Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Flicka sätter tvätten ut med mamma

Bo och lev

Att rädda världen som passion

I Vasa är energi en positiv ström som utöver i näringslivet även syns i människornas vardag och som utveckling i staden. Nordens energihuvudstad är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativ kompetens och lugn och ro.

 • Havet- är en del av vår vardag och återhämtningen i vardagen. Havet finns i vårt DNA.
 • Över 20 kulturobjekt inom en kilometers radie från torget
 • Kvarkens skärgård är Finlands enda UNESCOs naturarvsobjekt
 • Över 140 företag inom energibranschen
 • I det internationella Vasa talas 97 olika modersmål

Välkommen till Vasa!

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna. Här mår man bra, i livets alla skeden.

 • I Vasa har du ett hem som doftar hav. Bostadsområdena smälter in i landskapet och värnar om naturvärdena.

 • Genom de sociala tjänsterna vill vi stöda allas möjligheter att må bra, att uppleva trygghet samt att fungera och delta i en vanlig, bra vardag.

 • I Vasa strävar vi efter att producera tjänster som befolkningen behöver och som stöder ett gott liv med målet att förebygga och sköta sjukdomar.

 • Vasa är föregångare för språkbadsundervisning i svenska och flerspråkighet i undervisningen är en rikedom hos oss.

 • 179 km cykelvägar garanterar att det är behändigt att röra sig i Vasa. Stadens biogasbussar transporterar arbets- och skolresenärer på ett ekologiskt sätt.

 • Vi vill stöda ett sätt som lämpar sig för alla att delta i beslutsfattandet och göra staden gemensam för invånarna.

 • Havet är en del av vår vardag och återhämtningen i vardagen. Av städerna i Finland satsar Vasa mest på kultur i förhållande till invånarantalet.

 • I Vasa vågar man ta sig an även krävande utmaningar, och staden har som mål att vara kolneutral före år 2035.