Förbigå menyn
Nainen ja koirta

Sällskapsdjur

  • Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till övervakningsveterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen.

  • Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.