Förbigå menyn

Medborgarinstitutet Alma

INSPIRERANDE KRAFT OCH RIKTNING I LIVET!

På Vasa medborgarinstitut Alma kan alla hitta en hobby. Hos oss kan du studera för att utvecklas i arbetslivet eller bara för nöjes skull. Välkommen att studera just det du önskar!

Aktuellt i Alma

Anmälan till vårens nya kurser börjar tisdagen 12.12.2023 kl. 12

Flera av höstens kurser fortsätter på våren och man kan anmäla sig till dem redan nu.

Bekanta dig med utbudet!
http://uusi.opistopalvelut.fi/vaasa

Hej, Alma här!

Vasa medborgarinstitut Alma erbjuder varje år i form av olika kurser och föreläsningar hundratals möjligheter för deltagarna att utveckla sig själva, lära sig nya kunskaper och färdigheter, bekanta sig med olika människor och justera sin inställning till världen och sig själva.  Grundläggande konstundervisning för vuxna i bildkonst och slöjd ger möjlighet att även studera målinriktat. Grundläggande utbildning för vuxna ordnar vi för unga som överskridit läropliktsåldern och saknar avgångsbetyg från grundskolan. Till vår verksamhet hör också TaiKon som ger grundläggande konstundervisning för barn och unga. Alma är en möjliggörare. 

Undervisningsspråk vid Alma är finska och svenska.  Service får du också på bl.a. engelska.  Alma har verksamhet i Vasa, Storkyro och Laihela. Vår uppgift är att svara mot lokala utbildningsbehov och vara en del av lokalsamhället och dess kultur.  Alma är äkta. 

Vid Alma kan du studera för nöjes skull eller ambitiöst, som hobby eller för arbetslivet. Målen för dina studier ställer du upp själv i enlighet med dina egna förutsättningar.  Alma är godkännande.  

Alma är till för dig. Välkommen! 

 

Trygga studier

Corona-pandemin kan påverka institutets verksamhet. Vi kan eventuellt bli tvungna att ordna kurser på distans, som hybridundervisning eller via specialarrangemang i stället för närundervisning ifall myndigheterna så bestämmer. Exempel på specialarrangemang är bl.a. minskning av gruppstorlekar eller att grupperna turas om att delta i närundervisningen.
Aktuell information om hur coronaläget påverkar vår verksamhet publicerar vi via sociala mediernas kanaler och på våra nätsidor. Vänligen kontrollera att dina kontaktuppgifter är up-to-date, så att vi kan kontakta dig vid behov.

Ta hand om varandra

Vid institutet sköter vi om bra hand- och hosthygien samt håller säkerhetsavstånd i institutets utrymmen. En ansiktsmask kan anvädas om man själv så önskar. Vänligen delta inte i kurstillfället eller vistas inte i institutets utrymmen ens med minsta flunssasymptom.

Myndigheternas information kan du läsa på THL:s nätsidor.

Anmälan

Anmäl dig till kurser: www.opistopalvelut.fi/vaasa

Du kan också anmäla dig per telefon.

 • Kundservice: 040 6299133 (må-to kl. 10-14)
 • Kundservice på finska: 0400 868110

Din anmälan är bindande. Du kan anmäla dig till kursen fram till kursstarten. Du får en skild inbjudan till kursen endast om det är så att du har fått en reservplats i anmälningsskedet. Vi informerar om kursändringar antingen genom sms eller e-post. Det går inte att anmäla sig till en kurs om du har obetalda kursavgifter från tidigare.

Annullera din plats

Annullerar man platsen tidigare än 4 vardagar före kursstart kan det göras avgiftsfritt (t.ex. måndag för en kurs som börjar fredag, onsdag för en kurs som börjar följande veckas tisdag.).
Om man annullerar senare än 4 vardagar före kursstart faktureras en avgift på 20 €.

Annullerar man efter att kursen har startat faktureras hela kursavgiften. Uteblivna deltagare faktureras hela avgiften. Endast mot uppvisande av sjukintyg kan annulleringsavgiften bortlämnas. Om kursavgiften är lägre än 20 € faktureras den summan.

