Förbigå menyn
Personalen diskuterar

Studier och karriär i sikte

Envar sin egen lyckas smed. När du har en trevlig studieplats och vet att du kommer att få ett bra yrke när du utexamineras, eller när du får arbeta med sådant som du alltid brunnit för, har de viktigaste pusselbitarna i livet fallit på rätt plats. I Vasaregionen är dessa saker i skick. Bekanta dig med högskolorna och