Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga

Personer med funktionsnedsättningar

Här mår man bra, i livets alla skeden. En kanal för påverkan är rådet för personer med funktionsnedsättning.

Vår service för personer med funktionsnedsättningar

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

21.6.2021

Personer med funktionsnedsättning mer nöjda än förväntat i fråga om den nuvarande servicen

I projektet ”Ett liv på egna villkor” i samarbetsområdet Vasa-Laihela har det från klienterna, deras anhöriga, de anställda inom servicen för personer...