Förbigå menyn
seniorer

Service målgruppvis

  • Den livskraftiga näringsstrukturen i Vasa är en av nyckelfaktorerna bakom den höga sysselsättningsgraden. Sysselsättningsläget i Vasaregionen är bland de bästa i Finland. Inkomstnivån ligger nästan på huvudstadsregionens nivå, och proportionellt sett är regionen Finlands mest företagstäta område.

  • Vi erbjuder småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och öppna daghem enligt familjens situation. Vasa är en föregångare inom svensk språkbadsundervisning och småbarnspedagogik erbjuds också på engelska. Grundläggande konstundervisning ordnas inom sju olika konstarter, och barn och ungdomar får röra på sig i klubbar, på läger och inom avgiftsfri familjemotion. På stadens område finns över 80 lekområden, som är trivsamma mötes- och rekreationsplatser för alla åldrar!

  • Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

  • För oss är det helt naturligt att förena kompetens, språk och kulturer. Det har resulterat i att Vasa är den näst mest internationella staden i Finland.

  • Här mår man bra, i livets alla skeden. En kanal för påverkan är rådet för personer med funktionsnedsättning.

  • För seniorer erbjuder vi idrottsservice, kulturevenemang och gruppaktiviteter. Hitta också information om lokala mötesplatser och digitalt stöd.

  • Det är ingen tillfällighet om du tycker att Vasas gatubild känns överraskande ung – var femte person du möter är högskolestuderande. Vasa är i förhållande till invånarantalet Finlands största högskolestad.

  • Energi är en kraft som förändrar världen. Det finns sex ungdomsgårdar och ett ungdomskafé i Vasa. Rockskolan erbjuder rock- och popundervisning, erfarenheter, spelningar och låtskrivning.