Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggobjekt år 2020

Byggnadsobjekt

Byggobjekten år 2020 på kartan.

Pågående projekt

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018 – 2020, Skanska Infra Oy

Östra bangatan – anläggande av kommunalteknik, 10.2.2020-30.7.2021, MRP Risberg Oy

Korsningsbron vid Mogatan – reparationsentreprenad, 1.6.–31.10.2020, Skanska Infra Oy

Cykelväg i Vasklot – anläggande av kommunalteknik, 1.7.–27.11.2020

Objekt i hamnen i Vasklot:

  • Utvidgning av terminalen och totalentreprenad beträffande del 1 av passagerargången i hamnen i Vasklot 1.5.2020-30.4.2021.
  • Del 2 av passagerargången i hamnen i Vasklot, landgångar (2 st) och bunkringsplattformer (4 st), totalentreprenad 1.5.2020-30.4.2021, entreprenör Konepaja Survonen Oy.
  • Upphandling av APS-system 1.3.2020-30.3.2021, leverantör Cavotec Finland Oy.
  • Hydrauliska ro-ro-ramper, 1.7.2020-1.3.2022.
  • Landströmsentreprenad 1.7.2020-15.4.2021.
  • Förnyande av passagerarkajen 1.4.2020-30.5.2021, entreprenör Terramare Oy.

Kontaktperson i fråga om Vaslotobjekten är Jan-Ove Ingo.

Gatubyggnad

Liselundsvägen 7.1.-30.10.2020, sanering av kommunalteknik, Tommi Korpi

Linvägen, Väftvägen, Varpvägen och Ylimäkivägen 1.11.2019-30.9.2020, Tommi Korpi

Finslipningsarbeten vid Fiskstranden 27.4.–31.8.2020, Tommi Korpi

Finslipningsarbeten vid Lägereldsringen och Glödgränden 27.4.–31.6.2020

Sanering av Näckensgränden 4.5.–31.8.2020, Jukka Saari

Sanering av brandgatan vid Flickis 18.5.–31.8.2020, Jukka Saari

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket