Förbigå menyn

Medborgarinstitutet Alma

INSPIRERANDE KRAFT OCH RIKTNING I LIVET!

Anmälningen till läsåret 2024-2025 är på gång. Anmäl dig här!

På Vasa medborgarinstitut Alma kan alla hitta en hobby. Hos oss kan du studera för att utvecklas i arbetslivet eller bara för nöjes skull. Välkommen att studera just det du önskar! Kom med: Anmäl dig här.

Aktuellt i Alma

Anmälan till läsåret 2024–25 vid Medborgarinstitutet Alma inleds 15.5

Anmälan till kurserna under läsåret 2024–2025 vid Vasas Medborgarinstitut Alma inleds i år redan i maj. Till kurserna under nästa läsår kan man anmäla sig från och med 15 maj kl. 15. I år ges ingen tryckt kursbroschyr ut, utan med utbudet kan man bekanta sig och till kurserna anmäla sig på nätet på adressen:

uusi.opistopalvelut.fi/vasa/sv 

Förutom att man kan anmäla sig på nätet kan man också anmäla sig till kurserna på plats och per telefon vid Almas serviceställen i Vasa (Sommarlov 21.6.-11.8.2024):

 • Rådhusgatan 31, tfn 0400 868 110 (må-fr kl. 8–16)
 • Kyrkoesplanaden 15, tfn 040 6299 133 (må-to kl. 10–14)

De flesta kurserna börjar fr.o.m. 9.9.2024. Se kursspecifik information från vår webbtjänst.

 

Bekanta dig med vårens 2024 utbudet!

Anmäl dig här:
https://uusi.opistopalvelut.fi/vasa/sv/

Hej, Alma här!

Vasa medborgarinstitut Alma erbjuder varje år i form av olika kurser och föreläsningar hundratals möjligheter för deltagarna att utveckla sig själva, lära sig nya kunskaper och färdigheter, bekanta sig med olika människor och justera sin inställning till världen och sig själva.  Grundläggande konstundervisning för vuxna i bildkonst och slöjd ger möjlighet att även studera målinriktat. Grundläggande utbildning för vuxna ordnar vi för unga som överskridit läropliktsåldern och saknar avgångsbetyg från grundskolan. Till vår verksamhet hör också TaiKon som ger grundläggande konstundervisning för barn och unga. Alma är en möjliggörare. 

Undervisningsspråk vid Alma är finska och svenska.  Service får du också på bl.a. engelska.  Alma har verksamhet i Vasa, Storkyro och Laihela. Vår uppgift är att svara mot lokala utbildningsbehov och vara en del av lokalsamhället och dess kultur.  Alma är äkta. 

Vid Alma kan du studera för nöjes skull eller ambitiöst, som hobby eller för arbetslivet. Målen för dina studier ställer du upp själv i enlighet med dina egna förutsättningar.  Alma är godkännande.  

Alma är till för dig. Välkommen! 

 

Trygga studier

Corona-pandemin kan påverka institutets verksamhet. Vi kan eventuellt bli tvungna att ordna kurser på distans, som hybridundervisning eller via specialarrangemang i stället för närundervisning ifall myndigheterna så bestämmer. Exempel på specialarrangemang är bl.a. minskning av gruppstorlekar eller att grupperna turas om att delta i närundervisningen.
Aktuell information om hur coronaläget påverkar vår verksamhet publicerar vi via sociala mediernas kanaler och på våra nätsidor. Vänligen kontrollera att dina kontaktuppgifter är up-to-date, så att vi kan kontakta dig vid behov.

Ta hand om varandra

Vid institutet sköter vi om bra hand- och hosthygien samt håller säkerhetsavstånd i institutets utrymmen. En ansiktsmask kan anvädas om man själv så önskar. Vänligen delta inte i kurstillfället eller vistas inte i institutets utrymmen ens med minsta flunssasymptom.

Myndigheternas information kan du läsa på THL:s nätsidor.

Anmälan

Anmäl dig till kurser: www.opistopalvelut.fi/vaasa

Du kan också anmäla dig per telefon.

