Förbigå menyn

Information om coronaviruset

nainen hymyilee

Föreningar

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

Vår service för föreningar

 • Barnrådgivning

  Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

 • Evenemangsunderstöd

  Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • Kulturunderstöd

  Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd

  Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

 • Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

  Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Aktuellt

Nyheter

9.6.2020

Föreningar önskas delta i Konstens natt

För Konstens natt planeras utöver virtuellt innehåll även små visuella jippon utomhus, t.ex. i parker. Deltagande från föreningar och klubbar i Vasa...

Nuori
12.2.2020

Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd kan sökas

Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Ansökningstiden går ut...

tröstande hand
17.1.2020

Nu kan evenemangsunderstöd sökas

De evenemangsunderstöd som staden beviljar kan nu sökas. Ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl. 16.00.

Ihmiset FestiVillassa
7.11.2019

Konstens natts 30-årsjubileumsår och barnkulturen beaktas i kulturunderstöden

Vasa stads kulturunderstöd kan sökas igen i januari. För ansökan finns objektunderstöd, understöd för stadskultur samt verksamhetsunderstöd för...

Taiteiden yö/Konstens Natt