Förbigå menyn

Gerby, Västervik, Storviken, Dragnäsbäck, Infjärden

Det havsnära Gerby är förtjusande. Småbåtshamnarna, badstränderna och naturligtvis Strömsö, som alla känner till, skapar stämningen i stadsdelen.

Gerby

Gerby var ännu på 1980-talet en liten landsortsby och byggandet av så kallade Nya Gerby i skiftet mellan 1980- och 1990-talen ökade bosättningen i det dåtida skogsområdet.

Gerbys äldsta del är Lillby, där den gamla skolan och den nuvarande bystugan, det gamla ungdomsföreningshuset och FBK:s gamla byggnad finns. De äldsta byggnaderna i Gerby är från början av 1800-talet, delvis till och med från slutet av 1700-talet. Det äldsta byggnadsbeståndet finns just kring Lillby.

Den gamla och traditionsrika hamnen i Gerby, som är en småbåtshamn för 215 båtar, finns på nuvarande nya Gerbys område. Alldeles intill båthamnen ligger ungdomsgården Villa Gerby, som upprätthålls av Vasa stad. På området fungerar en hälsocentral och två skolor, både finskspråkiga Länsimetsän koulu och svenskspråkiga Gerby skola.

En av sevärdheterna i Gerby är ”Rapatunturi” eller ”Rapis”, som officiellt heter Gerbyberget. Det finns tre backar som är uppbyggda av jordmassor och från den högsta kan man se ända till Replotbron. På området finns också en hundpark och flera friluftsleder. Också pizzerian ”Dallas Pizza Palazzo” är Gerbys landmärke för Vasaborna.

Västervik

Västervik är ett egnahemsområde strax intill Gerby. I Västervik finns en båthamn samt underbara Villa Strömsö, där tv-serien Strömsö spelas in. I området finns också Hannas stuga. Hembygdsmuseet, som upprätthålls av Gerby-Västerviks hembygdsförening rf, är också invånarnas gemensamma vardagsrum.

Västervik är ett gammalt område, som tidigare främst hade bybosättning. På 1970-talet började man bygga mera på området och det fortsatte ända in på 2000-talet. Området består också av olika småhus som är trogna sin egen tids stil. Endast ett fåtal byggnader i gårdsgrupperna av allmogetyp har bevarats från 1800-talet.

Namnet Västervik refererar till en havsvik, då merparten av området tidigare var täckt av havet. Därför var området på 1800-talet ett område, där man gärna byggde sommarvillor och -stugor.

Storviken

Stadsdelen Storviken ligger i stadens norra del och den hör till Gerby storområde. Bostadsbeståndet är nuförtiden mångsidigt. På området finns både gamla och nya egnahemsområden samt rad- och flervåningshus.

Enligt historiska uppgifter utgjordes de äldsta bostäderna av sommarvillor, som byggdes i början av 1900-talet vid stranden kring nuvarande Villavägen. Dessa finns inte kvar längre, utan de har ersatts med permanent bosättning.

På området höll man åtminstone på 1700- och 1800-talen på med tjärbränning på flera ställen, vilket åtminstone tjärdalssänkan i hörnet av Villavägen och Gerby strandväg är tecken på. Med produkten som erhölls tjärades båtarna i havsviken.

En del av området fick sitt namn efter tjärbränningen, Tjärdalen, som finns norr och öster om Storvikens badstrand, kring skolan. Den nuvarande Kolmilevägen hette ännu på 1930-talet Tjärdalsvägen. Områdets fotbollsklubb fick också namnet Tervalaakson Teräs.

Troligen på 1800-talet verkade i området också stenhuggare, vars verksamhet har lämnat spår som ännu syns i hörnet av bron över Alskatvägen och Storviksvägen, nämligen ”stenhuggarparken” med flera rester av kilstenar. Kilstenar användes till byggnadsgrunder innan betongen kom.

Det bästa i Storviken är närheten till havet, känslan av öppenhet och vida vyer. Området är naturnära, det ger ett grönt intryck, det är landsortsaktigt och lugnt. Det finns friluftsleder för alla. På området finns bland annat lågstadium, daghem, lekpark, ungdomsgård (Sumppu), servicehem för äldre (Mainio-koti), idrottsplan, hockeyrink, badstrand och övervakad båthamn.

Storviksborna njuter sommartid av båt- och stugliv i skärgården och vintertid av utflykter på isen i gynnsamma förhållanden. Ön Kråknäsgrund utanför Storviken gjordes till friluftsområde för invånarna, då staden anlade en bank och en bro från fastlandet till ön samt en gångväg runt ön år 2008. Ön används flitigt av motionärer och för invånarna är den en pärla, som underhålls av staden och aktiva invånare. Från stranden vid Storviken kommer man också till den populära isrutten.

I Storviken fungerar stadsdelsföreningen Storviken-föreningen rf, som grundades år 1978 och den är fortfarande en aktiv intressebevakare för invånarna och området. Föreningen fungerar också som informationskanal mellan områdets invånare och stadens myndigheter. En viktig verksamhetsform är numera videoövervakningen av båtar i områdets båthamn.

Dragnäsbäck

Stadsdelen har utvecklats på en landremsa, som förenar Brändö med fastlandet. Veterligen härstammar namnet från en tid, då fiskare och andra sjöfarare drog sina båtar över det smala näset för att undvika att behöva ta sig runt Brändö.

Dragnäsbäck är ett gammalt fabriksområde, av vilket Vasa spetsfabriks tegelbyggnad har bevarats. Byggnaden är från år 1919 och i dag fungerar den som butik. Dragnäsbäcks kyrka, som planerats av Gösta Bergman, blev färdig år 1961 och den är känd för sin speciella arkitektur.

Vår service i området