Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggobjekt år 2020

Byggnadsobjekt

Byggobjekten år 2020 på kartan.

Pågående projekt

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018- 2020, Skanska Infra Oy.

Östra bangatan – anläggande av kommunalteknik, 10.2.2020-30.7.2021, MRP Risberg Oy.

Korsningsbron vid Mogatan – reparationsentreprenad, 1.6.-31.10.2020, Skanska Infra Oy.

Cykelväg i Vasklot – anläggande av kommunalteknik, 1.7.-27.11.2020, MRP Risberg Oy.

Anläggande av Västerängens cykelväg, 12.10.2020-18.6.2021, MRP Risberg Oy.

Objekt i hamnen i Vasklot:

  • Utvidgning av terminalen och totalentreprenad beträffande del 1 av passagerargången i hamnen i Vasklot 1.5.2020-30.4.2021
  • Del 2 av passagerargången i hamnen i Vasklot, landgångar (2 st) och bunkringsplattformer (4 st), totalentreprenad 1.5.2020-30.4.2021, entreprenör Konepaja Survonen Oy
  • Upphandling av APS-system 1.3.2020-30.3.2021, leverantör Cavotec Finland Oy
  • Hydrauliska ro-ro-ramper, 1.7.2020-1.3.2022
  • Landströmsentreprenad 1.7.2020-15.4.2021
  • Förnyande av passagerarkajen 1.4.2020-30.5.2021, entreprenör Terramare Oy

Kontaktperson i fråga om Vaslotobjekten är Jan-Ove Ingo.

Gatubyggnad

Sanering av brandgatan vid Flickis 18.5.-31.8.2020, Jukka Saari.

Sanering av Skyddskårsgränden, – 30.10.2020, Jukka Saari.

Sanering och byggande av Karlavägen, 2.11.2020-30.11.2021, Tommi Korpi.

Sanering av Bollgatan, 2.11.2020-30.11.2021, Tommi Korpi.

Sanering av Loukovägen, 19.10.2020-30.10.2021, Jukka Saari.

Sanering av Mussorvägen, 1.2.2021-30.10.2021, Jukka Saari.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket