Förbigå menyn

Boende

  • Boendehälsa och inomhusluft

    Förhållandena i bostäder och andra inomhusutrymmen, såsom skolor, daghem eller offentliga sammanträdes- och inkvarteringslokaler bör vad gäller renlighet, temperatur, fukt, ljus, buller och strålning och motsvarande förhållanden vara sådana att de inte medför sanitär olägenhet för dem som vistas i dem.

  • Bostadsrättsbostäder

    Bostadsrätt är ett alternativ till att köpa och hyra lägenhet.

  • Hyresbostäder

  • Stadsdelar