Förbigå menyn

Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Bobäck, Orrnäs, Melmo

Roparnäs har enligt sägnerna fått sitt namn av att invånarna ropade på färjkarlen vid motsatta stranden för att få skjuts. Vapenbrödrabyn är känd för sina frontmannahus och för Edvinstigen. I Bobäck möts ny och gammal bebyggelse på ett stämningsfullt sätt.

Vapenbrödrabyn

Vapenbrödrabyn fick sin början, när staden sökte en lämplig plats för männen som återvände från fronten att bygga sina hem på. I Vasa stadshus hölls under ledning av Akseli Rodén ett möte, där man grundade föreningen Vasas byggare rf, vars uppgift var att hjälpa frontmännen att bosätta sig.

Senare, när största delen av husen var färdiga, ändrade Vasa byggare rf sitt namn år 1951 till Jukolas byggare rf, eftersom de flesta vägnamnen i Vapenbrödrabyn förutom Slingervägen kommer ur Aleksis Kivis verk Sju bröder (1870).

Föreningen koncentrerade sig på att hjälpa och vägleda invånarna som flyttat till området. Det sista huset på området färdigställdes år 1956. Vapenbrödrabyn valdes i en riksomfattande tävling till årets stadsdel år 2012 tack vare sin aktiva invånarverksamhet.

Melmo

En speciell särprägel åt Melmoområdet ger naturen i Blåbärslandets skogsområde, där det finns många slag av växter och naturtyper. På området finns också sällsynta växter och en gammal kungsväg samt en natur- och motionsstig. På vintern anläggs ett skidspår på stigen. De många skogsstigarna i Melmo lockar bland annat motionärer och terrängcyklister och det finns gott om möjligheter att utöva uppfriskande motionsformer.

Melmo är ett tryggt och lugnt bostadsområde med flera lekparker för barn och en bollplan, som anläggs till skridskobana på vintern. Gatorna är vanligen korta återvändsgator, vilket minskar trafiken och ökar säkerheten. Tack vare det är området särskilt väl lämpat också för barnfamiljer.

Många egnahemsinvånare har berömt speciellt de lämpliga tomtstorlekarna, lugnet och närheten till service på området.

I Melmo njuter man av lugnet och närheten till naturen. I synnerhet Blåbärslandets motionsstigar och östra Melmos lekparker är till nöje för invånarna. I Kråklund finns också en golfbana.

I Melmoområdet fungerar Melmoföreningen, som driver invånarnas ärenden och ordnar evenemang på området.

Bobäck

Bobäck är ett av Vasas äldsta egnahemsområden, men under de senaste åren har där också byggts nytt. Områdets detaljplan är från år 1942. Bobäck anslöts till Vasa år 1935. Avståndet från Bobäck till centrum är cirka 3 kilometer. Möjligheterna till friluftsliv är goda i Bobäck: bland annat Edvinsstigen och Kärringbacken

Orrnäs

Orrnäs är ett bostadsområde som grundades i slutet av 1970-talet, där det finns såväl egnahemshus, radhus som flervåningshus. Avståndet från Orrnäs till centrum är cirka 4 kilometer.

I Orrnäs finns en idrottshall. I Orrnäs är förutsättningarna för friluftsliv goda, till exempel Kärringbackens friluftsområde finns nära.

Vår service i området