Man kan annullera sin plats via nätet:

Eller man kan annulera per telefon.

 • Kundservice 040 6299133 (må-to kl. 10-14)
 • Kundservice på finska: 0400 868110

Avgifter, rabatter och intyg

Kursavgifterna

Medborgarinstitut Alma är en ideell organisation. Varje kurs har en avgift som baserar sig på antalet undervisningstimmar och kostnader som genomförandet av kursen förutsätter. Kursernas priser finns på Almas anmälningssida: https://opistopalvelut.fi/vaasa/index.php?&l=sv

Det går enkelt att betala ditt deltagande via din nätbank vid anmälan. Om du inte betalar din kursavgift via nätbanken, skickar vi en faktura ungefär 2–3 veckor efter kursstart. När du deltar i en helårskurs endast under en termin justeras helårsavgiften enligt kursens längd. Om kursen inhiberas p.g.a. för litet deltagarantal returnerar vi de betalda kursavgifterna.

Du kan inte betala din kurs via nätbetalningen,

 1. om du har rätt till rabatt (arbetslös och studerande). Kursavgiften faktureras efter kursstart.
 2. om du använder specificerade betalningsmedel som t.ex.Tyky- eller Smartum-sedlar eller presentkort

Du kan för närvarande betala med motions- och kultursedlar vid följande infopunkter:

 1. Medborgarinfo, (Teräsgränd (Ekgården ) , Vaasa
 2. Samservice i Lillkyro, Lillkyrovägen 11.

OBS! Du kan betala kursavgiften först då du har fått fakturan.

 • Tyky+ sedel
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • Smartumpay betalning vid Medborgarinfo Vasa (Teräsgränd 1) eller Samserviceenheten Lillkyro (Vähäkyröntie 11) efter du har fått fakturan hemskickad.
 • Edenred kort
 • ePassi nätbetalning. I samband med betalning kommer upp texten ”Vaasan Kansalaisopisto Alma/kulttuuri”.
 • Medborgarinstitutets presentkort (OBS! Med presentkortet betalar du kursavgiften på Almas kansli, Kyrkoesplanaden 15)

Rabatter

Pensionärer och seniorer

 • Studiesedelsrabatten är färdigt inräknad i kurspriset. Det står i kursbeskrivningen ifall rabatten ingår i kurspriset.

Är du arbetslös eller studerande?

Arbetslösa får 50 % rabatt på kursavgifter förutsatt att ett intyg uppvisas senast en vecka efter kursstart. Annars uppbärs hela kursavgiften. Uppvisande av intyg kan göras på följande sätt:

 1. Intyg kan visas på medborgarinstitutet Almas infopunkt (Rådhusgatan 31, 2. våningen
 2. Intyg kan skickas via e-post till adressen, alma@edu.vaasa.fi

Studeranden vid universitetet och högskolor beviljas 10 % rabatt på kursavgifter. Studiekortet bör uppvisas inom en vecka efter att kursen har börjat, annars uppbärs hela kursavgiften. Uppvisande av studiekortet kan göras på följande sätt:

 1. Studiekortet kan visas på på medborgarinstitutet Almas infopunkt (Rådhusgatan 31, 2. våningen
 2. eller en screenshot av studiekortet kan skickas till adressen alma@edu.vaasa.fi

Obs! Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras.Rabatterna beviljas inte i efterskott efter att faktura har skickats.

Kaikukortet

Med Kaikukortet kan du avgiftsfritt delta i två (2) kurser vid Alma under läsåret 2022–2023 (gäller nya kursanmälningar). Med kortet får du dessutom en 50 procent rabatt på individuell undervisning.

Du kan få ett Kaikukort om

 • du är klient hos en social- och hälsovårdsaktör som är med i Vasas Kaikukortet-verksamhet
 • du har det svårt ekonomiskt och därför inte kan delta i kursverksamheten
 • du har fyllt 16 år.

