Förbigå menyn
Asfaltointi

Byggande av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens projekteringsenhet sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Kommunteknikens byggnadsobjekt

Pågående projekt

Byggandet av Handelsesplanadens rondell, 12.11.2018-1.11.2019
Kommunaltekniskt byggande, MRP Risberg Ab

Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken 1.7.2018-2020
Skanska Infra Oy

Förnyande av Reinsgatans mellanbangård  –> 30.9.2019,  NRC Oy, kontaktinformation Jan-Ove Ingo

Gatubyggnad

Cykelfiler vid Kyrkoesplanaden –>1.11.2019, Tommi Korpi

Bodgränden 1.9-31.10.2019, Tommi Korpi

Linvägen, Väftvägen, Varpvägen och Ylimäkivägen 1.11.2019-2020, Tommi Korpi

Kungsvägen –>31.10.2019, Peter Sandbacka
Dammbrunnsbrinken 15.10.-31.12.2019, Peter Sandbacka

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket