Förbigå menyn
Kula-opiston lasten kuoro

Grundläggande konstundervisning

En hobby inom konst ger glädje och upplevelser!

Kuula-institutet och Taikon erbjuder grundläggande konstundervisning inom sju olika konstformer: musik, bildkonst, dans, slöjd, teater, cirkus och media.

Grundläggande konstundervisning:

  • är målinriktad och följer läroplanen för konstfostran.
  • är lättillgänglig för eleven
  • lärarna är professionellt utbildade inom sina områden
  • hjälper barn och ungdomar att utveckla uthållighet, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga
  • ger eleven ett avgångsintyg efter avslutade studier
  • erbjuder en utmärkt förberedelse för vidare studier inom konst

“Inspirerande kraft. Riktning i livet”