Förbigå menyn

Råd till evenemangsarrangörer

  • Evenemangsarrangören ska se till att alla nödvändiga tillstånd, anmälningar och andra arrangemang har sköts i god tid innan evenemanget börjar. Förutsättningarna för ett lyckat publikevenemang är att förhandsplaneringen har inletts i god tid, ansvarspersoner har utsetts för evenemanget samt att man har sökt eventuella samarbetsparter.

  • Antalet tillstånd och myndighetsanmälningar som behövs för ett evenemang beror på evenemangets natur och storlek, men för största delen av evenemangen är åtminstone tillstånd av evenemangsplatsens innehavare och anmälan till polisen om offentlig tillställning obligatoriska.

  • Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.