Förbigå menyn
Händer

Tviste- och brottmål

  • Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och brottsoffret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares förmedling.