Förbigå menyn

Föregångare i energiteknologi

I Vasaregionen finns Nordens största kluster för energiteknologi, som kallas EnergyVaasa. Klustret har utvecklats till ett internationellt betydande teknologicenter särskilt inom smarta elektroniska lösningar, hållbar energi, flexibel elproduktion och digitalisering.

Vasaregionen erbjuder en framgångsrik plattform för nya företag. Andelen av exporten för energiteknologi är fantastiska 80 procent. Bekanta dig med EnergyVaasa.

I Vasaregionen är vi bra på att samarbeta. Samarbetet mellan lokala universitet, energiteknologiföretag och kommuner är intensivt, särskilt inom forskning, produktutveckling, innovation och utbildning. Inte undra på alltså att Vasaregionen har fått erkännande som Finlands mest innovativa region.

 

”Den bästa samarbetsmodellen i världen har hittats i Vasa. Företagen, ibland även sådana som konkurrerar sinsemellan, klarar av att utveckla Finland tillsammans. Vasa är ett gott exempel på detta. Företagen, högskolorna, skolorna, det omringande samhället, Vasa stad och dess invånare har alltid byggt på detta samarbete och utvecklat ett fungerande ekosystem.” – Jaakko Eskola, koncernchef, Wärtsilä

 

Affärsmöjligheter

Idag produceras 38 % av den inhemska energin genom förnybara källor – den globala andelen är endast 13 %. Det nationella målet för förnybara energikällor är 50 % till år 2030. För att detta ambitiösa mål ska nås finns det i vårt land utrymme för internationella företag samt för produkter och tjänster specialiserade på produktion och distribution av förnybar energi. Vasa erbjuder många affärsmöjligheter inom branschen.

Smarta nät

Det finska energisystemet är det mest avancerade i världen och Vasa är dess nav. Den främsta drivkraften för utveckling har varit förbättringen av driftsäkerheten i det nationella elnätet. Detta har lett till en hög nivå av automatisering av energidistributionen. Vasa har varit drivande i frågan om digitalisering av elnäten, vilket har lett till expertis i världsklass vad gäller automation av elnät och skydd.

Energilager

Vasa har ett utomordentligt läge för batteriproduktion tack vare sin unika kombination av naturresurser, expertis i världsklass och attraktivt affärsklimat. Grunden för er energilagringsverksamhet har redan lagts i Vasa. Läs mer om vårt område GigaVaasa

Förnybar energi

Förnybar energi, såsom vindkraft, förväntas spela en viktig roll i det nationella målet att minska koldioxidutsläppen. Detta öppnar upp nya möjligheter att utveckla och investera i projekt i Vasaregionen. Det finns mer än 160 företag inom energibranschen – se listan på företag som är etablerade i området.