sju olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning är vägen till konstens värld – välkommen med!