Förbigå menyn
Flicka sätter tvätten ut med mamma

Bo och lev

Att rädda världen som passion

I Vasa är energi en positiv ström som utöver i näringslivet även syns i människornas vardag och som utveckling i staden. Nordens energihuvudstad är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativ kompetens och lugn och ro.

 • Havet- är en del av vår vardag och återhämtningen i vardagen. Havet finns i vårt DNA.
 • Över 20 kulturobjekt inom en kilometers radie från torget
 • Kvarkens skärgård är Finlands enda UNESCOs naturarvsobjekt
 • Över 160 företag inom energibranschen
 • I det internationella Vasa talas 97 olika modersmål

Välkommen till Vasa!

Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna. Här mår man bra, i livets alla skeden.

 • I Vasa har du ett hem som doftar hav. Bostadsområdena smälter in i landskapet och värnar om naturvärdena.

 • Genom de välfärdstjänsterna vill vi stöda allas möjligheter att må bra, att uppleva trygghet samt att fungera och delta i en vanlig, bra vardag.

 • Veljet katsovat toisiaan

  Social- och hälsovårdsservicen

  Från och med 1.1.2022 svarar Österbottens välfärdsområde för vasabornas social- och hälsovårdstjänster.

 • Vasa är föregångare för språkbadsundervisning i svenska och flerspråkighet i undervisningen är en rikedom hos oss.

 • 179 km cykelvägar garanterar att det är behändigt att röra sig i Vasa. Stadens biogasbussar transporterar arbets- och skolresenärer på ett ekologiskt sätt.

 • Vi vill stöda ett sätt som lämpar sig för alla att delta i beslutsfattandet och göra staden gemensam för invånarna.

 • Havet är en del av vår vardag och återhämtningen i vardagen. Av städerna i Finland satsar Vasa mest på kultur i förhållande till invånarantalet.

 • Vasa vill vara en trygg och bra plats att leva och bo på för alla. Säkerhetsarbetet är en viktig del av utvecklandet av staden samt av förebyggandet av olycksfall, olyckor, störningar och brott.