Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggnadsobjekt

Pågående projekt

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018-2020, Skanska Infra Oy

Östra bangatan 10.2.2020-30.7.2021, anläggande av kommunalteknik, MRP Risberg Oy

Objekt i hamnen i Vasklot:

  • Förnyande av passagerarkajen och muddringsarbete i samband med det 1.4.2020 – 30.4.2021, Jan-Ove Ingo
  • Utbyggnad av passagerarterminalen och byggande av en passagerarlandgång 20.4.2020 – 30.4.2021, Jan-Ove Ingo
  • Jordelkabelentreprenad 1.8.2020 – 29.1.2021, Jan-Ove Ingo

Gatubyggnad

Liselundsvägen 7.1.-30.10.2020, sanering av kommunalteknik, Tommi Korpi

Linvägen, Väftvägen, Varpvägen och Ylimäkivägen 1.11.2019-30.9.2020, Tommi Korpi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket