Förbigå menyn
seniorer

Service målgruppvis

  • Den livskraftiga näringsstrukturen i Vasa är en av nyckelfaktorerna bakom den höga sysselsättningsgraden. Sysselsättningsläget i Vasaregionen är bland de bästa i Finland. Inkomstnivån ligger nästan på huvudstadsregionens nivå, och proportionellt sett är regionen Finlands mest företagstäta område.

  • För barnen erbjuder vi småbarnspedagogik i daghem, inom familjedagvården samt i öppen daghemsverksamhet enligt familjens situation och behov. Vasa är en föregångare inom språkbadsundervisningen på svenska, och utöver de finsk- och svenskspråkiga daghemmen finns även daghem för barn som talar engelska.

  • Kännetecknande för oss är den starka gemenskapen i regionen och utvecklande av den tillsammans med och för invånarna.

  • För oss är det helt naturligt att förena kompetens, språk och kulturer. Det har resulterat i att Vasa är den näst mest internationella staden i Finland.

  • Här mår man bra, i livets alla skeden. En kanal för påverkan är rådet för personer med funktionsnedsättning.

  • I fråga om service för seniorer finns gemenskapsinriktad seniorklubbsverksamhet, idrottsservice och kontaktskapande mötesplatser. I enheterna för serviceboende ordnas även dagklubbsverksamhet.

  • Det är ingen tillfällighet om du tycker att Vasas gatubild känns överraskande ung – var femte person du möter är högskolestuderande. Vasa är i förhållande till invånarantalet Finlands största högskolestad.

  • Energi är en kraft som förändrar världen. Det finns sex ungdomsgårdar och ett ungdomskafé i Vasa. Rockskolan erbjuder rock- och popundervisning, erfarenheter, spelningar och låtskrivning.