Förbigå menyn

Berghemmets lokaler som kan reserveras

Berghemmets lokaler kan bokas avgiftsfritt för föreningar, vars verksamhet stöder och kompletterar kommunens uppgifter vid främjandet av välfärd, sysselsättning och integration. Lokalerna kan reserveras för både regelbundna evenemang och evenemang som bara ordnas en gång. Lokalerna är tillgängliga.

Reserveringar

Vardagar kl. 8–16 vuorikoti.tilavaraukset@vaasa.fi

Dörrarna till Berghemmet är öppna vardagar till kl. 16. Om reserveringar av lokalerna efter kl. 16 över-enskoms från fall till fall.

När du reserverar en lokal, ange vänligen:

 • användningsändamål
 • evenemangets namn eller tema
 • datum för reserveringen
 • klockslag när reserveringen börjar och slutar (när ni går in i och ut från lokalen samt förberedelser i lokalen ingår i reserveringstiden)
 • klockslag när evenemanget börjar och slutar
 • beräknat deltagarantal
 • kontaktpersonens uppgifter

Festsal

I salen ryms högst 140 personer.

I salens standardplacering finns det sammanlagt 63 stolar (7 rader och 9 stolar per rad).

Utrustning i salen

 • en scen med en ramp
 • åtta små bord
 • en talarstol
 • en videokanon och ett tyg
 • ljudåtergivning och mikrofoner
 • en induktionsslinga
 • ett kabelnät
 • ett piano
 • en tryckknapp för ventilation på scenen

   

Matsal

I lokalen finns stolar och bord för 63 personer.

Lokalen kan reserveras kl. 8–10.30 och 14–16 (kl. 11–13 har lokalen lunchservering från Berghemmets servicekök). Om reserveringar av lokalerna efter kl. 16 överenskoms från fall till fall.

         

 

Kabinett

I det mindre kabinettet finns bord och stolar för 8 personer och i det större kabinetten för 16 per-soner. Kabinetterna kan sammanslås, och då har de bord och stolar för 24 personer.

I det mindre kabinettet finns också en mikrovågnsugn och i det större en TV.

Lokalen kan reserveras kl. 8–10.30 och 14–16 (kl. 11–13 har lokalen lunchservering från Berghem-mets servicekök). Om reserveringar av lokalerna efter kl. 16 överenskoms från fall till fall.

   

Sammanslagning av lokalerna

Festsalen, matsalen och kabinetterna kan sammanslås till en evenemangslokal genom att vikdörrarna öppnas. Då ryms högst 390 personer i lokalerna. I matsalen och kabinetterna ryms sammanlagt 250 personer.

Obs! Det finns ingen ljudisolering mellan festsalen, matsalen och kabinetterna.

Mötesrum på 4. våningen

I rummet ryms 9 personer.

 • ett bord och 9 stolar
 • en videokanon och ett tyg
 • en dator och en internetkabel
 • en tryckknapp för ventilation bakom klädhängaren
 • kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, kylskåp, porslin

   

Nätpunkt

Vid nätpunkt kan du använda datorn på egen hand.

Handledningen är för tillfället på paus.

Konstkorridor

 • Utställaren kommer själv med utställningen och sätter upp den samt tar ner den efter den överenskomna utställningstiden.
 • Utställaren kan teckna en försäkring för sina konstverk. Vasa stad har inga försäkningar för konstverken.
 • Utställaren ansvarar för att marknadsföra utställningen och informera om den.
 • Utställningen är öppen från måndag till fredag kl. 9–16.

 

Anslagstavla och broschyrhylla

På anslagstavlan, som finns framför festsalen, får man informera om evenemang, och i broschyrhyllan får man sätta broschyrer från föreningar. Evenemangsarrangören ska ta ner meddelandena från anslagstavlan efter evenemanget.

   

Servering

Om serveringen kommer evenemangsarrangören direkt överens om med Berghemmets servicekök:

040 865 2494 eller vuorikoti.keittio@teese.fi

Användningsregler för lokalerna

1. Evenemangsarrangören ansvarar för att användningsreglerna för lokalerna följs.

2. Evenemansarrangören ansvarar för allt arrangemang i anslutning till evenemanget och att hålla ordning samt för att marknadsföra sitt evenemang och informera om det.

3. Evenemangsarrangören ansvarar för säkerheten under evenemanget. Nödutgångarna måste hållas öppna. Brandsäkerhetsskyltar, brandvarnare och utrustning för förstahandssläckning får inte avlägsnas eller täckas.

4. Lokalerna ska efter evenemanget vara i det skick som de var när de togs emot, borden och stolarna ska ha flyttats tillbaka på sina platser och lamporna ska vara släckta. Om evenemangsarrangören försummar skyldigheten att återställa och städa lokalerna har Vasa stad rätt att neka användning av lokalen i framtiden och ta betalt av evenemangsarrangören. Evenemangsarrangören ska se till att husets ytterdörrar är låsta efter kl. 16.

5. Evenemangsarrangören är ersättningsskyldig för all skada som användningen av lokalen ger upphov till i fastigheten, på inventarierna och för verksamheten. Evenemangsarrangören ersätter sönderslagna, förstörda och försvunna föremål. Evenemangsarrangören är skyldig att anmäla skador som denna förorsakat eller inventarier som gått sönder. Anmälan ska göras senast vardagen efter evenemanget på adressen vuorikoti.tilavaraukset@vaasa.fi. Om man upptäcker skador i anslutning till reserveringen i lokalen, skickas arrangören en räkning för dessa.

6. Välfärdsservicen svarar inte för eventuella skador på evenemangsarrangörens egna utrustning.

7. Evenemangsarrangören ska meddela om annullering av reserveringen.

8. Evenemangen ska till karaktären vara lämpliga för allmänna lokaler. Välfärdsservicen har rätt att neka att ta emot reserveringar eller evenemang i sina lokaler, om innehållet eller genomförandet av dem inte är lämpliga för offentliga lokaler eller strider mot välfärdsservicens verksamhetsprinciper.

Lokalerna, som kan reserveras, ligger på 1:a våningen i Berghemmet, på adressen Berggatan 2–4, 65100 Vasa. Mötesrummet ligger på 4. våningen.

Tillgänglig passage till lokalerna finns på Berghemmets innergård (passa-gen till innergården från Långviksgatan). Huset har hiss och på innergården finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade.