Förbigå menyn

Gatubelysning

Stadens gatubelysning gör det tryggare att röra sig även under den mörka tiden. Alla slocknade gatlampor repareras i början och slutet av året i samband med servicegenomgången av gatubelysningsnätet. För underhållet av stadens gatubelysning ansvarar SähköWaasa Oy.

Kommuninvånarnas anmälningar om fel i gatubelysningen går direkt till reparatörerna

Kommuninvånarna kan göra anmälan om söndriga gatlambor och andra fel via den elektroniska felanmälningstjänsten.

I felanmälningstjänsten registreras felanmälningen direkt på den serviceproducents uppgiftslista som har hand om servicen av gatubelysningen.

Utvecklingsförslag och annan respons kan du lämna in via stadena responsservice på adressen feedback.vaasa.fi/eFeedback/sv.

Kontakta