Förbigå menyn
nainen hymyilee

Föreningar

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

Vår service för föreningar

 • Berghemmets lokaler som kan reserveras

  Berghemmets lokaler kan bokas avgiftsfritt för föreningar, vars verksamhet stöder och kompletterar kommunens uppgifter vid främjandet av välfärd, sysselsättning och integration. Lokalerna kan reserveras för både regelbundna evenemang och evenemang som bara ordnas en gång. Lokalerna är tillgängliga.

 • Evenemangsunderstöd

  Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

 • Kulturunderstöd

  Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag eller verksamhetsbidrag.

 • Partnerskap mellan välfärdstjänsterna och föreningar

  Genom partnerskap mellan Vasa stad och föreningar tacklar vi både stadens strategiska mål och utmaningar för välmående. Partnerskapet vänder sig till föreningar som har en stödjande och kompletterande roll för att främja välbefinnande och hälsa i den verksamhet och tjänsteproduktion som kommunen ansvarar för att anordna.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

  Utbildningsnämnden beviljar årligen verksamhetsunderstöd. Syftet med understödet är att genom föreningsverksamhet främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Aktuellt

Nyheter

10.8.2023

Staden önskar att invånarna deltar och gör goda gärningar

”Ett år med goda gärningar” är en lyckogärning som Vasa stad har hittat på och nu genomför. Med den vill staden främja Vasabornas lyckokänsla och...

Nuorisovaltuuston jäseniä laiturilla
31.5.2023

Föreningar bjuds in till partnerskapsdiskussion med välfärdsservice

Vi förnyar vår partnerskapsfinansiering för 2024 och bjuder in alla intresserade föreningar att diskutera med oss om planerna. Det är viktigt för Vasa...