Förbigå menyn
Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggobjekt år 2021

Byggnadsobjekt

Byggobjekten år 2021 på kartan.

Pågående projekt

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018- 2020, Skanska Infra Oy.

Östra bangatan – anläggande av kommunalteknik 10.2.2020-30.7.2021, MRP Risberg Oy.

Gatuarrangemang vid Kanalbrovägens cirkulationsplats 11.1.2021-17.9.2021, MRP Risberg Oy

Byggande av Solbackens sedimenteringsbassänger 7.5.-30.9.2021, Sundström Ab, Oy Entreprenad

Objekt i hamnen i Vasklot:

  • Utvidgning av terminalen och totalentreprenad beträffande del 1 av passagerargången i hamnen i Vasklot 1.5.2020-30.4.2021
  • Del 2 av passagerargången i hamnen i Vasklot, landgångar (2 st) och bunkringsplattformer (4 st), totalentreprenad 1.5.2020-30.4.2021, entreprenör Konepaja Survonen Oy
  • Upphandling av APS-system 1.3.2020-30.3.2021, leverantör Cavotec Finland Oy
  • Hydrauliska ro-ro-ramper 1.7.2020-1.3.2022
  • Landströmsentreprenad 1.7.2020-15.4.2021
  • Förnyande av passagerarkajen 1.4.2020-30.5.2021, entreprenör Terramare Oy
  • Förnyande av bron till Långgrynnan 1.5.2021-24.9.2021, entreprenör Destia Oy Väyläpalvelu

Kontaktperson i fråga om Vaslotobjekten är Jan-Ove Ingo.

Gatubyggnad

Trafiksäkerhetsprojekt i sommar 2021, Seppo Sillanpää

Sanering av Porinmäkigränden 10.6.2021-30.6.2022, Jukka Saari

Sanering och byggande av Karlavägen, 2.11.2020-1.11.2021, Tommi Korpi

Ändringsarbeten på motionsbanan i Vasklot 1.8.-31.8.2021, Tommi Korpi

Sanering av Bollgatan, 2.11.2020-30.11.2021, Tommi Korpi

Sanering av Mussorvägen, 1.2.2021-30.9.2021, Jukka Saari

Byggande av Sanmarksvägens cirkulationsplats och Sjukhusgatan 17.5.-30.10.2021, Tommi Korpi

Byggande och färdigställande av Elementfabriksvägen 1.6.-17.9.2021, Tommi Korpi

Sanering av Teatergränden och Redaktörsgränden 9.8.-31.10.2021, Jukka Saari

Ändringsarbeten på Smedsbyvägens cykelväg (Lilla triangeln) 1.8.-30.9.2021, Tommi Korpi

Ändringsarbeten i korsningen mellan Köpmansgatan och Kråklundsgatan 2.8.-31.10.2021

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket