Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga

Ungdomar

Energi är en kraft som förändrar världen. Det finns sex ungdomsgårdar och ett ungdomskafé i Vasa. Rockskolan erbjuder rock- och popundervisning, erfarenheter, spelningar och låtskrivning.

Vår service för ungdomar

 • #maskför

  Det behövs inga underverk för att dämpa spridningen av coronaviruset, utan bara enkla handlingar, lite eftertanke och empati för våra medmänniskor. Fastän du själv inte upplever dig vara i riskzonen så tänk på dina vänner och närstående för en stund. Är de alla i ett lika bra läge? Knappast - och därför måste vi alla dra vårt strå till stacken för att coronaviruset inte ska spridas.

 • Barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

 • Café Kultsa

  Café Kultsa är ett ungdomscafé mitt i centrum av Vasa.

 • Fältistyö

  Fältistyö gör mobilt ungdomsarbete i Vasa. Oss kan man möta bl.a. i stadsbilden, i skolor, på ungdomsgårdar, samt på evenemang riktade till unga.

 • Grenskolor

  Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

 • Idrottsklubbar

  Obs! På grund av de nya coronarestriktonerna är alla våra Action-klubbar på paus tillsvidare! Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

 • Kulturellt ungdomsarbete

  Det kulturella ungdomsarbetet bidrar med meningsfullhet i livet samt möjligheter att uttrycka sig själv, utöva aktiviteter och forma sin egen identitet.

 • Kuula-institutet

  Cello, flöjt eller dans? Vi erbjuder mångsidig undervisning i musik och dans för barn, unga och även vuxna.

 • Rockskolan

  I Rockskolan kan 13- till 17-åriga vasabor utöva pop- och rockmusik i olika former.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Sommarjobb

  Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns inom social- och hälsosektorn, i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Taikon

  Konst och kreativitet för barn och unga! TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

 • Ungdomslokaler

  Ungdomslokaler erbjuder både ledd verksamhet och sådan verksamhet som ungdomarna själva ordnar.

 • Ungdomsstationen Klaara

  På Ungdomsstationen Klaara erbjuder vi tjänster med fokus på förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens åt 13-24 åringar.

 • Ungdomsverkstaden Varikko

  Verkstaden Varikko är avsedd för unga Vasabor i åldern 15–28 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.

 • Uppsökande ungdomsarbete

  Det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa är avsett för ungdomar i åldern 15-29 som behöver stöd för planeringen av framtiden och med att sköta ärenden i vardagen.

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

11.6.2021

Coronavaccineringar för 16 år fyllda vasabor

De kostnadsfria vaccineringarna mot coronaviruset i Vasa utvidgas till alla Vasabor som fyllt 16 år. Tidsbokningen öppnas måndagen den 14.6.2021 kl. 9.00.

Unga sitter
11.6.2021

Låna en hula-hularing, basketboll eller stegmätare på biblioteket!

På biblioteken i Vasa kan du låna lämpliga idrottsredskap för att röra på dig i sommar, såsom hula-hularingar, stegmätare, kettlebells och gångstavar.

8.6.2021

Under semestertiden överförs Ungdomsstationen Klaaras verksamhet till Horisontens lokaler

Verksamheten för Ungdomsstationen Klaara överförs under tiden 5.7 – 8.8.2021 till Horisontens lokaler, så att service kan erbjudas åt unga och vuxna...

7.6.2021

Skateparken i Metvikens aktivitetspark klar till hösten 

Vasa får en egen utomhusskatepark i höst. En cirka 1 000 kvadratmeter stor skatepark av betong byggs i Metvikens aktivitetspark på Vöråstans sida, i...