Förbigå menyn

Information om coronaviruset

äiti ja lapsi ripustaa pyykkiä

Invandrare

För oss är det helt naturligt att förena kompetens, språk och kulturer. Det har resulterat i att Vasa är den näst mest internationella staden i Finland.

Vår service för invandrare

Evenemang

Aktuellt

Nyheter

31.8.2021

Webbplatsen InfoFinland ökar Vasas internationella dragningskraft

Vasa stad har äntligen gått med i webbplatsen InfoFinland under ledning av projektet Welcome Steps. InfoFinland betjänar dem som planerar en flytt till...

1.6.2021

Målet med ett ekosystem för sysselsättningen är att tillsammans höja sysselsättningsgraden i Vasa

Vasa stad, Österbottens NTM-central och Österbottens TE-byrå ordnade ett infomöte på Teams 19.5 om förändringar i uppbyggnaden av modellen för skötseln...