Följande faller utanför Kaikukortet:

 • grundläggande konstundervisning
 • behörighetsgivande kurser (t.ex. skeppar- och guidekurser)
 • allmänna språkexamina
 • materialavgifter för kurserna

Gör så här:

 • Boka plats på önskad kurs på opistopalvelut.fi/vaasa eller per telefon:
  0400 868 110 / 040 198 1261 (på finska), 040 629 9133 (på svenska).
 • Visa upp ditt Kaikukort vid infodisken i Alma på Rådhusgatan 31 innan kursen inleds. Var beredd på att styrka din identitet.

Obs!

 • Om du inte visar upp ditt kort fakturerar vi kursen till normalpris.
 • Genom att anmäla dig till en kurs godkänner du våra allmänna annulleringsvillkor. Om du anmäler dig till en kurs och inte annullerar ditt deltagande enligt våra annulleringsvillkor anser vi att du har använt din rätt till en avgiftsfri kurs och ger din plats på kursen till nästa person i kön.
 • Du kan delta med Kaikukortet endast om det finns lediga platser på kursen.

Läs mer om Kaikukortet!

Intyg

Intyg för innevarande läsårs kurser får du på begäran. För intyg från tidigare läsår debiteras 15 €/intyg. Intyg kan beställas från

 • Almas infopunkt på Rådhusgatan 31 (på anvisad blankett),
 • via e-post: alma@edu.vaasa.fi
 • eller via telefon: servicesekreterare Pia Rantaniemi, 040 6194692, mån–tors kl. 10–14

 

Beställningskurser

Det är möjligt att beställa skräddarsydda kurser från medborgarinstitutet Alma. Vi planerar alltid dessa kurser i samarbete med beställaren.

Ta kontakt med:

Biträdande rektor Marianne Waltermann

 • 040 5512 156
 • Ansvarsområdena: grundläggande utbildning för vuxna (tillsammans med ledande rektorn), språk, musik, ord- och scenkonst, hälsa och välmående, datateknik och trafik, samhälleliga ämnen

Biträdande rektor Mia Wiik

 • 040 0256 961
 • Ansvarsområdena: kök och trädård, bildkonst och formgivning, hantverk, barn och unga, dans och motion, TaiKon och Svenska teamet

Uthyrning av utrymmen

Medborgarinstitutet Almas utrymmen kan hyras för föreläsningar, seminarier, möten, och andra evenemang. Det finns caféutrymme på båda verksamhetsställena, både på Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden. På Rådhusgatan är det föreningen Vaasan työväenopiston opiskelijat r.f. som upprätthåller cafét.

Utrymmen och priser

Information och bokningar

Café Almatar, Rådhusgatan 31, vån. 1.

Parkering

Rådhusgatan 31

 • Parkering tillåten endast för personalen, med parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet beviljas för antingen dag- eller kvällstid.
 • Vid anvisad parkering längs med gatan kan man parkera med parkeringsbricka 2 h kl. 8 – 17 och efter det gratis.

Kyrkoesplanaden 15

 • Parkering tillåten endast för personalen, med parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet beviljas för antingen dag- eller kvällstid.

Kasernområdet

 • Vid anvisad parkering längs med gatan kan man parkera 3 h med parkeringsbricka
 • På området mellan Kaserngatan och Korsholmsesplanaden är parkeringen gratis.

Info till personalen

Hellewi – elektronisk dagbok

 • https://vaasa.opistopalvelut.fi

Lärarens handbok 2022–23

Studentföreningen

Vaasan työväenopiston opiskelijat rf. stödjer och inspirerar studerande vid institutet, både i studierna och i andra fritidsaktiviteter. Föreningen anordnar evenemang samt studie- och motionsresor.

Mera information: www.vaasanopistolaiset.fi

Enkäten är öppen: Vill du påverka utvecklandet av anmälan till Medborgarinstitut Alma?

Vill du påverka utvecklandet av anmälan till Medborgarinstitut Alma?

