Förbigå menyn

Vikariat och kortjobb

Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Kortjobb är en snabb väg till arbete och den erbjuder en utmärkt utsiktsplats över arbetsuppgifterna inom Vasa stad. Vikariat erbjuds under olika tider och det är lätt att passa in egna önskemål. Vikariatens längd varierar från en dag till flera månader.

Som vikarier rekryterar vi färdiga yrkesmänniskor inom en bransch och studerande inom branschen enligt kunnande. Vid anställningen av vikarier använder vi Kuntarekry’s elektroniska vikarieregister.

Så här registrerar du dig som vikarie via Kuntarekry:
1. Sök upp den arbetsplats du vill ha på Kuntarekry.fi-sidan och fyll i ansökan.
2. Vi kallar dig till intervju.
3. Ta med alla examensbetyg och arbetsintyg i original eller ett aktuellt studieprestationsutdrag. När vi har granskat dem överför vi dig som arbetssökande till vikarieregistret.

Ett meddelande om arbetsuppgifter skickas till flera sökande åt gången, vilket sökanden får besked om via ett sms. I meddelandet ges anvisningar om hur du ska göra för att ta emot platsen. Om du inte blev vald till en arbetsuppgift, får du meddelande om att uppgiften redan har blivit tillsatt.

Vikariat inom småbarnspedagogiken

Vi behöver kortvariga vikarier inom småbarnspedagogiken till uppgifter som lärare, barnskötare, assistenter och daghemsarbetare. Behörighetskraven fastställs i enlighet med förordningarna som getts om ifrågavarande befattningar.

Inom småbarnspedagogiken kan även en person som är intresserad av branschen och lämplig att arbeta med barn arbeta som kortvarig vikarie.

Sök vikariat inom småbarnspedagogiken i Kuntarekry

Vikariat inom andra sektorer

Vikariat inom andra sektorer kan du fråga efter direkt från sektorerna. Kontaktuppgifter till den grundläggande utbildningens enheter finns här:

Finskspråkig grundläggande utbildning

Svenskspråkig grundläggande utbildning

 

Vikariat inom social- och hälsosektorn

Vikariat för vårdare och sjukskötare finns inom hemvård, hemsjukhus, hemsjukvårdsenheter, hemförlovningsteamet, hälsovårdsservicen, serviceboende, service för personer med funktionsnedsättning samt på stadssjukhusets olika avdelningar.

Vasa stads social- och hälsosektors enheter övergår till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022.

Om du tidigare har lämnat in en ansökan via Vasa stads annons om kortjobb och du har godkänts som vikarie, ska du på nytt lämna in en ansökan via denna annons så att du också i fortsättningen får erbjudanden om vikariat.

Sök vikariat vid Österbottens välfärdsområde.

 

Ota yhteyttä

Rekrytointipalvelut