Förbigå menyn
nainen hymyilee

Föreningar

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

Vår service för föreningar

 • Evenemangsunderstöd

  Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • Kulturunderstöd

  Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

  Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Aktuellt

Nyheter

17.10.2022

Små ändringar i de kulturunderstöd som kan sökas i januari

Vasa stads kulturunderstöd kan sökas varje år i januari. För att förenkla nästa års ansökningsomgång sammanslås olika kulturunderstödsformer. Ett...

20.9.2022

Stadens evenemangsunderstöd för tiden 1.1–31.5.2023 bör sökas i oktober

Vasa stad stöder evenemangsarrangörer med en understödspott som delas ut årligen. I fråga om år 2023 delas evenemangsunderstöden ut i två omgångar och...

campusfestival