Hur lyckades anmälan till Medborgarinstitut Alma i höst? Saknade du någon information eller var något särskilt lyckat? Anmälningssystemet på Medborgarinstitutet Alma har förnyats och utvecklingsarbetet fortsätter. Vi vill utveckla den digitala tillgängligheten och användbarheten och behöver er hjälp. Genom att svara på enkäten har du möjlighet att påverka utvecklandet av  Medborgarinstitut Almas anmälningssystemet och hemsidor. Det går att svara anonymt. Bland de som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter lottar* vi ut ett presentkort värt 20€ till Medborgarinstitutet Alma.

Att besvara enkäten tar endast några minuter. Vi uppskattar verkligen varje svar, eftersom vi kan utveckla vår service och göra den bättre och mer användarvänlig med hjälp av svaren. Enkäten är öppen fram till den 1 december 2023.

Svara på enkäten här

 

Utlottningens regler och dataskydd*

Arrangör av utlottningen

Utlottningen arrangeras av Vasa stad, Medborgarinstitutet Alma, PB 3 (Rådhusgatan 31 / Kyrkoesplanaden 15), 65101 Vasa

Tävlingstid

Tävlingstiden är 23.10.-1.12.2023.

Pris

Vi lottar ut ett 20 € (tjugo euro) presentkort till Medborgarinstitutet Alma. Priset kan inte omvandlas till pengar. Om vinnaren är under 18 år, bör vinsten användas tillsammans med en myndig person. (Endast vuxna kan göra anmälningen i anmälningssystemet.)

Utlottning

Priset lottas ut 4.12.2023 bland alla som inom utsatt tid har lämnat sina kontaktuppgifter. Vinnaren meddelas personligen och överlämnandet av priset överenskoms med vinnaren. Ifall det inte inom två (2) veckor går att få kontakt med vinnaren med de kontaktuppgifter som vinnaren har uppgett, lottas en outlöst vinst ut på nytt.

Användning av kontaktuppgifter

Av dem som deltar i utlottningen begärs kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna kontaktas. Kontaktuppgifterna används inte för några andra ändamål och de förstörs efter att priset har överlåtits.

Arrangörens ansvar i utlottningen

Vasa stad / Medborgarinstitutet Alma begränsar sitt ansvar till de pris som är föremål för utlottning. Den som tar emot ett pris befriar arrangören för utlottningen från allt ansvar som kan uppstå eller påstås ha uppstått på grund av att deltagaren deltagit i denna utlottning eller löst ut eller använt priset.

Övrigt

De officiella reglerna rör samtliga deltagare. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och de beslut som arrangören fattar. Om vinnaren av någon orsak inte vill ta emot priset, har arrangören rätt att dra lott om en ny vinnare. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av reglerna avgörs av den som ordnar utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar om eventuella hinder uppstår. Arrangören av utlottningen ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Serviceställen och rektorer

