Förbigå menyn

Om Visit Vasa

Visit Vasa / Vasaregionens Turism Ab
Postadress: PB 1003 65101 VASA, Finland
Besöksadress: Vasaesplanaden 12, Vasa
Öppettider

Telefon: +358 40 123 8977, (+358 6 325 1145)
E-post: visit.vaasa@visitvaasa.fi
Gruppbokningar: booking@visitvaasa.fi

Sommarinfo på Vasa Salutorg
Telefon: +358 40 159 8012
Öppettider

Vasaregionens Turism Ab (Visit Vasa) är ett företag ägt av städerna Vasa och Närpes samt kommunerna Korsholm, Laihela, Storkyro, Malax, Korsnäs och Vörå. Kärnan i Visit Vasas verksamhet är att öka kännedomen och attraktionskraften för sina ägarstäder och -kommuner, utveckla turisttjänster och -produkter för hela regionen, samt marknadsföra och sälja dessa, samt tillhandahålla turistinformation. Visit Vasa har även som uppgift att öka antalet evenemang och möten som ordnas i området och därigenom främja försäljningen och marknadsföringen av möteslokaler både lokalt och nationellt.

Visit Vasa marknadsför Vasaregionen som en turist-, mötes-, evenemangs-, shopping- och naturresedestination både i Finland och utomlands, med målet att öka turistinkomsterna i regionen.

Personal och kontaktuppgifter