 • Kundservice: 040 6299133 (må-to kl. 10-14)
 • Kundservice på finska: 0400 868110

Din anmälan är bindande. Du kan anmäla dig till kursen fram till kursstarten. Du får en skild inbjudan till kursen endast om det är så att du har fått en reservplats i anmälningsskedet. Vi informerar om kursändringar antingen genom sms eller e-post. Det går inte att anmäla sig till en kurs om du har obetalda kursavgifter från tidigare.

Annullera din plats

Annullerar man platsen tidigare än 4 vardagar före kursstart kan det göras avgiftsfritt (t.ex. måndag för en kurs som börjar fredag, onsdag för en kurs som börjar följande veckas tisdag.).
Om man annullerar senare än 4 vardagar före kursstart faktureras en avgift på 20 €.

Annullerar man efter att kursen har startat faktureras hela kursavgiften. Uteblivna deltagare faktureras hela avgiften. Endast mot uppvisande av sjukintyg kan annulleringsavgiften bortlämnas. Om kursavgiften är lägre än 20 € faktureras den summan.

Man kan annullera sin plats via nätet:

Eller man kan annulera per telefon.

 • Kundservice 040 6299133 (må-to kl. 10-14)
 • Kundservice på finska: 0400 868110

Avgifter, rabatter och intyg

Kursavgifterna

Medborgarinstitut Alma är en ideell organisation. Varje kurs har en avgift som baserar sig på antalet undervisningstimmar och kostnader som genomförandet av kursen förutsätter. Kursernas priser finns på Almas anmälningssida: https://opistopalvelut.fi/vaasa/index.php?&l=sv

Det går enkelt att betala ditt deltagande via din nätbank vid anmälan. Om du inte betalar din kursavgift via nätbanken, skickar vi en faktura ungefär 2–3 veckor efter kursstart. När du deltar i en helårskurs endast under en termin justeras helårsavgiften enligt kursens längd. Om kursen inhiberas p.g.a. för litet deltagarantal returnerar vi de betalda kursavgifterna.

Du kan inte betala din kurs via nätbetalningen,

 1. om du har rätt till rabatt (arbetslös och studerande). Kursavgiften faktureras efter kursstart.
 2. om du använder specificerade betalningsmedel som t.ex.Tyky- eller Smartum-sedlar eller presentkort

Du kan för närvarande betala med motions- och kultursedlar vid följande infopunkter:

 1. Medborgarinfo, (Teräsgränd (Ekgården ) , Vaasa
 2. Samservice i Lillkyro, Lillkyrovägen 11.

OBS! Du kan betala kursavgiften först då du har fått fakturan.

 • Tyky+ sedel
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • Smartumpay betalning vid Medborgarinfo Vasa (Teräsgränd 1) eller Samserviceenheten Lillkyro (Vähäkyröntie 11) efter du har fått fakturan hemskickad.
 • Edenred kort
 • ePassi nätbetalning. I samband med betalning kommer upp texten ”Vaasan Kansalaisopisto Alma/kulttuuri”.
 • Medborgarinstitutets presentkort (OBS! Med presentkortet betalar du kursavgiften på Almas kansli, Kyrkoesplanaden 15)

Rabatter

Pensionärer och seniorer

 • Studiesedelsrabatten är färdigt inräknad i kurspriset. Det står i kursbeskrivningen ifall rabatten ingår i kurspriset.

Är du arbetslös eller studerande?

Arbetslösa får 50 % rabatt på kursavgifter förutsatt att ett intyg uppvisas senast en vecka efter kursstart. Annars uppbärs hela kursavgiften. Uppvisande av intyg kan göras på följande sätt:

 1. Intyg kan visas på medborgarinstitutet Almas infopunkt (Rådhusgatan 31, 2. våningen
 2. Intyg kan skickas via e-post till adressen, alma@edu.vaasa.fi

Studeranden vid universitetet och högskolor beviljas 10 % rabatt på kursavgifter. Studiekortet bör uppvisas inom en vecka efter att kursen har börjat, annars uppbärs hela kursavgiften. Uppvisande av studiekortet kan göras på följande sätt:

 1. Studiekortet kan visas på på medborgarinstitutet Almas infopunkt (Rådhusgatan 31, 2. våningen
 2. eller en screenshot av studiekortet kan skickas till adressen alma@edu.vaasa.fi

Obs! Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras.Rabatterna beviljas inte i efterskott efter att faktura har skickats.

