Förbigå menyn
Unga

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånarna har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet får till sitt innehåll och sin form vara fritt, bara det framgår vad du föreslår i ditt initiativ.

Du får per e-post ett meddelande om att initiativet har kommit in till staden och senast efter två veckor får du information om vem som bereder ärendet och vilken den beräknade behandlingstiden för initiativet är. Av beredaren kan du fråga hur initiativet framskrider. Svar på initiativet får du efter att initiativet har behandlats.

Kommunen ska också förelägga kommunfullmäktige för kännedom minst en gång per år inlämnade initiativ samt åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

invånarinitiativ.fi – webbtjänst som upprätthålls av justitieministeriet

dinåsikt.fi ger mångsidig information om den finländska demokratin och möjligheterna till medborgarinflytande både i kommuner och på statlig nivå.