Förbigå menyn
Poika talvella

Höstves och Runsor

De snabbt förbisvepande cyklisterna, en vanlig morgonsyn, är oftast på väg till arbetet i Runsor, där ett centralt företagsområde för energiklustret ligger. Molnträsket är ett omtyckt utflyktsmål under hela året.

Höstves

På Molnträskets område finns det motionsmöjligheter för många smakriktningar. Nätverk av långa skidspår med fantastiska vindskydd och stugor är en fröjd för ögat för alla som rör sig i naturen. På sommaren är det trevligt att göra en vandring till fots till det natursköna träsket. Om golf intresserar, så finns det fina banor alldeles i närheten.

Runsor

I Runsor fungerar flera företag; det centralaste stället är industriområdet Airport Park, där energiklustrets högteknologiska och internationella företag finns, såsom Mervento, Danfoss, Wärtsilä, The Switch, Prokon, VEO med flera.

I södra delen av Runsor bakom Runsor by ligger Vasa flygstation (VAA/EFVA), som är det femte livligaste flygfältet i Finland.

Förutom Vaasa Airport Park är Kungsgården och Risö andra viktiga områden i Runsor. Redan på 1500-talet lät Gustav Vasa bygga Kungsgården och den fungerade också som arméns proviantlager och mönstergård för bönderna i Österbotten. Numera fungerar i Kungsgården det svenskspråkiga yrkesinstitutet, vars renovering och utvidgning på över 21 000 kvadratmeter som färdigställdes år 2012, kostade över 30 miljoner euro.

Vasa stad koncentrerar stadens tillväxt söderut till Runsor-Risöområdet och även Liselunds industriområde. Enligt den nya fastställda delgeneraplanen kan man på området bygga flera storenheter inom handeln.