Kaikukortet

Med Kaikukortet kan du avgiftsfritt delta i två (2) kurser vid Alma under läsåret 2023–2024 (gäller nya kursanmälningar). Med kortet får du dessutom en 50 procent rabatt på individuell undervisning.

Du kan få ett Kaikukort om

 • du är klient hos en social- och hälsovårdsaktör som är med i Vasas Kaikukortet-verksamhet
 • du har det svårt ekonomiskt och därför inte kan delta i kursverksamheten
 • du har fyllt 16 år.

Följande faller utanför Kaikukortet:

 • grundläggande konstundervisning
 • behörighetsgivande kurser (t.ex. skeppar- och guidekurser)
 • allmänna språkexamina
 • materialavgifter för kurserna

Gör så här:

 • Boka plats på önskad kurs på opistopalvelut.fi/vaasa eller per telefon:
  0400 868 110 / 040 198 1261 (på finska), 040 629 9133 (på svenska).
 • Visa upp ditt Kaikukort vid infodisken i Alma på Rådhusgatan 31 innan kursen inleds. Var beredd på att styrka din identitet.

Obs!

 • Om du inte visar upp ditt kort fakturerar vi kursen till normalpris.
 • Genom att anmäla dig till en kurs godkänner du våra allmänna annulleringsvillkor. Om du anmäler dig till en kurs och inte annullerar ditt deltagande enligt våra annulleringsvillkor anser vi att du har använt din rätt till en avgiftsfri kurs och ger din plats på kursen till nästa person i kön.
 • Du kan delta med Kaikukortet endast om det finns lediga platser på kursen.

Läs mer om Kaikukortet!

Intyg

Intyg för innevarande läsårs kurser får du på begäran. För intyg från tidigare läsår debiteras 15 €/intyg. Intyg kan beställas från

 • Almas infopunkt på Rådhusgatan 31 (på anvisad blankett),
 • via e-post: alma@edu.vaasa.fi
 • eller via telefon: servicesekreterare Pia Rantaniemi, 040 6194692, mån–tors kl. 10–14

 

Beställningskurser

Det är möjligt att beställa skräddarsydda kurser från medborgarinstitutet Alma. Vi planerar alltid dessa kurser i samarbete med beställaren.

Ta kontakt med:

Biträdande rektor Marianne Waltermann

 • 040 5512 156
 • Ansvarsområdena: grundläggande utbildning för vuxna (tillsammans med ledande rektorn), språk, musik, ord- och scenkonst, hälsa och välmående, datateknik och trafik, samhälleliga ämnen

Biträdande rektor Mia Wiik

 • 040 0256 961
 • Ansvarsområdena: kök och trädård, bildkonst och formgivning, hantverk, barn och unga, dans och motion, TaiKon och Svenska teamet

Uthyrning av utrymmen

Medborgarinstitutet Almas utrymmen kan hyras för föreläsningar, seminarier, möten, och andra evenemang. Det finns caféutrymme på båda verksamhetsställena, både på Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden. På Rådhusgatan är det föreningen Vaasan työväenopiston opiskelijat r.f. som upprätthåller cafét.

Utrymmen och priser

Information och bokningar

Café Almatar, Rådhusgatan 31, vån. 1.

Parkering

Rådhusgatan 31

 • Parkering tillåten endast för personalen, med parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet beviljas för antingen dag- eller kvällstid.
 • Vid anvisad parkering längs med gatan kan man parkera med parkeringsbricka 2 h kl. 8 – 17 och efter det gratis.

Kyrkoesplanaden 15

 • Parkering tillåten endast för personalen, med parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet beviljas för antingen dag- eller kvällstid.

Kasernområdet

 • Vid anvisad parkering längs med gatan kan man parkera 3 h med parkeringsbricka
 • På området mellan Kaserngatan och Korsholmsesplanaden är parkeringen gratis.

