Förbigå menyn

Boka plats på torget

Boka en försäljningsplats på Vasa salutorg behändigt via denna länk. Alla torgrutor är 4×4 meter.

Försäljningsplatser är placerade på båda sidorna om de två gångar som går tvärs över torget mellan övre- och nedre torget.  Du kan reservera en specifik torgplats via vår bokningssystem. Du kan även välja en annan ruta på plats ifall den ledigt kl 09:00 den dag då du kommer till torget. Dock så att försäljningsplatsen ligger längs den ena gången på torget. Den mittersta delen av torget är reserverad för evenemang.

BOKA FÖRSÄLJNINGSPLATS PÅ TORGET

Kontakta Visit Vasa ifall du vill göra ett längre hyresavtal eller ordna ett evenemang på torget: tori@visitvaasa.fi  / 040 123 8977


TORGAVGIFTER

 • Dagsplats/ruta (4×4 m), 15,00 € (inkl. moms 24%)
 • Månadsplats/ruta (4×4 m), 150,00 € (inkl. moms 24%)
 • Årsplats/ruta (4×4 m), 275,00 € (inkl. moms 0%)
 • Bil- eller vagnförsäljningsplats / kiosk, Månadsavgift 246,76 € (inkl. moms 24%)
 • El-avgift: Dagsavgift, 15,00 € (inkl. moms 24%)
  För längre hyrestider gör hyrestagaren elavtal direkt med Vasa Elektriska
 • Glasskiosker på salutorget/kiosk max. 4 kiosker, 2 500,00 € (inkl. Moms 0%)

Försäljningstiderna är 15.5–31.8 kl. 7.00–21.00 och 1.9–14.5 kl. 7.00–18.00. På försäljningsplatser som reserverats för livsmedelsförsäljning kan försäljning idkas också under andra tider (s.k. nattförsäljning). Försäljningsställe som är öppet på natten ska stängas senast kl. 05.00.

ATT KÖRA TILL TORGET MED FORDON

Man kan köra in till torget med fordon från hörnet av Vasaesplanaden och Nedre torget. När man närmar sig torget norrifrån (Karleby), viker man in till torget genast efter trafikljuset vid nedre torget.

Utkörningen sker från samma hörn. Med bilen är det lättast att svänga till nedre torget, köra runt Espen via Hovrättsesplanaden till Storalånggatan (se karta genom att klicka på denna länk). Med långa fordon som bussar och långtradare kan man svänga från hörnet på Vasaesplanaden och fortsätta i riktning mot Vasklot. Då bör man ta i beaktande mötande trafiken på Vasaesplanaden.

Observara!

 • Hyran för en torgruta inkluderar inte el, utan kostnaden för el faktureras skilt och Visit Vasa ger instruktioner om var el-platsen finns.
 • Utan parkeringstillstånd är det förbjudet att parkera bilar på torget, parkeringstillstånd beviljas endast till dem som hyrt årsplats.
 • Vasa torgregler
 • Torgkarta