Kundservice och fakturering Mån-tors kl. 10-14 tfn 040 629 9133

Medborgarinstitutet Almas verksamhetsställen

Sociala medier

28.11.2023 - 07:26

Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma

BLACK FRIDAY WEEKEND on täällä 🤩 Alman 𝗸𝗮𝗶𝗸𝗸𝗶 tällä hetkellä avoinna olevat 𝗸𝘂𝗿𝘀𝘀𝗶𝘁 ovat –20 % alennuksessa koko viikonlopun 24.–26.11. 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 -𝘁𝗮𝗿𝗷𝗼𝘂𝗸𝘀𝗲𝗺𝗺𝗲 koskee verkossa ajalla 24.–26.11. tehtyjä uusia ilmoittautumisia osoitteessa 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa Kurssi maksetaan 26.11. jälkeen sinulle sähköpostitse lähetettävällä maksulinkillä. Lähetetty maksulinkki on voimassa 2 viikkoa ja alennus on huomioitu hinnassa. Tarjous koskee vain uusia ilmoittautumisia kansalaisopisto Alman kursseille eikä sitä voi yhdistää muihin alennuksiin. Tarjous ei koske taiteen perusopetuksen TaiKonin kursseja. Löydä oma kurssisi ja tule mukaan! 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa *** BLACK FRIDAY WEEKEND är här 🤩 Almas alla kurser som är öppen för anmälan just nu är på –20 % rea under hela helgen 24.–26.11 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 rabatten gäller nya anmälningar som görs online under tiden 24.–26.11 på: 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa Kursavgiften betalas efter 26.11 med en betallänk som skickas till dig via e-post med rabatten beaktad. En skickad betallänk är giltig 2 veckor. Erbjudandet gäller endast för nya anmälningar till medborgarinsitut Almas kurser och kan inte kombineras med andra rabatter. Erbjudandet gäller inte TaiKons kurser i grundläggande konstundervisning. Hitta din kurs och kom med! 👉 uusi.opistopalvelut.fi/vaasa *** BLACK FRIDAY WEEKEND is here 🤩 Alma's all courses are at a 20 % discount throughout the weekend 24.–26.11. Our Black Friday discount applies to new registrations made online during 24.–26.11. at: 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa The course fee is to be paid after 26.11. with a payment link sent to you via email, the discount is included in the price. The payment link is valid 2 weeks. This offer is applicable only to new registrations to Alma Adult Education Centre´s courses and cannot be combined with other discounts. The offer does not include courses in arts at TaiKon. Find your course and join us! 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa
21.11.2023 - 08:04

alma_vaasavasa

BLACK FRIDAY WEEKEND on täällä 🤩 Alman 𝗸𝗮𝗶𝗸𝗸𝗶 𝗸𝘂𝗿𝘀𝘀𝗶𝘁 ovat –20 % alennuksessa koko viikonlopun 24.–26.11. 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 -𝘁𝗮𝗿𝗷𝗼𝘂𝗸𝘀𝗲𝗺𝗺𝗲 koskee verkossa ajalla 24.–26.11. tehtyjä uusia ilmoittautumisia osoitteessa 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa Kurssi maksetaan 26.11. jälkeen sinulle sähköpostitse lähetettävällä maksulinkillä. Lähetetty maksulinkki on voimassa 2 viikkoa ja alennus on huomioitu hinnassa. Tarjous koskee vain uusia ilmoittautumisia kansalaisopisto Alman kursseille eikä sitä voi yhdistää muihin alennuksiin. Tarjous ei koske taiteen perusopetuksen TaiKonin kursseja. Löydä oma kurssisi ja tule mukaan! 👉uusi.opistopalvelut.fi/Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma *** BLACK FRIDAY WEEKEND är här 🤩 Almas alla kurser är på –20 % rea under hela helgen 24.–26.11 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 rabatten gäller nya anmälningar som görs online under tiden 24.–26.11 på: 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa Kursavgiften betalas efter 26.11 med en betallänk som skickas till dig via e-post med rabatten beaktad. En skickad betallänk är giltig 2 veckor. Erbjudandet gäller endast för nya anmälningar till medborgarinsitut Almas kurser och kan inte kombineras med andra rabatter. Erbjudandet gäller inte TaiKons kurser i grundläggande konstundervisning. Hitta din kurs och kom med! 👉 uusi.opistopalvelut.fi/vaasa *** BLACK FRIDAY WEEKEND is here 🤩 Alma's all courses are at a 20 % discount throughout the weekend 24.–26.11. Our Black Friday discount applies to new registrations made online during 24.–26.11. at: 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa The course fee is to be paid after 26.11. with a payment link sent to you via email, the discount is included in the price. The payment link is valid 2 weeks. This offer is applicable only to new registrations to Alma Adult Education Centre´s courses and cannot be combined with other discounts. The offer does not include courses in arts at TaiKon. Find your course and join us! 👉uusi.opistopalvelut.fi/vaasa
21.11.2023 - 08:04

Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma

Näyttely kauppakeskus Rewellissä: Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet omaan arkiympäristöönsä 💛
19.11.2023 - 05:30

Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma