Förbigå menyn
järnvägsstation

Trafikplanering

Trafikplanering innebär planering av trafikleder och -regleringar så att de blir smidiga och trygga. I arbetet ingår bl.a. trafikregleringar och tillståndsärenden samt skötsel av att trafikljusen fungerar. Trafikundersökningar utgör en del av planeringen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt