Förbigå menyn
Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggobjekt år 2023

Entreprenadobjekt

Reparation av överfarters mellanstödpelare, 1.4.2023–31.10.2023

Reparation av Saarensivus hängbro, 1.5.2023–31.8.2023

Pågående gatubyggnadsprojekt

Sanering av Bokvägen 1.1–30.10.2023

Sanering av Infjärdsvägen 1.10.2022–30.10.2023

Sanering av Näsgatan 1.1–30.10.2023

Sanering av Bollgatan 1.1.2023–30.10.2023

Slutförande av gatuarbeten (Västerängen, Björsberget) 2.5.2023–30.10.2023

Trafiksäkerhetsprojekt 22.5.2023–31.12.2023

Anläggande av Mulleskogsvägen 29.5.2023–30.10.2023

Anläggande av förlängningen av Berggatan 31.7.2023–30.10.2023

Anläggande av Blåhakegatan 31.7.2023–30.11.2023

Anläggande av Korvmästargränden 31.7.2023–30.11.2023

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket