Förbigå menyn
Avantouimarit naiset

Seniorer

I fråga om service för seniorer finns gemenskapsinriktad seniorklubbsverksamhet, idrottsservice och kontaktskapande mötesplatser. I enheterna för serviceboende ordnas även dagklubbsverksamhet.

Vår service för seniorer

 • Digitala kulturtjänster

  Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Digitalt stöd och rådgivning för elektronisk ärendehantering

  Via det digitala stödet får du råd och hjälp med att använda dator, mobil, surfplatta och e-tjänster. Syftet med det digitala stödet är att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och på ett säkert sätt använda apparater och uträtta ärenden elektroniskt.

 • Förutseende boende

  Boendebehoven kan ändras i och med att man åldras och det som fungerar nu, kan vara en utmaning om tio år. Genom att se till att det egna hemmet fungerar och är säkert blir det möjligt att bo hemma och fortsätta ett självständigt liv även när man blir äldre. Detta är en viktig faktor även med tanke på boendetrivseln.

 • Kassatjänster

  Vasa stads fakturor kan betalas vid Samserviceenheten utan serviceavgift med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten.

 • Simhallen

  De fyra olika bassängerna i simhallen erbjuder varje åldersklass ett lämpligt ställe att röra sig på.

 • Åldersvänlig stad

  Vasa stad har förbundit sig vid att främja åldrande människors delaktighet i sina sammanslutningar, utveckla åldersvänliga bostadsmiljöer samt följa upp och värdera sin åldersvänlighet.​

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

1.9.2023

Mat- och näringsrelaterade evenemang för äldre i höst

Under hösten ordnas i Vasa ett antal evenemang som är relaterade till mat och välbefinnande för äldre. Dessa evenemang är en del av Livsmedelsverkets...

Smörgåsar i en låda, en kopp kaffe i bakgrunden.
10.8.2023

Staden önskar att invånarna deltar och gör goda gärningar

”Ett år med goda gärningar” är en lyckogärning som Vasa stad har hittat på och nu genomför. Med den vill staden främja Vasabornas lyckokänsla och...

Nuorisovaltuuston jäseniä laiturilla
2.8.2023

Ange en främjare av seniorernas välbefinnande!

Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten en främjare av seniorernas välbefinnande. I år firas seniorfesten den 20 oktober i stadshuset.