Info till personalen

Hellewi – elektronisk dagbok

 • https://vaasa.opistopalvelut.fi

Lärarens handbok 2022–23

Studentföreningen

Vaasan työväenopiston opiskelijat rf. stödjer och inspirerar studerande vid institutet, både i studierna och i andra fritidsaktiviteter. Föreningen anordnar evenemang samt studie- och motionsresor.

Mera information: www.vaasanopistolaiset.fi

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Serviceställen och rektorer

Kundservice och fakturering Mån-tors kl. 10-14 tfn 040 629 9133

Medborgarinstitutet Almas verksamhetsställen

Sociala medier

🔸 Kieltenopiskelua vaivattomasti verkossa 🔸 Språkstudier enkelt på distans 🔸 Study languages online ✅Löydä oma kielesi työelämään ja vapaa-aikaan! Kansalaisopisto Alma tarjoaa monipuolisen valikoiman kielten verkkokursseja eri taitotasoilla. Myös opintopistekursseja. Etäopiskele vaivattomasti etänä: asiantunteva opettaja ja muiden kurssilaisten tuki ovat vain klikkauksen päässä. Hyödynnä myös hybridikurssimme, jolloin voit tulla luokkahuoneeseen tai osallistua kokonaan etänä. 👉Tule mukaan! Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–25 kursseille on käynnissä: https://shorturl.at/dzO7t ** ✅Hitta ditt språk för arbete och fritid! Medborgarinstitutet Alma erbjuder dig ett mångsidigt utbud av språkkurser på olika nivåer. Även studiepoängskurser. Studera enkelt på distans: en sakkunnig lärare och stöd från övriga kursdeltagare är endast ett klick ifrån. Ta nytta av våra hybridkurser som du kan delta i klass eller på distans. 👉Kom med! Anmälan till kurser läsåret 2024–25 är på gång: https://shorturl.at/dzO7t ** ✅Find your own language for work and leisure! Adult Education Centre Alma offers a wide range of online language courses at different skill levels. Also courses with study credits. Learn remotely but just a click away from a competent teacher and the support of other students. Also take advantage of our hybrid courses: you can choose to participate face-to-face in the classroom or online. 👉Join us! Registration for courses 2024-25 is open at: https://shorturl.at/dzO7t
30.05.2024 - 15:00

Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma

🔸 Kieltenopiskelua vaivattomasti verkossa 🔸 Språkstudier enkelt på distans 🔸 Study languages online ✅Löydä oma kielesi työelämään ja vapaa-aikaan! Kansalaisopisto Alma tarjoaa monipuolisen valikoiman kielten verkkokursseja eri taitotasoilla. Myös opintopistekursseja. Etäopiskele vaivattomasti etänä: asiantunteva opettaja ja muiden kurssilaisten tuki ovat vain klikkauksen päässä. Hyödynnä myös hybridikurssimme, jolloin voit tulla luokkahuoneeseen tai osallistua kokonaan etänä. 👉Tule mukaan! Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–25 kursseille on käynnissä: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa – Verkkokurssit ** ✅Hitta ditt språk för arbete och fritid! Medborgarinstitutet Alma erbjuder dig ett mångsidigt utbud av språkkurser på olika nivåer. Även studiepoängskurser. Studera enkelt på distans: en sakkunnig lärare och stöd från övriga kursdeltagare är endast ett klick ifrån. Ta nytta av våra hybridkurser som du kan delta i klass eller på distans. 👉Kom med! Anmälan till kurser läsåret 2024–25 är på gång: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa – Webbkurser ** ✅Find your own language for work and leisure! Adult Education Centre Alma offers a wide range of online language courses at different skill levels. Also courses with study credits. Learn remotely but just a click away from a competent teacher and the support of other students. Also take advantage of our hybrid courses: you can choose to participate face-to-face in the classroom or online. 👉Join us! Registration for courses 2024-25 is open at: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa - Online courses #kieltenopiskelu #kieletkansalaisopistossa #kielitaito #kielenoppiminen #språkkurs #språkkunskap #språkinlärning #learninglanguages #VaasanKansalaisopistoAlma #VasaMedborgarinstitutAlma #Alma_VaasaVasa #VaasaVasa #kansalaisopistot #verkkokurssit #webbkurser #onlinecourses
30.05.2024 - 15:00

alma_vaasavasa