Förbigå menyn

Vasa regionens arbetsmöjligheter

Toppenjobb för toppentyper! Här i Vasaregionen behövs många slags experter just nu. Är du intresserad av en internationell karriär inom energiteknologibranschen? Eller arbetar du inom sjukvårdsbranschen och vill ha en intressant arbetsmiljö? Bekanta dig med nya karriärmöjligheter i Vasaregionen.

Vasaregionens arbetslöshetsgrad är lägst på fastlandet. Arbetsplatserna hänger inte endast på en fabrik eller ett företag, utan näringslivsstrukturen är tämligen mångsidig och arbetsplatser finns tillgängliga på många branscher. Här är chansen att få en fast arbetsplats i genomsnitt bättre än i resten av landet.

I Vasa pratar vi över etthundra språk. Detta betyder att flera språk kan användas på arbetsplatsen. I många företag ses och hörs internationalismen tydligt, för till exempel arbetsspråket kan vara engelska i stället för finska eller svenska. Här har man möjlighet att arbeta med kolleger från andra kulturer.

Inkomsterna ligger nästan i nivå med huvudstadsregionen, men betydligt mera pengar blir kvar efter levnadskostnader.

Den största sysselsättande branschen är energiteknologin, som ger levebröd åt över 11 000 personer i regionen. I branschen finns det arbetsmöjligheter för många slags experter, inte bara ingenjörer. Läs mer om denna framgångshistoria på EnergyVaasas webbsida.

Den offentliga sidan är givetvis också en stor arbetsgivare. Vasa stad och Österbottens välfärdsområde hör till de största offentliga arbetsgivarna.