Förbigå menyn
Unga

Ungdomar

Energi är en kraft som förändrar världen. Det finns sex ungdomsgårdar och ett ungdomskafé i Vasa. Rockskolan erbjuder rock- och popundervisning, erfarenheter, spelningar och låtskrivning.

Vår service för ungdomar

 • Barnvänlig kommun

  Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn. Dessutom hjälper den att säkerställa att rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses i kommunen.

 • Café Kultsa

  Café Kultsa är ett ungdomscafé mitt i centrum av Vasa.

 • Graffitiväggar i Vasa

  Är du intresserad av graffiti? Det finns flera platser i Vasa där du kan se och måla graffitikonst.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Mötesplatser

  Vill du lära känna dina grannar? Letar du efter nya vänner? Känner du dig ensam? Här är exempel på platser där du kan träffa och spendera tid med andra människor.

 • Navigatorn Vasa

  Navigatorn riktar sig till ungdomar under 30 år som behöver stöd i frågor som anknyter till arbete, utbildning eller vardagen.

 • Rockskolan

  I Rockskolan kan 13- till 17-åriga vasabor utöva pop- och rockmusik i olika former.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Skapa i Vasaregionen-projektet

  Projektets målsättning är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga samt utvidga konstundervisningens utbud. 

 • Skejthallen

  Skejthallen, som upprätthålls av Vasa stads ungdomsservice, finns i Roparnäs. Skejthallen är öppet på vardagar och användning av hallen är gratis för alla.

 • Sommarjobb

  Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • TaiKon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

  Syftet med det ungdomsarbete som görs i skolor och läroinrättningar är att öka de ungas välbefinnande, stöda deras tillväxt och stärka dem socialt. Målet är att stärka skol- och elevgemenskapen genom olika verksamhetsmetoder.

 • Ungdomslokaler

  Ungdomslokaler erbjuder både ledd verksamhet och sådan verksamhet som ungdomarna själva ordnar.

 • Ungdomsservicens evenemangsverksamhet

  Ungdomsservicen ordnar under hela året olika evenemang som riktar sig till ungdomar. Många evenemang ordnas i samarbete med olika aktörer och med ungdomarna. Det är också möjligt att söka understöd från ungdomsservicen för att ordna egna evenemang. Du kan följa annonseringen om evenemangsverksamheten på ungdomsservicens Facebook- och Instagram-sida.

 • Ungdomsservicens läger- och hobbyverksamhet

  I läger- och hobbyverksamheten får barnen och ungdomarna vara med om fina upplevelser i grupp i olika verksamhetsmiljöer. Verksamheten utgörs av ledda, uppmuntrande, praktiska sysselsättningar och upplevelser tillsammans.

 • Uppsökande ungdomsarbete

  Det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa är avsett för ungdomar i åldern 15-29 som behöver stöd för planeringen av framtiden och med att sköta ärenden i vardagen.

 • Vasa ungdomsfullmäktige

  Vasaunga! Vad vill du förändra i din egen hemstad? Behöver cykelvägar förbättras? Fungerar lokaltrafiken? Har man tillräckligt med hobbymöjligheter i Vasa?

 • Vasamodellen för hobbyverksamhet

  Vasa stad genomför hobbyverksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Modellens syfte är att stödja barns och ungdomars välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen.

 • Verkstaden Kartturi

  Verkstaden Kartturi riktar sig till unga Vasabor i åldern 15–29 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.

 • Verkstaden Reitti

  Verkstaden Reitti är avsedd för unga Vasabor i åldern 17–29 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

18.4.2024

Nämnden för fostran och undervisning: inom den grundläggande utbildningen sparas det inte på morgon- och eftermiddagsverksamheten eller den allmänna undervisningens skolskjutsar

Nämnden för fostran och undervisning behandlade sparåtgärder vid sitt möte 17.4.2024. Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att morgon- och...

Lapsia koulussa
12.4.2024

Förslag: besparingarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen cirka 8,2 miljoner euro

Vasa stads program för balanseringen av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens...

Lapset piirtää
11.4.2024

Kom med i den grundläggande konstundervisningen: anmälan pågår!

Till Kuula-institutet och TaiKon kan man ansöka 11.4–12.5. Kuula-institutet och TaiKon, som erbjuder grundläggande konstundervisning, är en del av Vasa...

Tanssioppilaat pitävät tanssipariaan kädestä kiinni esityksen aikana.
11.4.2024

Servicen för unga utvecklas i ett branschövergripande samarbete

Service som riktar sig till Vasaungdomar produceras såväl av staden, välfärdsområdet, staten som också flera organisationer och föreningar. Det är...

Nuoret