Förbigå menyn
nainen hymyilee

Föreningar

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

Vår service för föreningar

 • Berghemmets lokaler som kan reserveras

  Berghemmets lokaler kan bokas avgiftsfritt för föreningar, vars verksamhet stöder och kompletterar kommunens uppgifter vid främjandet av välfärd och hälsa. Lokalerna kan reserveras för både regelbundna evenemang och evenemang som bara ordnas en gång. Lokalerna är tillgängliga.

 • Evenemangsunderstöd

  Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • Kulturunderstöd

  Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

  Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Aktuellt

Nyheter

20.2.2023

Föreningar, organisationer och företag: kom med och ordna fritidsaktiviteter för barn och unga!

Vasa stads grundläggande utbildning söker partner för att tillsammans ordna fritidsverksamhet för barn och unga i anslutning till skoldagar enligt...

Tytöt seisoo käsillä
30.1.2023

Ansökan till stadens sommarjobb börjar 1.2

Ansökningstiden för Vasa stads sommarjobb börjar den 1 och pågår fram till den 28 februari. I år finns det cirka 55 intressanta arbetsuppgifter och totalt...

Nuoret
2.1.2023

Ansök om understöd för kulturverksamhet och föreslå årets 2022 kulturgärning i Vasa

Privatpersoner, arbetsgrupper och gemenskaper kan åter söka Vasa stads understöd för kulturverksamhet 1.-31.1.2023. Fram till slutet av januari kan man...

personen använder telefonen